Videos

3 เหล่าทัพ ยิงสลุตหลวง 21 นัด ถวายพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง ร.10

3 เหล่าทัพ ประกอบด้วย กองทัพบก กองทัพอากาศ และกองทัพเรือ จัดพิธี ยิงสลุตหลวง 21 นัด พร้อมกันในเวลา 12.00 น. วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อถวายพระเกียรติ แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ทั้งนี้ กองทัพอากาศ โดยโดย กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จัดพิธี ยิงสลุตหลวง ขึ้นที่ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กองทัพบก โดย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ ที่สนามหลวง และ กองทัพเรือ โดย ฐานทัพเรือกรุงเทพ ที่ ป้อมวิไชยประสิทธิ์ พระราชวังเดิม

ทั้งนี้ การยิงสลุต ถือเป็นธรรมเนียม ที่ทุกประเทศทั่วโลก ได้ยึดถือสืบทอดกันมาแต่โบราณ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพให้แก่ชาติ หรือธง หรือบุคคล โดยยิงปืนใหญ่ด้วยดินดำ หรือดินไม่มีควัน มีจำนวนนัดเป็นเกณฑ์ ตามควรแก่เกียรติ หรือสิ่งที่ควรรับความเคารพ

คำว่า “สลุต” นั้นมาจากรากศัพท์ของคำว่า “Salutio” ในภาษาละติน

ยิงสลุตหลวง

สำหรับประเทศไทย มีการยิงสลุตครั้งแรก ในรัชสมัย สมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยในบันทึกของ จดหมายเหตุฝรั่งเศส กล่าวถึง เรือรบฝรั่งเศสชื่อ เลอโวตูร์ ที่ได้เดินทางเข้ามาถึง ป้อมวิชเยนทร์ (ป้อมวิไชยประสิทธิ์ พระราชวังเดิม กองทัพเรือ ในปัจจุบัน)  มองซิเออร์คอนูแอล กัปตันเรือ ได้มีใบบอกเข้าไปถามทางราชสำนักอยุธยาว่า  จะขอยิงสลุต ให้เป็นเกียรติแก่ชาติสยาม ทางราชสำนัก จะขัดข้องไหม

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จึงรับสั่งให้ ออกพระศักดิ์สงคราม (มองซิเออร์คอม เดอร์ ฟอร์แบงก์ นายทหารชาวฝรั่งเศส) ผู้รักษาป้อมในขณะนั้น อนุญาตให้ฝรั่งเศส ยิงสลุตได้  ต่อมาเมื่อสิ้นแผ่นดิน สมเด็จพระนารายณ์แล้ว พระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่คือ สมเด็จพระเพทราชา ทรงไม่โปรดปรานฝรั่งเศส จึงทำให้ธรรมเนียมการยิงสลุต ถูกยกเลิกไป

ธรรมเนียมการยิงสลุต เริ่มกลับมารื้อฟื้นขึ้นอีกครั้ง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คราวที่ต้อนรับ เซอร์จอห์น เบาวริ่ง ราชทูตอังกฤษ เมื่อปี 2398

ต่อมาในปี  2448 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการตราข้อบังคับ ว่าด้วยการยิงสลุต ร.ศ.125  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การยิงสลุตหลวง และการยิงสลุตเป็นเกียรติแก่ข้าราชการ

ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ ตราพระราชกำหนด การยิงสลุตขึ้นใหม่ คือ การยิงสลุต ร.ศ.131 (พ.ศ.2455) กำหนดให้มีจำนวนปืนไม่ต่ำกว่า 4 กระบอก โดยแบ่งประเภทการยิงสลุตไว้ 3 ประเภท

สลุตหลวง แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ สลุตหลวงธรรมดา มีจำนวน 21 นัด และสลุตหลวงพิเศษ มีจำนวน 101 นัด สลุตข้าราชการ สลุตนานาชาติ พระราชกำหนดยิงสลุต ร.ศ.131 ได้ถูกยกเลิกไปเมื่อปี  2483

จนกระทั่ง เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง ทางราชการ จึงรื้อฟื้นประเพณียิงสลุต ขึ้นมาใหม่ เริ่มเป็นครั้งแรกในวันที่ 5 ธันวาคม ปี 2491 เนื่องในพระราชพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ข้อบังคับการยิงสลุต

  • กำหนดให้มีจำนวนปืน ไม่ต่ำกว่า 4 กระบอก มีขนาดลำกล้อง ไม่เกิน 120 มิลลิเมตร
  • ห้ามยิงตั้งแต่เวลาพระอาทิตย์ตกไปแล้ว จนถึงพระอาทิตย์ขึ้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
KANYAPORN PHUAKVISUTHI