ดูหนังออนไลน์
General

ราชกิจจาฯประกาศเกณฑ์ ‘กู้ยืมเงิน-การยืมเงิน’ ช่วยโรงเรียนเอกชนได้รับผลกระทบโควิด

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ฯ การกู้ยืมเงิน/การยืมเงิน จากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ  เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน พ.ศ. 2563 เพื่อให้สามารถช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสาธารณภัยได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 2 ฉบับ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน/การยืมเงิน จากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน

รายละเอียดเพิ่มเติม
ราชกิจจานุเบกษา (การกู้ยืม)
ราชกิจจานุเบกษา (การยืม)

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight