ดูหนังออนไลน์
General

‘ประวิตร’ ส่งผู้ช่วยรัฐมนตรี ตามงานช่วยประชาชน ‘ขอนแก่น-มหาสารคาม’

พล.อ.ประวิตร ช่วยภัยแล้ง น้ำท่วม ที่ดินทำกิน ส่ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีลงพื้นที่อีสาน ติดตาม และประเมินผลงาน 6 ด้าน เร่งช่วยเหลือประชาชน “ขอนแก่น-มหาสารคาม” ย้ำไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้นายประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามการขับเคลื่อนภารกิจในการพัฒนา และแก้ไข ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น และมหาสารคาม เกี่ยวกับนโยบายเร่งด่วน 6 ด้าน ที่รองนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ ไปแล้ว

นโยบายเร่งด่วน 6 ด้าน

  1. การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
  2. การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
  3. การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
  4. การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน
  5. การแก้ไขปัญหายาเสพติด
  6. การส่งเสริมกีฬาในพื้นที่

การลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อรับทราบความคืบหน้า และปัญหาอุปสรรคต่างๆ  ซึ่งหลังจากที่นายประสาน ได้รับฟังการบรรยายสรุปจากรองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้รับผิดชอบจากหน่วยงานต่างๆ ทราบว่า จังหวัดขอนแก่น และมหาสารคาม ได้มีการนำนโยบายของ พล.อ.ประวิตร ไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จริงจัง และมีความคืบหน้า อย่างน่าพอใจ

สำหรับโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ หรือยังมีปัญหาอุปสรรค ซึ่งไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ในระดับจังหวัดนั้น นายประสาน จะนำปัญหาดังกล่าว กลับไปรายงานให้ พล.อ.ประวิตร และผู้เกี่ยวข้องในระดับนโยบายทราบ เพื่อหาทางแก้ไขโครงการดังกล่าว ให้สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้

พร้อมกันนี้ นายประสาน ยังได้นำความปรารถนาดี และความขอบคุณของ พล.อ.ประวิตร แจ้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และข้าราชการทุกคน ที่ได้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ อย่างทุ่มเท เสียสละ แม้จะต้องระมัดระวังตัวจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งยังขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือ กับเจ้าหน้าที่รัฐด้วยดี

นายประสาน  ยังย้ำว่า  ให้ข้าราชการทุกคน เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชน และเกษตรกร ที่ได้รับความเดือดร้อน ในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วม เร่งทำโครงการขุดบ่อบาดาล และจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้ลดผลกระทบ และให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

รัฐบาลยินดี พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกคน ทุกชุมชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ และจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เป็นอันขาด

จากนั้น นายประสาน รัตนปราณี ได้เป็นประธาน มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่มาร่วมต้อนรับ จังหวัดละ 600 ถุง โดยได้รับการสนับสนุนจาก โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ  ก่อนที่จะเดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด ต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team