ดูหนังออนไลน์
Business

การบินไทยเปิดบิน ‘กรุงเทพฯ-แฟรงก์เฟิร์ต’ สิงหาคมนี้

การบินไทย เปิดให้บริการเที่ยวบินพิเศษ”กรุงเทพฯ-แฟรงก์เฟิร์ต” 2 เที่ยวบิน ในเดือนสิงหาคมนี้ อำนวยความสะดวกผู้โดยสาร ที่ต้องการเดินทางไปเยอรมนี

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การบินไทยจะเปิดให้บริการเที่ยวบินพิเศษ กรุงเทพฯ สู่แฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทาง อาทิ ผู้โดยสารชาวเยอรมันผู้มีถิ่นพำนักในเยอรมนี ที่ตกค้างและต้องการเดินทางกลับประเทศ หรือผู้ที่ประสงค์จะเดินทางต่อไปยังเมืองอื่นๆ ในสหภาพยุโรปโดยใช้แฟรงก์เฟิร์ตเป็นท่าอากาศยานผ่าน

โดยจัดเที่ยวบินเส้นทาง กรุงเทพฯ-แฟรงก์เฟิร์ต  2 เที่ยวบิน ได้แก่ เที่ยวบินที่ ทีจี 922 ในวันที่ 10 และวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 12.25 น. ถึงแฟรงก์เฟิร์ต เวลา 19.00 น. (เวลาท้องถิ่น) ด้วยบริการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และการทำ Physical Distancing ในทุกขั้นตอนการโดยสาร รวมทั้งยังได้ทำการขนส่งสินค้าในเที่ยวบินทั้งขาไปและขากลับด้วย

สำหรับเที่ยวบินขากลับ เส้นทาง แฟรงก์เฟิร์ต-กรุงเทพฯ บริษัทได้ให้ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ ปฏิบัติภารกิจรับคนไทยกลับบ้านอย่างต่อเนื่อง ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทย สามารถติดต่อ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เพื่อลงทะเบียนก่อนการเดินทาง หรือตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://thai.thaiembassy.de/

บริษัทจำหน่ายเป็นบัตรโดยสารเที่ยวเดียว เส้นทาง กรุงเทพฯ- แฟรงก์เฟิร์ต มีที่นั่งจำนวนจำกัด ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่ง ออกบัตรโดยสาร พร้อมกรอกข้อมูลการเดินทางตามข้อกำหนดของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com / https://bangkok.diplo.de/th-th และที่สำนักงานขายการบินไทย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight