ดูหนังออนไลน์
COVID-19

โพลเผย ‘เปิดต่างชาติเข้าไทย’ หวั่นโควิดระบาดรอบ 2 ทำชีวิตแย่กว่าเดิม

โพลเผย เปิดต่างชาติเข้าไทย ตัวการโควิด-19 ระบาดรอบใหม่ หวั่นทำให้การใช้ชีวิตแย่ลงกว่าเดิม ชี้รัฐบาล การ์ดเริ่มตก ประชาชนละเลยป้องกันตัวเอง

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “โควิด – 19 รอบ 2?” พบผล โพลเผย เปิดต่างชาติเข้าไทย เป็นประเด็นที่ประชาชน ผู้ตอบแบบสอบถาม กังวลมากที่สุด ว่าจะทำให้เกิดการแพร่ระบาด ของไวรัสโควิด-19 รอบสอง ในประเทศไทย และจะซ้ำเติมให้การใช้ชีวิตแย่ลงกว่าเดิม

โพลเผย เปิดต่างชาติเข้าไทย

ทั้งนี้ เมื่อถามประชาชน ถึงความกังวลว่า ประเทศไทยจะเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 เป็นรอบที่ 2 พบว่า ร้อยละ 35.46 ระบุว่า กังวลมาก เพราะ ประชาชนบางกลุ่มละเลยการป้องกันตนเอง และหากมีการแพร่ระบาดอีก จะทำให้การใช้ชีวิตแย่ลงกว่าเดิม รายได้จะหายไปมากกว่าเดิม

ขณะที่ ร้อยละ 31.05 ระบุว่า ค่อนข้างกังวล เพราะ ยังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 อยู่ และมาตรการการป้องกันไม่รัดกุม โดยเฉพาะการเปิดให้ชาวต่างชาติเข้าประเทศ ส่วน ร้อยละ 16.23 ระบุว่า ไม่ค่อยกังวล เพราะ มั่นใจในการทำงานของรัฐบาลว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้

ในขณะที่บางส่วน บอกว่าอาศัยอยู่ในจังหวัดที่ไม่ได้เป็นพื้นที่เสี่ยง และประชาชนส่วนใหญ่ ดูแลและป้องกันตนเองดี และ ร้อยละ 17.26 ระบุว่า ไม่กังวลเลย เพราะ ประชาชนส่วนใหญ่ดูแลและป้องกันตนเองดี เชื่อมั่นในมาตรการการป้องกันของรัฐบาล และไม่พบ ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ภายในประเทศติดต่อกันนานมาก

ด้านความคิดเห็นต่อประเทศไทย จะมีการเผชิญกับการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ภายในประเทศ เป็นรอบที่ 2 จากการสำรวจ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 39.79 ระบุว่า จะเกิดขึ้นแน่ เพราะ มีการเปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศ แบบไม่มีการกักตัว อีกทั้งชาวต่างชาติไม่ค่อยป้องกันตนเอง รวมถึงประชาชนบางกลุ่ม ละเลยการป้องกันตนเอง และรัฐบาลขาดความระมัดระวัง ไม่มีการควบคุมที่เข้มงวด

รองลงมา ร้อยละ 30.89 ระบุว่า จะไม่เกิดขึ้น เพราะ ยังเชื่อมั่นว่า รัฐบาลสามารถควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ได้ และประชาชนส่วนใหญ่ มีการป้องกันตนเอง การ์ดยังไม่ตก

อย่างไรก็ตาม พบว่า ร้อยละ 29.00 ระบุว่า ไม่มั่นใจ เพราะ รัฐบาลการ์ดเริ่มตก และเกรงว่าจะไม่สามารถควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ได้ และเชื้อไวรัสก็ยังไม่หมดไป 100% ส่วนอีก ร้อยละ 0.32 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ

เมื่อถามกลุ่มผู้ที่ระบุว่า ประเทศไทยจะเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ภายในประเทศเป็นรอบที่ 2 “อย่างแน่นอน” และ กลุ่มที่ระบุว่า “ไม่มั่นใจ” พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 70.01 ระบุว่า การอนุญาตให้คนต่างชาติเข้าประเทศได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ รองลงมา ร้อยละ 44.93 ระบุว่า ภาครัฐการ์ดตก (ขาดการระมัดระวัง ป้องกัน) ร้อยละ 42.53 ระบุว่า การแอบลักลอบเข้าเมืองของคนต่างชาติ ร้อยละ 18.24 ระบุว่า ประชาชนการ์ดตก (ขาดการระมัดระวัง ป้องกัน) และร้อยละ 0.46 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ

การสำรวจดังกล่าว จัดทำขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,269 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับประเทศไทยจะเผชิญกับ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 เป็นรอบที่ 2 ใช้การสุ่มตัวอย่าง โดยใช้ความน่าจะเป็น จากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT