ดูหนังออนไลน์
Politics

‘กรณ์’ แนะรัฐ ‘รื้อใช้เงินกู้ 4 แสนล้าน – ดันธุรกิจใต้ดินมาอยู่บนดิน’ หลังปรับครม.

“กรณ์” ระบุ ปรับคณะรัฐมนตรีแล้ว  รัฐบาลต้องกล้าทำ 10 ข้อ เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์ ทั้ง ดึงธุรกิจใต้ดินขึ้นมาอยู่บนดิน และรื้อการใช้เงินกู้ 4 แสนล้านบาท

นาย กรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า โพสต์เฟซบุ๊กเพจ “กรณ์ จาติกวณิช – Korn Chatikavanij” บอก 10 ความกล้า ที่รัฐบาลต้องทำ ซึ่ง รวมถึง รื้อการใช้เงินกู้ 4 แสนล้าน ดึงธุรกิจใต้ดินขึ้นมาอยู่บนดิน ทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ เลิกชิงดีชิงเด่นกัน และต้องฟื้นศรัทธามาให้ได้ โดยระบุว่า

ปรับ ครม. ประชาชนต้องได้ประโยชน์

10 ความกล้า! ที่รัฐบาลต้องทำ

  • กล้า..ช่วย SME ให้รอด

เพื่อความอยู่รอดของลูกจ้างทั่วประเทศ และความอยู่รอดของเศรษฐกิจไทย ต้องมีการอัดฉีดเงินช่วยเหลืออย่างมีระบบ ให้เข้าถึงเจ้าของธุรกิจโดยเฉพาะขนาดเล็ก-กลางได้ง่าย เร็ว และทั่วถึง

  • กล้า..รื้อการใช้เงินกู้ 4 แสนล้าน

ยกเลิกแผนการใช้เงินฉุกเฉินเหมือนเป็นเงินงบประมาณปกติ เปลี่ยนจากโครงการที่ราชการเสนอ มาเป็นมาตรการยิงตรงที่แก้ปัญหาได้แม่นยำกว่า มีผลต่อการเบิกจ่ายเร็วกว่า  และมีโอกาสรั่วไหลน้อยกว่า

  • กล้า..กระตุ้นการบริโภคภายในประเทศอย่างเข้มข้น

สิ่งที่ต้องทำมากที่สุด ในตอนนี้ คือหา “จุดสมดุล ระหว่างการควบคุมโรคระบาด และเร่งการกระตุ้นเศรษฐกิจ” ให้ได้ อย่าติดกับดักตัวเอง ต้องกล้าตัดสินใจ และมีความเป็นมืออาชีพในการจัดการ

  • กล้า.. ‘disrupt’ ตัวเองด้วย GovTech

ระบบราชการทั้งหมดต้องเปลี่ยนจาก “ระบบลายเซ็น” และระบบการเรียกเอกสาร เป็น e-government อย่างแท้จริง

  • กล้า..ทำงานเป็นมืออาชีพ รัฐบาลต้องเป็นหนึ่งเดียว เลิกชิงดีชิงเด่น เลิกต่างคนต่างทำ

กระทรวงหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ต้องทำงานอย่างสอดประสานกัน หากแต่ละกระทรวงไม่ทำงานแบบร่วมมือกัน แยกพรรคแยกพวก แย่งโควต้า ประเทศไทยในเวลานี้ ก็ยากที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ฟื้นตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • กล้า..กำหนดยุทธศาสตร์ในแต่ละภาคอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงวิกฤติ และหลังโควิดอย่างเป็นรูปธรรม

หัวหน้าทีมเศรษฐกิจคนใหม่ ควรมองความเชื่อมโยง ของอุตสาหกรรมเกษตร และอาหารของไทย และ Target Group ที่มีศักยภาพต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ Work From Thailand รวมไปถึง นักท่องเที่ยวกลุ่ม LGBTQ และกลุ่ม SilverAge จะเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่สำคัญ

  • กล้า..เปลี่ยนส่วยเป็นภาษี

ถึงเวลาแล้ว ที่ช่องทางหารายได้ของรัฐ ทำได้ยากมาก รัฐ โดยเฉพาะรัฐบาลชุดนี้ ต้องกล้าทบทวน ทำให้ธุรกิจใต้ดิน พลิกมาเป็นธุรกิจบนดิน จากที่ผู้ได้ประโยชน์ เป็นผู้มีอิทธิพลไม่กี่คน เป็นกิจการ ที่มีการกำกับดูแลที่ดี และมีการเสียภาษีตามระบบ จากนั้นรัฐสามารถลดภาระที่ไม่เป็นธรรมของคนชั้นกลางลงได้

  • กล้า..สร้างงานและสวัสดิการถ้วนหน้า

รัฐต้องมีมาตรการเร่งด่วน รองรับปัญหาการว่างงาน โดยเฉพาะแรงงานภาคบริการ และกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ รัฐต้องพร้อมกระตุ้นการสร้างงานนับล้านงานทันที

นอกจากนั้น รัฐต้องให้ความสําคัญกับแรงงาน ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หรือ Soft Power ได้แก่กลุ่มคนทำงานด้าน Creative Entertainment คนวงการบันเทิง คนวงการศิลปะ ที่เป็น Freelance รวมไปถึงนักร้อง พนักงานร้านอาหาร และคนทำงานสถานบันเทิง ฯลฯ

คนกลุ่มนี้ตกหล่น และถูกมองข้ามมาโดยตลอด เพราะมีลักษณะการทำงานอิสระ ไม่อยู่ในฐานข้อมูลเดิมของภาครัฐ

กรณ์

  • กล้า..สร้างอนาคตให้ภาคการเกษตร

สร้างความยั่งยืนในภาคเกษตรกรรม สำหรับอนาคต  ใช้ พ.ร.ก. กู้เงิน พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกรรายย่อย (โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 บ่อน้ำ)  งบกองทุนเครื่องจักรทางการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานภาคเกษตร

Big Data ช่วย Agri Tech ให้ข้อมูลดินฟ้าอากาศที่แม่นยำ และวางแผนการปลูกได้ตามสภาพอากาศ และช่วยวางแผนความต้องการตลาด ปฏิรูประบบสหกรณ์ ให้เป็นองค์กรทันสมัย เพื่อการเกษตรที่ทันสมัย ช่วยเกษตรกรเข้าถึงตลาดโดยตรง

  • กล้า..สร้างระบบการศึกษาที่สร้างอาชีพให้เด็กไทย

เน้นการศึกษาในสายวิชาชีพ จบแล้วต้องมีงาน และทำงานได้จริง เด็กอาชีวะต้องเป็นเด็กคุณภาพ เรียนจริง รู้จริง ทำงานได้จริง ที่สำคัญคือ เลี้ยงชีพได้จริง!

ที่สำคัญที่สุด วันนี้รัฐบาลต้องฟื้นคืนศรัทธา วันนี้ ประชาชน เห็นแต่การแก่งแย่งกันเอง ภายในแต่ละพรรค และการชิงดีชิงเด่น ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกัน แต่ที่ยังไม่เห็นเลยก็คือ ความชัดเจนว่า ประชาชนจะได้อะไร จากการปรับ ครม.

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team