ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘อนามัยโลก’ เลือก ‘ไทย – นิวซีแลนด์’ ถ่ายสารคดีความสำเร็จต่อสู้ ‘โควิด-19’

องค์การ อนามัยโลก (WHO) เลือก “ไทย” และ “นิวซีแลนด์” เป็นสถานที่ถ่ายทำสารคดี ประเทศที่ประสบความสำเร็จในการควบคุม และป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19

นพ.บัลลังก์ อุปพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โพสต์ภาพ และข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “Jackky Ball” ถึงการถ่ายทำสารคดี ขององค์การ อนามัยโลก พร้อมให้รายละเอียด เกี่ยวกับขั้นตอน ในการทดสอบหาเชื้อไวรัสโวิด-19 ที่ได้บอกต่อกับกองถ่ายทำ โดยระบุว่า

World Health Organization (WHO) เลือกประเทศไทยและนิวซีแลนด์ ในการถ่ายทำสารคดี ความสำเร็จในการจัดการการควบคุมและป้องกัน covid-19

วันนี้มาที่ห้องปฏิบัติการอ้างอิงของประเทศไทย ที่ National Institute of Health

Question: How many labs are able to test for Covid-19 and why is it important to be able to have such a large capacity?

(คำถาม : ไทยมีห้องปฏิบัติการมากน้อยแค่ไหน ที่สามารถทดสอบหาเชื้อโควิด-19 ได้ และทำไมถึงเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะต้องมีจำนวนมากขนาดนั้น)

Answer: Director-General of Department of Medical Sciences has policy “one lab,one province,one day reporting”  Today,there are 207 laboratories in total across country.

(คำตอบ :  อธิบดี กรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ มีนโยบายว่่า “1 ห้องปฏิบัติการ 1 จังหวัด 1 วันรายงาน” ตอนนี้ เรามีห้องปฏิบัติการอยู่ 207 แห่งทั่วประเทศ)

Question: What is done with the lab testing results?

(คำถาม : เมื่อได้ผลจากห้องปฏิบัติการออกมาแล้ว จะต้องทำอะไรต่อไป)

อนามัยโลก

Answer: All confirmed cases will be isolated (in hospitals and/or designated area) immediately and until they are no longer infectious to prevent transmission in the community.

(คำตอบ : ทุกเคสที่ได้รับการยืนยันแล้ว จะถูกแยกกักโรค ในโรงพยาบาล และหรือ สถานที่จัดเตรียมไว้ให้ ในทันที โดยจะต้องถูกกักโรคไว้จนกว่าจะไม่มีการติดเชื้อแล้ว เพื่อป้องกันการติดต่อในประเทศ)

The confirmed cases will be provided by clinical care to reduce mortality.The close contacts will be identified and trace and quarantine and monitor for 14 days.

(เคสที่ได้รับการยืนยันแล้ว จะได้รับการดูแลรักษา เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต และจะมีการบ่งชี้ตัว ผู้ที่ติดต่อสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ตามรอยโรค กักโรค และเฝ้าระวังนาน 14 วัน)

Thank you for coming and hope covid-19 will be eliminated in 1or2 years.

(ขอบคุณที่มา และหวังว่า จะกำจัดโควิด-19 ไปได้ภายใน 1 หรือ 2 ปีนี้)

อนามัยโลก

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
KANYAPORN PHUAKVISUTHI