ดูหนังออนไลน์
General

‘เชิงชาย’ ส.ส.ชัยภูมิ ร่วมแก้ปัญหา-พัฒนาแหล่งน้ำ เขตห้ามล่าสัตว์ ‘บึงละหาน’

“เชิงชาย” ส.ส.ชัยภูมิ เขต 2 พลังประชารัฐ เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไขปัญหาการขุดลอก และการพัฒนาแหล่งน้ำ ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เพื่อแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

นายเชิงชาย ชาลีรินทร์ ส.ส. จังหวัดชัยภูมิ เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการ พิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำโขง เลย ชี มูล สงคราม ในคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ สภาผู้แทนราษฎร

โดยมีเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมเจ้าท่า อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายอำเภอจัตุรัส เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาจัตุรัส และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ตำบลหนองบัวใหญ่ ตำบลบ้านกอก ตำบลหนองบัวบาน และผู้นำชุมชน เข้าร่วม

การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาการขุดลอก และการพัฒนาแหล่งน้ำ ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ แก้ไขปัญหาประชาชนที่มีความเดือดร้อน จากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงละหาน ให้ได้รับการแก้ไขอย่างโดยเร็วที่สุด

นายเชิงชาย มั่นใจว่าหากแก้ไขปัญหา และพัฒนาแหล่งน้ำแล้วเสร็จ จะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำให้กับประชนชนได้เป็นอย่างดี

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team