ดูหนังออนไลน์
Business

พิษโควิด! สรรพสามิต ‘กุมขมับ’ รายได้หาย ‘เฉียดแสนล้าน’

กรมสรรพสามิตเผยว่า ภาพรวมผลการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิต ในช่วง 9 เดือน ของปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-มิ.ย.63) ว่า สามารถจัดเก็บภาษีได้ 3.91 แสนล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 9.51 หมื่นล้านบาท หรือ19.54% ยังต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 5.16 หมื่นล้านบาท หรือ 11.65%

 

ทั้งนี้เป็นผลกระทบมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ทำให้มีการหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้การบริโภคลดลงอย่างมาก การจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิตต่ำกว่าเป้าหมายทุกสินค้า ประกอบด้วย

1. ภาษีน้ำมัน จัดเก็บอยู่ที่ 1.58 แสนล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 2.85 หมื่นล้านบาท หรือ 15.24%

2. ภาษีรถยนต์ จัดเก็บอยู่ที่ 6.44 หมื่นล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 3.84 หมื่นล้านบาท หรือ 37.37%

3. ภาษีเบียร์ จัดเก็บอยู่ที่ 5.31 หมื่นล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 1.28 หมื่นล้านบาท หรือ 19.46%

4. ภาษีสุรา จัดเก็บอยู่ที่ 4.57 หมื่นล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 850 ล้านบาท หรือ 1.82%

5. ภาษียาสูบ จัดเก็บอยู่ที่ 4.71 หมื่นล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 1.03 หมื่นล้านบาท หรือ 17.99%

ทั้งนี้กรมสรรพสามิตประเมินว่า ทั้งปีงบประมาณ 2563 จะจัดเก็บภาษีได้ต่ำกว่าเป้าหมายไม่น้อยกว่า 1 แสนล้านบาท เนื่องจากคาดการณ์ว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะยังมีผลกระทบต่อการบริโภคโดยเฉพาะสินค้าบาป แม้ว่าที่ผ่านมารัฐบาลจะมีการคล้ายล็อกแล้วก็ตาม ซึ่งเรื่องนี้ได้หารือกับกระทรวงการคลังแล้ว ถือเป็นสถานการณ์พิเศษที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

ขณะที่ภาพรวมการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิตในเดือน มิถุนายน 2563 เก็บได้ 2.97 หมื่นล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 2.41 หมื่นล้านบาท หรือ 44.83% ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.9 หมื่นล้านบาท หรือ 38.98%  คาดว่าในช่วง 3 เดือนที่เหลือของปีงบประมาณ 2563 กรมสรรพสามิตจะจัดเก็บภาษีได้ต่ำกว่าเป้าหมายทุกเดือน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight