ดูหนังออนไลน์
Economics

โควิดทำพิษ คาดคนไทยตกงานสะสม 4 ล้านคน เด็กจบใหม่เตะฝุ่นเพียบ!!

โควิด ทำพิษ! คาดคนไทยตกงานสะสม 3 – 4 ล้านคน หลังเศรษฐกิจแย่ บริษัทเลิกจ้างงาน ประเมินเด็กจบใหม่ที่จะเข้ามาในระบบกว่า 5 แสนคนอาจกลายเป็นผู้ว่างงาน

นายธนิต โสรัตน์ รองประธาน สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณฺ์การแพร่ระบาดของโควิดที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก และตามมาด้วยปัญหาเศรษฐกิจ ที่ทำให้บริษัทเลิกจ้างแรงงานนั้น ได้ประเมินไว้ว่าน่าจะมีคนตกงานสะสม 3-4 ล้านคน

โควิด

โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเปราะบางขอหยุดจ้างชั่วคราว ประมาณ 7,000 แห่ง ซึ่งมีแรงงานอยู่ 1.5 ล้านคน หากสภาพคล่องลดลงอีก อาจทำให้มีแรงงานถูกเลิกจ้างมากขึ้น รวมถึงแรงงานที่ยังถูกจ้างงานตามมาตรการช่วยเหลือของสำนักงานประกันสังคม ที่มีความเสี่ยงว่าหากหมดการช่วยเหลือของประกันสังคมแล้ว อาจถูกเลิกจ้างถาวรได้

ขณะนี้แรงงานในกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ที่จะเข้ามาในระบบ 500,000 คน ที่อาจกลายเป็นผู้ว่างงานถาวร หากว่างงาน ไป 1-2 ปี เพราะบริษัทส่วนใหญ่ไม่มีนโยบายรับคนเพิ่ม เพื่อลดขนาดธุรกิจลงให้สอดคล้องกับกำลังซื้อและเศรษฐกิจทั้งไทยและโลก ที่คาดว่าจะถดถอย

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารัฐจะผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ให้ธุรกิจเริ่มกลับมาดำเนินกิจการปกติ แต่ภาพรวมธุรกิจก็ไม่ได้กลับมาดำเนินธุรกิจได้เหมือนเช่นก่อนการแพร่ระบาดโควิด-19

ทั้งนี้ ได้คาดการณ์ในทางที่ดีที่สุด หากจบมาตรงกับความต้องการของตลาด อาจถูกดึงตัวไปทำงานได้ราว 20% ที่เหลือราว 400,000 คน ก็อาจหางานยาก และเสี่ยงตกงานถาวร เพราะส่วนหนึ่งระดับอุดมศึกษาที่ไม่ตรงกับความต้องการของนายจ้างที่ต้องการแรงงานระดับ ปวช. ปวส.มากกว่า

โควิด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม โดยให้หน่วยงานเสนอโครงการผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

พล.อ. อนุพงษ์ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 จำนวน 2 โครงการ ภายใต้แผนงานส่งเสริม และกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน ได้แก่

1. โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง วงเงินไม่เกิน 1,080.59 ล้านบาท โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการจ้างงานเพื่อปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ระยะเวลา 12 เดือน รวม 15,548 คน อัตราเดือนละ 5,000 บาท

โดยดำเนินการตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2563 – กันยายน 2564 ซึ่งจะทำให้ เกิดการส่งเสริม ให้เกิดการจ้างงานประชาชน ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นการกระจายรายได้ ให้ประชาชน และเกิดนักบริบาลที่เป็นอาชีพใหม่ในท้องถิ่น ซึ่งในระยะยาว จะเป็นอาชีพที่มีศักยภาพ ในการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

2. โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) วงเงินไม่เกิน 2,701.87 ล้านบาท โดยกรมการปกครอง ดำเนินการจ้างงานเพื่อปฏิบัติงานเก็บข้อมูลรายเดือน จำนวน 12 เดือน จำนวน 7,255 ตำบล ตำบลละ 2 คน รวม 14,510 คน อัตราเดือนละ 15,000 บาท

ดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 – กันยายน 2564 ซึ่งจะทำให้เกิดการส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน เกิดการจ้างงานในทุกตำบล อำเภอทั่วประเทศ และจะเกิดการจัดทำฐานข้อมูลแบบบูรณาการ (Database) ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวางแผนพัฒนาพื้นที่ในทุกระดับ

พล.อ. อนุพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทย พร้อมที่จะช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชน ด้วยการจ้างงาน เพื่อกระตุ้น และขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคครัวเรือน และชุมชน ไปพร้อมกับการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน และผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้มีอาชีพ มีรายได้ และ ได้เน้นย้ำ ให้ทุกหน่วยงานดำเนินโครงการด้วยความโปร่งใส ให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากงบประมาณแผ่นดินอย่างคุ้มค่า

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team