ดูหนังออนไลน์
Business

พม. พบ ‘อุดหนุนบุตร’ ตกหล่น เร่งนำข้อมูลเข้าระบบ ดันจ่ายเงินเดือนก.ค.กว่าล้านราย

กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ตรวจสอบพบ ผู้มีสิทธิ์ได้สวัสดิการ “เงินอุดหนุนบุตร” ตกหล่น เร่งรัดนำเข้าข้อมูลตกหล่นทุกจังหวัด ส่งผลให้ในการจ่ายเงินงวดเดือนกรกฎาคม มีผู้มีสิทธิ์ในส่วนนี้มากกว่าล้านราย หรือเพิ่มขึ้นจากเมื่อปีที่แล้วกว่า 2 เท่า 

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาล ในการให้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด อายุ 0-6 ปีนั้น เมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2562 ทาง พม. ได้จ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจำนวน 511,347 ราย

อย่างไรก็ดี พบว่า มีข้อมูลตกหล่นของผู้ที่มีสิทธิ์นี้จำนวนมาก จึงมีการเร่งรัดนำเข้าข้อมูลที่ตกหล่น ในทุกจังหวัดทั่วประเทศให้มากยิ่งขึ้น จนเมื่อมาถึงเดือนกรกฎาคม ปี 2563 ในเงินงวดที่จ่ายไปเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทำให้มีจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้น จำนวน 1,608,133 ราย

สำหรับบุคคลรายได้น้อย ที่มีบุตรอายุไม่เกิน 6 ขวบ หรือเพิ่งคลอดบุตร  แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับสวัสดิการในโครงการนี้ สามารถไปลงทะเบียนได้ง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้น

สถานที่รับลง ทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรปี 63 

 • กรุงเทพมหานคร : ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ที่พักอาศัยอยู่
 • เมืองพัทยา : ลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 • ส่วนภูมิภาค : ลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตามภูมิลำเนา

คุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท

เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์

 • ต้องมีสัญชาติไทย
 • พ่อแม่ของเด็กต้องมีสัญชาติไทย หรือคนใดคนหนึ่งมีสัญชาติไทย
 • เด็กต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ขวบ
 • อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
 • ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในอุปการะ (ไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้)
 • เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
 • อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียน

เงินอุดหนุนบุตร

เงินอุดหนุนบุตร

 • แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) (ดาวน์โหลดที่นี่)
 • บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 • สูติบัตรเด็กแรกเกิด
 • สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
 • สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์ ในกรณีที่สมุดสูญหาย ให้ใช้เฉพาะสําเนาหน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสําเนา

ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรปี 63 

 • กรณีที่ผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจํา (สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม)
 • สําเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตําแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

มารดาที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ ยังไม่ต้องมายื่นคําร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแต่อย่างใด

ถ้ายังไม่แน่ใจว่า ตัวเองได้รับสิทธิไปแล้วหรือยัง ก็สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิได้ด้วยตัวเอง โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้จัดทำระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง (Self Service) ของผู้มีสิทธิรับ เงินอุดหนุนบุตร หรือ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิด โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครอง และบุตรที่ยื่นขอรับสิทธิเงินอุดหนุนฯ  การเข้าสู่ระบบ ก็ทำได้ทั้งการสแกน QR cord หรือตามลิงก์ เงินอุดหนุนบุตร

5 ขั้นตอนตรวจสอบ 

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ตรวจสอบสิทธิ คลิกที่นี่

2. ระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน

3. ระบุเลขประจำตัวประชาชนบุตรแรกเกิด

4. ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ

5. กดค้นหาข้อมูล สำหรับข้อมูลดังกล่าวจะมี Update สถานะการจ่ายเงินของทุกรอบเดือน

การได้รับอุดหนุนบุตร 600 บาทนั้น กรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนเข้าบัญชีโดยตรง ตามรอบที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว  โดยจะเป็นการโอนต่อเนื่องทุกเดือน จนกระทั่งบุตรมีอายุครบ 6 ขวบเต็ม

ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรปี 63

เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท ไม่เข้าบัญชี ต้องทำยังไง 

อย่างไรก็ดี ถ้าหากพบว่า เงินอุดหนุน ไม่เข้าบัญชีตามที่ควรจะได้นั้น เฟซบุ๊กเพจ “โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบสิทธิ จากทางลิงค์ของ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยระบุว่า

เรื่องการตรวจสอบสิทธิจากทางลิงค์ของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ตรวจสอบแล้วพบว่ามีสถานะ (E20 ข้อมูลที่ปฏิเสธการจ่ายเงิน)  ให้ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล ดังคำแนะนำในรูปภาพที่แนบมาด้วยนี้

หากพบว่าจะต้องทำการแก้ไขข้อมูล ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยด่วน

ต้องทำการแก้ไขข้อมูลให้ทันภายในวันที่ 25 ของเดือน จึงจะมีผลการเบิกจ่ายในเดือนถัดไป

ผู้ลงทะเบียนส่วนภูมิภาค โปรดติดต่อ พมจ. (วันเวลาราชการ)

ผู้ลงทะเบียน กทม. โปรดติดต่อกรมกิจการเด็กและเยาวชน (วันเวลาราชการ)

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. เบอร์ตรง 0 2651 6534, 0 2651 6920, 0 2651 6902 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 (โปรดติดต่อตามวันเวลาราชการ)

สายด่วน พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

เงินอุดหนุนบุตร

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team