ดูหนังออนไลน์
Politics

‘เทพไท’ ชี้ ‘ม็อบนักศึกษา’ เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ อนาคตของชาติ

“เทพไท” ส่งสัญญาณ การชุมนุมกลุ่มนิสิตนักศึกษา กระจายไปยังมหาวิทยาลัยทั่วทุกภาค เป็นการแสดงออกทางการเมือง ของคนรุ่นใหม่ ที่ทุกฝ่ายในสังคม ควรให้ความสำคัญ  กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่เป็นอนาคตของชาติ
นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง การชุมนุมของกลุ่มนิสิตนักศึกษา ที่กำลังขยายตัวไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคว่า เป็นการแสดงออกทางการเมือง ของกลุ่มนิสิตนักศึกษา ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ ที่ทุกฝ่ายในสังคม ควรให้ความสำคัญ เพราะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่เป็นอนาคตของชาติ การที่ ส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎรหลายคน ได้อภิปรายสนับสนุนการเคลื่อนไหวของกลุ่มนิสิตนักศึกษา เป็นสิ่งที่กระทำได้
แต่ในขณะเดียวกัน ส.ส.บางคน ก็ไม่ควรจะใช้การอภิปราย เป็นการแสดงท่าทีดูถูก หรือละเลย ความสำคัญของผู้สูงวัย ซึ่งเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในชีวิตสูง และสังคมจะมีความสมบูรณ์ได้ ก็ต้องมีผู้คนในสังคม ทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งล้วนแต่เป็นทรัพยากรมนุษย์ ที่สำคัญของประเทศชาติทั้งนั้น ไม่ควรสร้างกระแสโจมตี ผู้มีอำนาจในรัฐบาลบางคนที่สูงวัย แต่ไปกระทบกับกลุ่มผู้สูงวัยทั่วไป การดูถูกคนสูงวัย ผู้สูงอายุว่า เป็นกลุ่มคนแก่ที่ไม่มีความหมาย และไม่สามารถที่จะช่วยเหลือประเทศชาติได้ โดยการปลุกกระดุมเพื่อให้สังคมเข้าใจว่า มีแต่คนรุ่นใหม่ คนหนุ่มคนสาวเท่านั้น ที่จะสร้างประเทศ หรือเป็นความหวังในการนำพาประเทศไปได้ ซึ่งไม่เป็นผลดีกับทุกฝ่าย เพราะในโลกความเป็นจริงนั้น ทุกชีวิตในสังคม ทุกคนล้วนมีความสำคัญอย่างเท่าเทียมกัน
สำหรับพรรคประชาธิปัตย์ เรามีบุคลากรของพรรค ที่เป็นสมาชิกพรรค ประกอบด้วยสมาชิกพรรคที่หลากหลายวัย มีทั้งคนรุ่นใหม่ รุ่นกลาง และผู้อาวุโสทางการเมือง ซึ่งจะต้องทำงานทางการเมืองแบบผสมผสานกัน เพื่อสืบทอดอุดมการณ์ เจตนารมณ์ของพรรค จากคนสู่คน จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อมอบภารกิจทางการเมืองให้ซึ่งกันและกัน ต่อเนื่องยาวนานมาเป็นเวลา 74 ปี จึงอยากจะเรียกร้องมายังทุกฝ่ายในสังคม ได้ให้ความสำคัญกับผู้คนทุกวัยในสังคม เพราะสังคมจะมีความสมบูรณ์ได้ จะต้องประกอบด้วยผู้คนหลากหลายวัย ซึ่ง ทุกชีวิตย่อมมีความหมาย และคุณค่าต่อประเทศชาติทั้งนั้น ไม่ควรจะแบ่งแยก พูดจาดูถูกเหยียดหยาม ทับถมกัน ของผู้คนระหว่างวัย ให้เกิดความแตกแยกในสังคมขึ้นมาอีก
อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight