ดูหนังออนไลน์
Sme

NIA ประกาศสุดยอด ‘สตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีค’ แห่งปี 63

สำนักงานนวัตกรรรมแห่งชาติ ประกาศสุดยอดสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีคแห่งปี 2563 ระดับมหาวิทยาลัย หลังเปิดมิติใหม่ ให้นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศกว่า 400 ทีม ร่วมประชันไอเดีย ผ่านระบบ Zoom รับกระแสโควิค

นายปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA กล่าวว่า โครงการ STARTUP Thailand เริ่มต้นในปี 2559 เกิดขึ้นตามที่รัฐบาลมีนโยบายปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Startup ให้เป็นนักรบใหม่ทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ

ปริวรรต วงษ์สำราญ

ทั้งนี้ ได้มอบให้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ในการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น หรือสตาร์ทอัพ เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษา ในการสร้างความตระหนักและการรับรู้ จิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ สู่กระบวนการบ่มเพาะและการพัฒนาผู้ประกอบการ ตลอดจนการเร่งรัดธุรกิจสู่ตลาดสากล

ที่ผ่านมา กระทรวง อว. โดย NIA ได้พัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้น ตั้งแต่ระดับสถาบันการศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยและสถาบันอาชีวศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัย 39 แห่งทั้งภาครัฐ เอกชนและสถาบันอาชีวศึกษากว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศไทย ได้สร้างแนวคิด แผนงานธุรกิจ และนวัตกรรมใหม่ๆ ของวิสาหกิจเริ่มต้นเป็นจำนวนกว่า 1,500 ราย

สำหรับปีนี้ ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงได้เปลี่ยนรูปแบบการแข่งขัน Pitching เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ นับเป็นมิติใหม่แห่งการแข่งขัน Pitching ผ่านระบบ Zoom โดยผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ Happy Grocers ผลงานของนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับโล่รางวัล พร้อมรางวัล 50,000 บาท
  • รางรัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ Automa ผลงานของนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับโล่รางวัล พร้อมรางวัล 30,000 บาท
  • รางรัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ Termtem ผลงานของนิสิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับโล่รางวัล พร้อมรางวัล 20,000 บาท

นายปริวรรต กล่าวทิ้งท้ายว่า สำหรับน้องๆ ทั้ง 390 ทีม ที่ได้นำเสนอแผนงานธุรกิจไปแล้ว จะได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ รวม 200 ทีม ให้ได้รับทุนสนับสนุน ทีมละ 25,000 บาท เพื่อจัดทำผลงานต้นแบบนำเสนอในงานแสดงผลงาน (Showcases) ที่ NIA จะจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยายนที่จะถึงนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT