ดูหนังออนไลน์
Politics

‘กรณ์’ แนะรัฐ ‘รื้อใช้เงินกู้ 4 แสนล้าน – ดันธุรกิจใต้ดินมาอยู่บนดิน’ หลังปรับครม.

“กรณ์” ระบุ ปรับคณะรัฐมนตรีแล้ว  รัฐบาลต้องกล้าทำ 10 ข้อ เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์ ทั้ง ดึงธุรกิจใต้ดินขึ้นมาอยู่บนดิน และรื้อการใช้เงินกู้ 4 แสนล้านบาท

นาย กรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า โพสต์เฟซบุ๊กเพจ “กรณ์ จาติกวณิช – Korn Chatikavanij” บอก 10 ความกล้า ที่รัฐบาลต้องทำ ซึ่ง รวมถึง รื้อการใช้เงินกู้ 4 แสนล้าน ดึงธุรกิจใต้ดินขึ้นมาอยู่บนดิน ทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ เลิกชิงดีชิงเด่นกัน และต้องฟื้นศรัทธามาให้ได้ โดยระบุว่า

ปรับ ครม. ประชาชนต้องได้ประโยชน์

10 ความกล้า! ที่รัฐบาลต้องทำ

  • กล้า..ช่วย SME ให้รอด

เพื่อความอยู่รอดของลูกจ้างทั่วประเทศ และความอยู่รอดของเศรษฐกิจไทย ต้องมีการอัดฉีดเงินช่วยเหลืออย่างมีระบบ ให้เข้าถึงเจ้าของธุรกิจโดยเฉพาะขนาดเล็ก-กลางได้ง่าย เร็ว และทั่วถึง

  • กล้า..รื้อการใช้เงินกู้ 4 แสนล้าน

ยกเลิกแผนการใช้เงินฉุกเฉินเหมือนเป็นเงินงบประมาณปกติ เปลี่ยนจากโครงการที่ราชการเสนอ มาเป็นมาตรการยิงตรงที่แก้ปัญหาได้แม่นยำกว่า มีผลต่อการเบิกจ่ายเร็วกว่า  และมีโอกาสรั่วไหลน้อยกว่า

  • กล้า..กระตุ้นการบริโภคภายในประเทศอย่างเข้มข้น

สิ่งที่ต้องทำมากที่สุด ในตอนนี้ คือหา “จุดสมดุล ระหว่างการควบคุมโรคระบาด และเร่งการกระตุ้นเศรษฐกิจ” ให้ได้ อย่าติดกับดักตัวเอง ต้องกล้าตัดสินใจ และมีความเป็นมืออาชีพในการจัดการ

  • กล้า.. ‘disrupt’ ตัวเองด้วย GovTech

ระบบราชการทั้งหมดต้องเปลี่ยนจาก “ระบบลายเซ็น” และระบบการเรียกเอกสาร เป็น e-government อย่างแท้จริง

  • กล้า..ทำงานเป็นมืออาชีพ รัฐบาลต้องเป็นหนึ่งเดียว เลิกชิงดีชิงเด่น เลิกต่างคนต่างทำ

กระทรวงหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ต้องทำงานอย่างสอดประสานกัน หากแต่ละกระทรวงไม่ทำงานแบบร่วมมือกัน แยกพรรคแยกพวก แย่งโควต้า ประเทศไทยในเวลานี้ ก็ยากที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ฟื้นตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • กล้า..กำหนดยุทธศาสตร์ในแต่ละภาคอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงวิกฤติ และหลังโควิดอย่างเป็นรูปธรรม

หัวหน้าทีมเศรษฐกิจคนใหม่ ควรมองความเชื่อมโยง ของอุตสาหกรรมเกษตร และอาหารของไทย และ Target Group ที่มีศักยภาพต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ Work From Thailand รวมไปถึง นักท่องเที่ยวกลุ่ม LGBTQ และกลุ่ม SilverAge จะเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่สำคัญ

  • กล้า..เปลี่ยนส่วยเป็นภาษี

ถึงเวลาแล้ว ที่ช่องทางหารายได้ของรัฐ ทำได้ยากมาก รัฐ โดยเฉพาะรัฐบาลชุดนี้ ต้องกล้าทบทวน ทำให้ธุรกิจใต้ดิน พลิกมาเป็นธุรกิจบนดิน จากที่ผู้ได้ประโยชน์ เป็นผู้มีอิทธิพลไม่กี่คน เป็นกิจการ ที่มีการกำกับดูแลที่ดี และมีการเสียภาษีตามระบบ จากนั้นรัฐสามารถลดภาระที่ไม่เป็นธรรมของคนชั้นกลางลงได้

  • กล้า..สร้างงานและสวัสดิการถ้วนหน้า

รัฐต้องมีมาตรการเร่งด่วน รองรับปัญหาการว่างงาน โดยเฉพาะแรงงานภาคบริการ และกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ รัฐต้องพร้อมกระตุ้นการสร้างงานนับล้านงานทันที

นอกจากนั้น รัฐต้องให้ความสําคัญกับแรงงาน ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หรือ Soft Power ได้แก่กลุ่มคนทำงานด้าน Creative Entertainment คนวงการบันเทิง คนวงการศิลปะ ที่เป็น Freelance รวมไปถึงนักร้อง พนักงานร้านอาหาร และคนทำงานสถานบันเทิง ฯลฯ

คนกลุ่มนี้ตกหล่น และถูกมองข้ามมาโดยตลอด เพราะมีลักษณะการทำงานอิสระ ไม่อยู่ในฐานข้อมูลเดิมของภาครัฐ

กรณ์

  • กล้า..สร้างอนาคตให้ภาคการเกษตร

สร้างความยั่งยืนในภาคเกษตรกรรม สำหรับอนาคต  ใช้ พ.ร.ก. กู้เงิน พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกรรายย่อย (โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 บ่อน้ำ)  งบกองทุนเครื่องจักรทางการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานภาคเกษตร

Big Data ช่วย Agri Tech ให้ข้อมูลดินฟ้าอากาศที่แม่นยำ และวางแผนการปลูกได้ตามสภาพอากาศ และช่วยวางแผนความต้องการตลาด ปฏิรูประบบสหกรณ์ ให้เป็นองค์กรทันสมัย เพื่อการเกษตรที่ทันสมัย ช่วยเกษตรกรเข้าถึงตลาดโดยตรง

  • กล้า..สร้างระบบการศึกษาที่สร้างอาชีพให้เด็กไทย

เน้นการศึกษาในสายวิชาชีพ จบแล้วต้องมีงาน และทำงานได้จริง เด็กอาชีวะต้องเป็นเด็กคุณภาพ เรียนจริง รู้จริง ทำงานได้จริง ที่สำคัญคือ เลี้ยงชีพได้จริง!

ที่สำคัญที่สุด วันนี้รัฐบาลต้องฟื้นคืนศรัทธา วันนี้ ประชาชน เห็นแต่การแก่งแย่งกันเอง ภายในแต่ละพรรค และการชิงดีชิงเด่น ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกัน แต่ที่ยังไม่เห็นเลยก็คือ ความชัดเจนว่า ประชาชนจะได้อะไร จากการปรับ ครม.

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team