ดูหนังออนไลน์
Opinions

‘รวมหนี้’ โอกาสในภาวะวิกฤติ แม้หนี้ท่วมหัว แต่เราต้องรอด!!

The Bangkok Insight Editorial Team
4456

รวมหนี้ ทางออกวิกฤติหนี้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด หากคุณกำลังรู้สึกว่าเป็นหนี้สินล้นพ้นตัว ชักหน้าไม่ถึงหลัง อ่านที่นี่ เรามีคำตอบ!!

หากคุณกำลังรู้สึกว่าเป็นหนี้สินล้นพ้นตัว ชักหน้าไม่ถึงหลัง จ่ายหนี้บัตรเครดิตขั้นต่ำก็แล้ว กดบัตรโน้นไปโปะบัตรนี้ก็แล้ว แต่สถานการณ์ทางการเงินของคุณก็ไม่ได้ดีขึ้นเลย การรวมหนี้อาจเป็นทางออกของคุณก็เป็นได้ แล้วการรวมหนี้คืออะไร สามารถติดตามได้ในบทความนี้

การรวมหนี้ คือ การที่เรานำหนี้ที่เรามีอยู่จากหลายๆ ที่ทั้งในและนอกระบบ หรือจากบัตรเครดิตหลายๆ ใบ เอามารวมไว้ที่เดียวกัน เพื่อขออนุมัติสินเชื่อกับสถาบันการเงินในระบบ มาปิดหนี้ดอกแพงทั้งหมดนี้ทันที แล้วมาเลือกผ่อนเป็นรายงวดคืนให้กับธนาคารด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง 

รวมหนี้

รวมหนี้ จะเป็นประโยชน์มาก สำหรับผู้ที่มีความตั้งใจในการปิดหนี้ทั้งหมด ให้มีการชำระหนี้เพียงที่เดียว การรวมหนี้ที่เป็นประโยชน์ คือ หนี้เดิมที่เรามีอยู่นั้นมีอัตราดอกเบี้ยที่แพงมาก เช่น หนี้นอกระบบ เมื่อทำการรวมหนี้ เราจะได้อัตราดอกเบี้ยในระบบ ที่มีอัตราที่ถูกลง

อย่างไรก็ตาม ในการรวมหนี้นั้น ต้องเข้าเงื่อนไขของการให้สินเชื่อส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน โดยเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์จากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนดให้สถาบันการเงินสามารถให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน

แต่ไม่ได้หมายความว่า ผู้กู้จะสามารถกู้ได้เต็มวงเงินทุกราย สถาบันการเงินแต่ละแห่ง จะมีเงื่อนไขการพิจารณาที่แตกต่างกัน แต่โดยมาก จะดูจากประวัติการเงินที่ผ่านมา เช่น ประวัติการผ่อนชำระที่ผ่านมาเป็นอย่างไร เคยค้างชำระหรือไม่ มีสินเชื่ออะไรบ้างและวงเงินสูงสุดที่ได้เป็นเท่าไหร่ ซึ่งผู้ที่มีประวัติการชำระเงินที่ดี ชำระตรงเวลา มีโอกาสสูงที่จะได้รับพิจารณาจากสถาบันการเงิน

เมื่อเรารู้แล้วว่าการรวมหนี้คืออะไร เรามาลองดูข้อดีจากการรวมหนี้กัน

หนี้ทั้งหมดที่เรามีจากหลายๆ ที่ ก็จะถูกนำมารวมเป็นหนี้ก้อนเดียวกัน และดอกเบี้ยก็จะถูกคิดที่หนี้ก้อนที่รวมแล้วเพียงที่เดียว คุณก็จะเหลือภาระจ่ายหนี้ที่สถาบันการเงินเพียงแห่งเดียว ทำให้ไม่วุ่นวาย สับสนว่าควรจะจ่ายหนี้ก้อนไหนก่อนดี และจ่ายเท่าไหร่ดี

ทำให้เราไม่ต้องปวดหัวกับการโดนโทรทวงถามจากหลายๆ เจ้าหนี้

มีโอกาสได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง โดยมากในช่วงแรกของการผ่อน สถาบันการเงิน มักให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของบัตรเครดิต แต่ในช่วงท้าย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อรวมหนี้ อาจสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของบัตรเครดิตได้ หากคุณมีหนี้ทั้งหนี้นอกระบบและ หนี้บัตรเครดิต คุณจะมีโอกาสได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง เพราะโดยมากอัตราดอกเบี้ยของหนี้นอกระบบ จะแพงกว่าอัตราดอกเบี้ยในระบบมาก

