ดูหนังออนไลน์
General

ทส. จัดนิทรรศการจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี … เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้มอบหมายกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม สร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการขยะที่ต้นทาง และการใช้ประโยชน์

ตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สู่การเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 18.00 น. ณ ท้องสนามหลวง

 

ภายในงานนิทรรศการของทส. มีการสาธิตการสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะ เพื่อมุ่งให้ความรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน นักเรียนนักศึกษา และภาคีเครือข่ายด้าน สิ่งแวดล้อม และขยายผลสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับครัวเรือนและชุมชน พร้อมขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง และการใช้ประโยชน์จากมูลฝอยนำไปสู่การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างเมืองสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

ในการเปิดนิทรรศการวันแรกนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นประธานพิธีเปิดงานในวันนี้ (28 ก.ค.) ได้เดินทางมาเยี่ยมบูธของทส.  พร้อมด้วย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team