ดูหนังออนไลน์
Politics

‘อธิรัฐ’ ลงพื้นที่เร่งโครงการพัฒนาทางหลวง

“อธิรัฐ” ลงพื้นที่ อำเภอประทาย โคราช เร่งรัด เร่งติดตามงานพัฒนาสายทาง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชน

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ตรวจความคืบหน้าโครงการพัฒนาทางหลวง 3 โครงการในพื้นที่เดียวกัน โดยมีโครงการงานยกระดับความปลอดภัยบริเวณ ทางแยกทางหลวงหมายเลข 207 ที่ กม.36+379 (บริเวณสี่แยกประทาย) ที่ขณะนี้มีการ ปรับปรุงผิวทางลาดยางเดิมเปลี่ยนเป็นผิวคอนกรีต ขยายช่องจราจรขาเข้าอำเภอประทายเพิ่ม 1 ช่องจราจร เพิ่มไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางแยก ระยะทางออกจากแยกไปด้านล่ะ 200 เมตร

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 202 กม.86+645 – กม.87+593 (บริเวณหน้าอำเภอประทาย ระยะทาง 1 ก.ม.) โดยได้เพิ่มช่องจราจรเป็นข้างล่ะ 4 ช่องจราจรบริเวณ และเปลี่ยนเป็นผิวคอนกรีต แบ่งทิศทางการจราจรบริเวณหน้าห้างบิ๊กซี ด้วยแบริเออร์คอนกรีตและก่อสร้างจุดกลับรถ และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติม

ส่วนโครงการยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2285 กม.0+144-กม.2+040 (เริ่มจากทางเเยกประทายออกไปทางชุมพวง) ระยะทางประมาณ 2 ก.ม. มีการขยายไหล่ทางเพิ่มเป็นข้างละ 2.50 ม. เพิ่มความหนาผิวทางเป็น 2 ชั้น ติดไฟฟ้าแส่งสว่างเพิ่มเติม รวมถึงก่อสร้างท่อลอดเพื่อระบายน้ำ

ทั้งนี้โครงการต่างๆมีกำหนดดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการที่ 1 คาดว่าแล้วเสร็จเดือนตุลาคม 2563 ขณะที่โครงการที่ 2 และ 3 คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2563

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight