ดูหนังออนไลน์
Economics

หั่นเป้าส่งออกข้าวปีนี้เหลือ 6.5 ล้านตัน ต่ำสุดในรอบ 20 ปี

“สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย” ปรับเป้าส่งออกข้าวปีนี้ จาก 7.5 ล้านตัน เหลือ 6.5 ล้านตัน ต่ำสุดในรอบ 20 ปี หลัง 6 เดือนแรกส่งออกได้เพียง 3.14 ล้านตัน

ร.ต.ท. เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ตัวเลขการส่งออกข้าวในช่วง 6 เดือนแรกตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2563 ส่งออกได้ 3.14 ล้านตัน ลดลง 32.7% จากช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่ 4.67 ล้านตัน หรือมีมูลค่า 2,200 ล้านดอลลาร์ ลดลง 12% เมื่อเที่ยบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

ทั้งนี้ สาเหตุการส่งออกข้าวที่ลดลงเป็นผลมาจากหลายปัจจัย ทั้งเงินบาทแข็งค่ากว่าคู่แข่ง 30-80 ดอลลาร์ต่อตัน รวมทั้งปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้ผลผลิตข้าวลดลง 5 ล้านตันข้าวเปลือก โดยนาปีลดลง 1 ล้านตัน และนาปรัง 2 รอบ ลดลง 4 ล้านตัน หรือ 20% ของผลผลิตทั้งหมด ส่งผลให้ราคาข้าวในประเทศปรับตัวสูงขึ้น

นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้นำเข้าข้าวสำคัญ เช่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย จีน นิยมบริโภคข้าวพื้นนุ่ม แต่ไทยไม่สามารถผลิตข้าวชนิดนี้ให้เพียงพอกับความต้องการได้ ขณะที่ราคาก็ไม่สามารถแข่งขันกับเวียดนามได้ โดยราคาข้าวขาว 5 % ของไทยอยู่ที่ 460 ดอลลาร์ต่อตัน ขณะที่เวียดนามอยู่ที่ 360 ดอลลาร์ต่อตัน

ขณะที่จีนมีสต็อกข้าวมาก ทำให้ความต้องการนำเข้าข้าวลดลงและมีการส่งออกข้าวไปตลาดแอฟริกามากขึ้น คาดว่าปีนี้จีนจะส่งออกประมาณ 3.5 – 4 ล้านตัน รวมทั้งการระบาดของโควิด-19 กระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและกำลังซื้อผู้บริโภคลดลง และคาดว่าการส่งออกข้าวครึ่งปีหลังยังคงชะลอตัว เนื่องจาก ช่วงเดือนเมษายนเกิดการระบาดของโควิด-19 มีการซื้อไปค่อนข้างมาก

ร.ต.ท. เจริญ กล่าวว่า จากหลายปัจจัยดังกล่าว สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ได้ปรับคาดการณ์ปริมาณส่งออกข้าวปีนี้เหลือ 6.5 ล้านตัน จากเดิม 7.5 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 4,200 ล้านดอลลาร์ ต่ำสุดในรอบ 20 ปี นับจากปี 2543 และสมาคมฯ ต้องการให้ทีมเศรษฐกิจชุดใหม่เร่งแก้ปัญหา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ดูแลค่าเงินให้อ่อนค่าลงอยู่ในระดับ 32.50-33 บาท/ดอลลาร์ และเดินหน้าแผนยุทธศาสตร์ข้าว 10 ปี ให้ความสำคัญกับพันธุ์ข้าวใหม่ ๆ ที่ตลาดต้องการ เช่น ข้าวพื้นนุ่ม และเร่งรับรองพันธุ์ข้าว เพื่อให้ไทยมีพันธุ์ข้าวใหม่ ๆ อีกด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team