ดูหนังออนไลน์
Lifestyle

10 ทริคเที่ยวชิล ททท. แนะนักท่องเที่ยวปรับรับ ‘New Normal’

10 ทริคเที่ยวชิล การท่องเที่ยวแนะ เที่ยวปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 ด้ายการท่องเที่ยวรับเทรนด์ New Normal เน้นสวมหน้ากากอนามัย รักษาสุขอนามัย ใช้ระบบไร้สัมผัส 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แนะนำ 10 ทริคเที่ยวชิล แบบ New Normal เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยไร้กังวล ในยุคโควิด-19 ด้วย 10 ทริค ดังนี้

10 ทริคเที่ยวชิล

 

1. ใส่หน้ากากอนามัย พกเจลแอลกอฮอล์ ก่อนออกจากบ้าน

2. ขับรถไปเที่ยวเอง แทนการใช้บริการขนส่งสาธารณะ เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และควรเน้นการท่องเที่ยวเป็นกลุ่มขนาดเล็ก

3. เว้นระยะห่าง ด้วยการใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม หากต้องเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือในระหว่างการท่องเที่ยวใน สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

4. ใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา แม้กระทั่งเวลาอยู่บนรถ

5. เลือกแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่แออัด อากาศปลอดโปร่ง เพื่อให้สามารถรักษามาตรการเว้นระยะห่างได้

6. เลือกร้านอาหาร คาเฟ่ ที่ได้มาตรฐานความสะอาด และมีสุขอนามัย

 

7. ล้างมือ กินร้อน ใข้ช้อนตัวเอง

8. ใช้จ่ายผ่านมือถือ แทนเงินสด เพื่อลดการสัมผัสระหว่างมนุษย์

9. เลือกที่พัก ที่ทำตามมาตรฐาน ทำความสะอาด อย่างเคร่งครัด เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัย

10. ให้ความร่วมมือ ทำตามระเบียบการเฝ้าระวังเสมอ

นอกจากนี้ ททท. ยังได้ร่วมมือกับ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ดำเนินโครงการ มาตรฐานความปลอดภัย ด้านสุขอนามัย “Amazing Thailand Safety & Health Administration” (SHA) ซึ่งเป็นโครงการกระตุ้น ให้สถานประกอบการ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้เตรียมความพร้อม และดำเนินการปรับปรุง สถานประกอบการ ให้สอดคล้องกับ วิถีชีวิตใหม่ (New normal)

ดังนั้น ตราสัญลักษณ์ SHA จึงนับว่า เป็นเครื่องมือสื่อสารให้นักท่องเที่ยว ในการสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

ขณะที่ ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า สถานการณ์โควิด -19  ทำให้เกิดพฤติกรรมรูปแบบใหม่ของนักท่องเที่ยว และพัฒนากลายเป็น New Normal ในระยะยาว ซึ่ง ททท. ได้กำหนด New Normal นี้ไว้ภายใต้แนวคิด BEST: ท่องเที่ยวไทยวิถีใหม่ การท่องเที่ยวที่ขับเคลื่อนไปภายใต้การกำกับของสาธารณสุข ประกอบด้วย

  • Booking (in advance)

การวางแผนการเดินทางก่อน) หลังการเดินทางระหว่าง -Before / During After Journey), จัดสรรคนร่วมเดินทางจองทุกสิ่งล่วงหน้า, ท่องเที่ยวภายใต้เงื่อนไขการจำกัด จำนวน, การบริหารพื้นที่แบบเว้นระยะห่าง

  • Environmental Enthusiast

การอนุรักษ์และรักษาธรรมชาติที่ฟื้นตัวดีขึ้น, นักท่องเที่ยวกระตือรือร้น และมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว อย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม,

  • Safety (comes first)

การข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ, นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับความสะอาดปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี, ข้อมูลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจเดินทาง

  • Technology (enhanced tourist experiences)

เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการท่องเที่ยว ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์อันทรงคุณค่าสำหรับนักท่องเที่ยวและทำให้การบริการมีศักยภาพดีขึ้น อาทิ ระบบตรวจสอบ(Mobile Track & Trace) ใช้ติดตามความเคลื่อนไหวของบุคคลและหรืออุปกรณ์แบบเรียลไทม์, เทคโนโลยีเพื่อการจดจำ (Recognition) การจดจำด้วยใบหน้าลายนิ้วมือ หรือดวงตาช่วยคัดกรองจำนวนนักท่องเที่ยวที่สามารถเข้าไปใช้บริการ, การนำเสนอข้อมูลเชิงเสมือนที่ผสมผสานกับโลกของความเป็นจริง(Augmented Reality: AR & Virtual Reality: VR) เพื่อให้ผู้บริโภคได้เห็นก่อนการตัดสินใจเดินทาง และผู้ช่วยเสมือนอัจฉริยะ (Smart Travel Assistants)

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT