ดูหนังออนไลน์
General

‘ผบ.ตร.’ เซ็นคำสั่งให้ ‘บิ๊กช้าง’ กลับนั่ง ‘รอง ผบ.ตร.’ ตามเดิม

“พล.ต.อ.จักรทิพย์” ลงนามคำสั่งให้ “พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย” กลับมานั่ง “รอง ผบ.ตร.” ตามเดิม

มีรายงานข่าวว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 382/2563 ให้ พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย หรือ “บิ๊กช้าง” รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กลับมาปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่ง “รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ” ตามเดิม

โดยหนังสือในคำสั่งระบุว่า เรื่อง ยุติให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 28/2563 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 ให้ พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนั้น

เนื่องจากภารกิจที่มอบหมายให้ พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และข้อ 8 (1) แห่งระเบียบสำนักงานตำรวจแห่ชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 จึงให้ยุติการปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team