ดูหนังออนไลน์
General

‘ศักดิ์สยาม’ สั่งขนส่งสาธารณะรับการเดินทาง 9 ล้านเที่ยว วันหยุดยาว 24-28 ก.ค.

“ศักดิ์สยาม” สั่งหน่วยงานคมนาคม จัดขนส่งสาธารณะทุกโหมด บก-น้ำ-ราง-อากาศ รองรับประชาชน เดินทาง 9 ล้านเที่ยว วันหยุดยาว 24-28 ก.ค. นี้ 
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่า การกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยในสังกัดกระทรวงคมนาคม ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
โดยมอบหมายให้หน่วยในสังกัดกระทรวงคมนาคม เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย รองรับการ เดินทาง ประชาชนช่วง วันหยุดยาว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 และ วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 24-28 กรกฏาคม 2563
เดินทาง วันหยุดยาว
โดยคาดการณ์ปริมาณการเดินทางประชาชนด้วยระบบขนส่งสาธารณะช่วง 5 วัน จัดบริการขนส่งสาธารณะทั้งทางบก ราง น้ำ และอากาศ รวม 230,000 เที่ยว รองรับผู้โดยสารรวม 9 ล้านคน พร้อมให้กรมทางหลวง (ทล.) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดช่องผ่านทาง ณ บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) และทางพิเศษ (ทางด่วน) ในทุกช่องทาง เพื่อบรรเทาการจราจรติดขัด และเร่งระบายรถที่ติดสะสมบริเวณหน้าด่าน และติดป้ายประชาสัมพันธ์ชัดเจน
นอกจากนี้ ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ มาวิเคราะห์จัดทำเป็นข้อมูล เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในช่วงวันหยุดครั้งต่อไป
ทั้งนี้ คาดว่า วันหยุดยาว 24-28 กรกฏาคม 2563 จะมีผู้ เดินทาง ระหว่างจังหวัดมากขึ้นกว่าช่วงวันหยุดอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาที่ผ่านมา แบ่งเป็น การเดินทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 5 วันสะสม 6.9 ล้านคน-เที่ยว ได้แก่
  • รถประจำทาง 3.88 ล้านคน-เที่ยว คิดเป็น 56%
  • รถไฟฟ้า 2.67 ล้านคน-เที่ยว คิดเป็น 43%
  • เรือด่วนเจ้าพระยา/คลองแสนแสบ 0.07 ล้านคน-เที่ยว คิดเป็น 1%
การเดินทางระหว่างจังหวัดและในจังหวัด รวม 5 วันสะสม 2.1 ล้านคน-เที่ยว ได้แก่
  • รถของบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)/รถหมวด 3 (ระหว่างอำเภอ) และรถหมวด4 เส้นทางสายหลักและเส้นทางสายย่อยต่างๆ 0.93 ล้านคน-เที่ยว คิดเป็น 44%
  • เรือ 0.55 ล้านคน-เที่ยว คิดเป็น 26%
  • เครื่องบิน 0.55 ล้านคน-เที่ยว คิดเป็น16%
  • รถไฟระหว่างเมือง 0.28 ล้านคน-เที่ยว คิดเป็น14%
เดินทาง วันหยุดยาว
นายศักดิ์สยามกล่าวว่า สำหรับมาตรการต่างๆ ช่วง วันหยุดยาว ได้แก่ แผนรองรับรถยนต์ส่วนบุคคลและแผนรองรับระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวกและปลอดภัยในการ เดินทาง เช่น บริการระบบขนส่งสาธารณะต้องเข้าถึงง่าย เพียงพอไม่ล่าช้า ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ไม่โก่งราคา ไม่ทิ้งผู้โดยสาร และทันกับเหตุการณ์สร้างความเชื่อมั่นประชาชนในคุณภาพบริการขนส่งสาธารณะ
ดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีโดยสาร ภายในรถโดยสารสาธารณะ รถไฟ เรือโดยสาร และเครื่องบิน กำกับและควบคุมป้องกันจำนวนอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินประชาชนจากการเดินทาง บริหารจัดการจราจรทางถนนให้คล่องตัวและไม่ติดขัด ปลอดภัยจากโรคโควิด-19
นอกจากนี้ ได้สั่งให้มีการคืนพื้นผิวจราจร และหยุดงานก่อสร้างในจุดต่างๆ ลดปัญญาจราจรติดขัดและเร่งระบายรถในจุดที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างต่างๆ จัดทำป้ายบอกระยะจุดพักรถล่วงหน้า เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบถึงระยะของจุดพักรถ บริเวณจุดพักรถบนมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 กรุงเทพฯ-ชลบุรี-พัทยา เพื่อให้รถยนต์ที่ไปใช้บริการสามารถใช้ช่องทางด้านขวาได้
เดินทาง วันหยุดยาว
นายชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กล่าวว่า ได้ถอดบทเรียนการ เดินทาง ช่วง วันหยุดยาว อาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฏาคม 2563 พบว่า ภาพรวมอุบัติเหตุทางถนนบนโครงข่ายกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เกิดอุบัติเหตุรวม 369 ครั้ง ขับรถเร็วเกินกำหนดถือเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุสูง ถึง71% สาเหตุรองลงมามาจากตัดหน้ากระชั้นชิดและหลับใน
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางและช่วยลดค่าครองชีพของประชาชน ทางรัฐบาลได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางมอเตอร์เวย์ หมายเลข 7 กรุงเทพฯ – ชลบุรี – พัทยา และหมายเลข 9 บางปะอิน – บางพลี และยกเว้นค่าผ่านทางด่วนบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก รวม 6 วัน ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
รวมทั้งเพิ่มการยกเว้นค่าผ่านทางด่วนเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และทางด่วนอุดรรัถยา บางปะอิน – ปากเกร็ด ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 28 กรกฎาคม 2563
อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team