อย่างไรก็ตาม หากมีแต่ “หนี้บัตรเครดิต” เพียงอย่างเดียว คุณต้องพิจารณาเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ได้รับ เพื่อประกอบการตัดสินใจด้วย

รวมหนี้

จํานวนเงินที่ต้องผ่อนชําระต่อเดือนจะต่ำลง ทำให้ภาระรายจ่ายต่อเดือนลดลง ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับตัวคุณได้ ยกตัวอย่างเช่น นาย ก. มีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาท มีหนี้บัตรเครดิตทั้งหมด 4 ใบ จำนวน 20,000 บาท 30,000 บาท 40,000 บาท และ 50,000 บาทตามลำดับ รวมยอดหนี้ทั้งสิ้น 140,000 บาท

หากนาย ก. จ่ายหนี้บัตรเครดิตที่ขั้นต่ำ 10% คิดเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายหนี้บัตรเครดิตต่อเดือนทั้งสิ้น 14,000 บาท ทำให้นาย ก. เริ่มจ่ายไม่ไหว นอกจากนี้ การจ่ายที่ขั้นต่ำ ก็ไม่สามารถทำให้นาย ก. ปลดหนี้บัตรเครดิตทั้ง 4 ใบลงได้ หากนาย ก. ต้องการรวมหนี้ โดยขอวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลจำนวน 140,000 บาท จะทำให้นาย  ก.ต้องผ่อนชำระยอดหนี้เดือนละ 6,806 บาทเท่านั้น
(คำนวณจากเงินต้น 140,000 บาท สมมติอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ 25% ต่อปี ระยะเวลาการผ่อน 3 ปี) จะเห็นได้ว่าสามารถลดอัตราการผ่อนชำระหนี้ลงได้ถึง 7,194 บาทต่อเดือน ทำให้นาย ก. มีสภาพคล่องเหลือเพิ่มขึ้น เพื่อนำไปวางแผนการเงินด้านอื่นๆ ต่อไปได้

การรวมหนี้ จะทำให้เรารู้ระยะเวลาการผ่อนหนี้ที่แน่นอน เช่น 3 ปี 5 ปี (ตามข้อตกลงของแต่ละสถาบันทางการเงิน) ทำให้เราสามารถวางแผนการเงินได้ง่ายขึ้น และมีโอกาสปลดหนี้ได้ง่ายกว่า เพราะอย่างที่กล่าวไปข้างต้น หากคุณสามารถจ่ายหนี้บัตรเครดิตได้แค่เพียงขั้นต่ำ 10% คุณจะไม่สามารถปลดหนี้บัตรเครดิตทั้งหมดได้เลย เพราะคุณจะถูกคิดดอกเบี้ย ค่าทวงถามและค่าปรับต่างๆ จากบัตรเครดิตอยู่ตลอดเวลา จนทำให้คุณรู้สึกว่าทำไมผ่อนไปเท่าไหร่ มูลหนี้บัตรเครดิตของคุณถึงไม่ลดลงสักที

หากคุณกำลังประสบปัญหาหนี้สินที่เริ่มมากขึ้นและใช้จ่ายไม่คล่องมือ ลองพิจารณาทางเลือกของการรวมหนี้ โดยการเปรียบเทียบ และหาทางเลือกที่เหมาะสมกับตัวคุณเองให้มากที่สุด

อย่างไรก็ตาม วิธีที่จะจัดการกับหนี้ได้ดีที่สุดก็คือ การมีวินัยทางการเงินที่ดี อย่าใช้จ่ายเกินตัว อย่าก่อหนี้เพิ่ม และต้องมีความอดทนในการชำระหนี้ เพราะทุกอย่างต้องใช้เวลา หากคุณไม่ละทิ้งซึ่งความพยายามแล้วล่ะก็ คุณจะสามารถปลดหนี้ และสร้างฐานะการเงินที่ดีขึ้นใหม่ได้อย่างแน่นอน

นิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์ CFP
นักวางแผนการเงินอิสระ นักเขียนและวิทยากร
ที่มา : ธนาคารไทยพาณิชย์

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบสุขภาพการเงินของตนเองได้ที่ เครดิตบูโร

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow