ดูหนังออนไลน์
Business

ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย – ผู้สูงอายุ มีโครงการของรัฐอะไรบ้าง อ่านที่นี่!!

ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย – ผู้สูงอายุ รัฐบาล เร่งขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์พัฒนาที่อยู่อาศัย ดูแลผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การดำเนินงาน ด้านการพัฒนาที่อยู่ ของรัฐบาล มีความก้าวหน้า อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และ วิสัยทัศน์ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ของพล.อ.ประยุทธ์ จัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งเน้น สร้างความมั่นคงในชีวิต ด้วยการจัดหาโครงการ ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย – ผู้สูงอายุ

ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย - ผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นหน่วยงานหลัก และตั้งเป้าหมาย ดูแลผู้มีรายได้น้อย ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย การดูแลแบ่งเป็น ภายใต้ความรับผิดชอบของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และการเคหะแห่งชาติ (กคช.)

สำหรับในปี 2563 พอช. ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวที่มีฐานะยากจน สภาพบ้านเรือนทรุดโทรม มีสภาพไม่ปลอดภัย ไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัย เช่น หลังคารั่ว เสาเรือนผุ บันไดโยกคลอน พื้นบ้าน ฝาบ้าน หลายพันครัวเรือนทั่วประเทศ ผ่านโครงการ “บ้านพอเพียงชนบท”

ในส่วนของ (กคช.) ได้ออกโครงการ บ้านเช่าผู้มีรายได้น้อย เริ่มเดือนละ 999-2,500 บาท โดยนำบ้านว่าง หรือห้องว่าง จากโครงการกคช. ทั่วประเทศ 20,000 ห้อง ผลปรากฏว่า มีผู้แสดงความสนใจ 28,000 ราย ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบห้องเช่า ที่คาดว่าจะจบได้ภายในปีนี้

นอกจากนี้ ยังมีโครงการสร้างบ้านเช่า 100,000 หลัง ในพื้นที่ กทม.และ จังหวัดอื่นๆ รวมระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ปี 2564-2568) สร้างปีละ 20,000 หลัง มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ คนพิการ ข้าราชการชั้นผู้น้อย หรือข้าราชการเกษียณ และประชาชนที่มีรายได้น้อย

รัชดา ธนาดิเรก

นางสาวรัชดา กล่าวเพิ่มเติมว่า ยังมีกรมธนารักษ์ ทีเป็นอีกหนึ่งหน่วยงาน ที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องของการสร้างที่อยู่อาศัย ซึ่งในปีนี้ จะเปิดให้ข้าราชการพลเรือน สามารถจองซื้อสิทธิ์การเช่าคอนโดมิเนียมข้าราชการ ที่จะก่อสร้างบนที่ราชพัสดุ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ นำร่องในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี และขอนแก่น

โครงการดังกล่าว เป็นการสร้างคอนโดมิเนียม 7 ชั้น ห้องละไม่เกิน 40 ตารางเมตร ผ่อนเดือนละประมาณ 3,900 บาท ระยะเวลา 30 ปี ข้าราชการมีเงินเดือน 16,000 บาท ก็สามารถเป็นเจ้าของได้ เมื่อครบสัญญายังต่ออายุสัญญาได้อีก 30 ปี และสามารถโอนสิทธิ์ได้เมื่ออยู่ครบ 5 ปี แต่จะต้องโอนสิทธิ์ให้ เฉพาะข้าราชการด้วยกันเท่านั้น

ขณะเดียวกัน ทางกรมฯ ยังเร่งโครงการก่อสร้าง “ซีเนียร์คอมเพล็กซ์” ที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อตอบโจทย์สังคมผู้สูงวัย โดยวางเป้าหมาย เปิดให้ผู้สูงวัยอายุ 58 ปีขึ้นไป และเริ่มจองได้ภายในสิ้นปีนี้ เฟสแรกจำนวน 900 ยูนิต พื้นที่ยูนิตละประมาณ 35 ตารางเมตร ซึ่งจะจะใช้เวลาก่อสร้างราว 2 ปี เข้าอยู่ได้เมื่อผู้จองมีอายุ 60 ปีขึ้นไป

“รัฐบาลมีความตั้งใจ ขับเคลื่อนการทำงาน ให้เป็นไปตามแผนแม่บท การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (ปี 2560-2579) ซึ่งการทำงานจะต้องเป็นไปอย่างบูรณาการ ครอบคลุมทั้งเรื่องตัวที่พักราคาที่ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึง สภาพแวดล้อม และการรองรับสังคมผู้สูงอายุ”

สำหรับกระทรวง พม. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลัก กคช. รับไปดำเนินการ 2 ล้านครัวเรือน และ พอช.ดำเนินการประมาณ 1 ล้านครัวเรือน รวมทั้งจะดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนSDGs (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติด้วย” นางสาวรัชดา กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT