ดูหนังออนไลน์
Politics

ต่อ ‘พ.ร.ก.ฉุกเฉิน’ อีก 1 เดือน ศบค.ยันจำเป็นต้องใช้ควบคุมสถานการณ์!

ต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน “ศบค.” ยันจำเป็นต้องใช้ควบคุมสถานการณ์ในช่วงที่ต่างประเทศ ยังมีการแพร่ระบาดรุนแรง เตรียมเสนอที่ประชุม ครม.สัปดาห์หน้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ ศบค. ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน มีวาระการพิจารณาที่สำคัญ คือการผ่อนปรนมาตรการ ระยะ 6 รวมถึงการพิจารณาขยายการประกาศใช้ หรือ ต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน คือในเดือนสิงหาคมนี้ หลังจากของเดิมจะครบกำหนดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

โดยที่ประชุม ศบค. มีมติ ต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2563

พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. กล่าวถึง การขยายระยะเวลาการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทั่วราชอาณาจักร เนื่องจากยังมีการระบาดอยู่ทั่วโลก รวมถึงมีการผ่อนผันให้คนไทย และชาวต่างชาติเดินทางเข้าในราชอาณาจักรในหลายรูปแบบเพื่อเศรษฐกิจ ทั้งการผ่อนคลายให้กับกลุ่มแรงงานต่างด้าวประเภททั่วไปกว่าแสนคน การเข้ามาจัดกิจกรรม งานแสดงสินค้าในประเทศ การผ่อนคลายให้กลุ่มคณะถ่ายทำภาพยนตร์ กลุ่ม Medical Wellness และ กลุ่ม Thailand Elite จึงจำเป็นต้อง ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก

เนื่องจาก ต้องมีอำนาจตามกฎหมายเชิงป้องกันในการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีระบบการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ในลักษณะการรวมศูนย์เพื่อความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับประเทศในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ New Normal จนกว่าจะมีกฎหมายฉบับอื่นมารองรับในอนาคต

ทั้งนี้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ไม่มีการห้ามการชุมนุม เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าจะใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อประโยชน์ในทางสาธารณสุขเท่านั้น โดยจะนำเสนอเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวถึงสาเหตุที่ต้องขยายระยะเวลาการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทั่วราชอาณาจักร ดังนี้

  • เนื่องจากยังมีการระบาดอยู่ทั่วโลก รวมถึงมีการผ่อนผันให้คนไทย และชาวต่างชาติเดินทางเข้าในราชอาณาจักรจึงจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอีก
  • การจัดทำข้อตกลงพิเศษ โดยกระทรวงต่างประเทศ จะจัดทำรายละเอียดข้อตกลงพิเศษ กลุ่มนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญพิเศษเข้าไทยระยะสั้นไม่เกิน 14 วัน
  • การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวประเภททั่วไป (แรงงานไร้ฝีมือ กัมพูชา ลาว เมียนมา) ในกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน (ก่อสร้าง) และอาหาร ทั้งกลุ่มที่มี Work Permit และ Visa จำนวนรวมกว่า 1 แสน 1 หมื่นคน มีการพูดคุยกันถึง Organizational Quarantine ภายในพื้นที่องค์กรกำหนดไว้ เพื่อป้องกันและควบคุมโรค
  • การผ่อนคลายให้ชาวต่างชาติเข้ามาจัดกิจกรรม/ งานแสดงสินค้าภายในประเทศ สสปน. จัดทำแนวปฏิบัติในรายละเอียดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดนำเสนอ อาทิ การตรวจหาเชื้อก่อนเดินทาง การทำประกันสุขภาพ ฯลฯ
  • กลุ่มคณะถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศ กลุ่ม Medical Wellness และกลุ่ม Thailand Elite Card ก.ท่องเที่ยวและกีฬา นำเสนอข้อปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มคณะถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศ อาทิ มีการทำ ASQ การมีผู้ติดตาม การตรวจเชื้อก่อนเดินทาง ฯลฯ

ต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

วานนี้ (21 ก.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า วันนี้ (22 ก.ค.) ศบค.ชุดใหญ่ จะมีการพิจารณาว่า จะต่ออายุการบังคับใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ซึ่งจะหมดเวลาบังคับใช้ในวันที่ 31 กรกฎาคม นี้ หรือไม่ โดยต้องพิจารณาตามความจำเป็น และคำนึงถึงสิ่งสำคัญ ในการใช้ พ.ร.ก.ฉบับนี้

“ตนเคยย้ำหลายครั้งว่า กฎหมายปกติไม่ครอบคลุม การต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะพระราชบัญญัติการชุมนุมมีบังคับใช้อยู่แล้ว ตนไม่จำเป็นต้องสั่งการอะไรเพิ่มเติม เพียงแต่ห่วงกังวล และสั่งการให้ดำเนินการ ด้วยความระมัดระวัง” นายกรัฐมนตรี กล่าว

โดย ที่ประชุมศบค. ก็จะมีการพิจารณาเรื่องการต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปหรือไม่ โดยที่ประชุมจะหารือว่า มีความจำเป็นอะไรอย่างไร แต่ที่สำคัญสุดเคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับนี้มีไว้ใช้เพื่ออะไร เพราะหลายกฎหมายไม่ครอบคลุม และยืนยันไม่ได้เอากฎหมายนี้ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการชุมนุม เพราะมีพ.ร.บ.การชุมนุมอยู่แล้ว

นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอก หรือ Free Youth ว่า การชุมนุมตนมีความเป็นห่วงเด็ก นักศึกษา เป็นห่วงแทนพ่อแม่ ผู้ปกครอง จึงได้กำชับกับเจ้าหน้าที่ว่าให้ดูแลสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และอยากเตือนให้ระมัดระวังเรื่องการก้าวล่วง เป็นสิ่งที่ไม่สมควรจะเกิดขึ้น

“ตนไม่ต้องการพูดเรื่องนี้มาก ไม่อยากให้ถูกขยายความจนเป็นประเด็น ส่วนข้อเรียกร้อง 3 ข้อของกลุ่มนักศึกษานั้น ก็อยู่ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้ว เป็นไปตามกลไกและกระบวนการปกติ” นายกรัฐมนตรี กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team