ดูหนังออนไลน์
COVID-19

หลังผ่อนปรนระยะ 5 ผับ บาร์ คาราโอเกะ ลดความแอร์อัด เว้นระยะห่าง

หลังผ่อนปรนระยะ 5 กรมอนามัย เผย ผลสำรวจกิจการ พบภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ย้ำ ผับ บาร์ คาราโอเกะ โรงเบียร์ โรงเหล้า อาบอบนวด ลดความแออัด เว้นระยะห่าง

นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดี กรมอนามัย กล่าวว่า หลังผ่อนปรนระยะ 5 กรมอนามัย ได้ประเมินเพื่อการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 สำหรับกิจกรรม กิจการที่ได้รับการผ่อนคลาย ใน 3 กิจการ โดยจัดทำการสำรวจ ระหว่างวันที่ 13 – 16 กรกฎาคม 2563 พบว่า ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี มีการปฏิบัติตามมาตรการ ของกระทรวงสาธารณสุข

หลังผ่อนปรนระยะ 5

ทั้งนี้ การสำรวจการปฏิบัติตามมาตรการหลัก ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้สำรวจใน 5 ด้าน คือ การทำความสะอาดจุดสัมผัสบ่อย การสวมหน้ากาก มีจุดบริการล้างมือ เจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่าง ระหว่างบุคคล และการลดความแออัด

ผลการสำรวจ พบว่า ในภาพรวม สถานประกอบการ ให้ความร่วมมือ และมีการปฏิบัติตามมาตรการหลัก ในระดับดี โดยสถานบริการประเภทผับ บาร์ คาราโอเกะ ลานเบียร์ โรงเบียร์ โรงเหล้า จากการสำรวจ 93 แห่งทั่วประเทศ พบว่า สถานบริการทุกแห่ง มีจุดบริการล้างมือ

อย่างไรก็ตาม พบว่า การกำหนดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ เพื่อลดความแออัด ทำได้เพียง ร้อยละ 80 และ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลได้ ร้อยละ 83 ส่วนการสวมหน้ากาก และการทำความสะอาด อยู่ที่ร้อยละ 92 และ 96 ตามลำดับ

ดังนั้น จึงต้องกำชับให้ผู้ให้บริการ ควบคุมจุดบริเวณทางเข้า และจำนวนลูกค้าไม่ให้แออัด และเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ อย่างน้อย 2 เมตร รวมทั้งผู้ให้บริการ และลูกค้า ต้องสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ทำความสะอาดบริเวณที่ให้บริการ อย่างสม่ำเสมอ และเน้นย้ำ ให้ผู้ใช้บริการ ลงทะเบียนเข้า-ออก ผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ”

นายแพทย์บัญชา ค้าของ

นอกจากนี้ ยังเปิดเผยถึง ผลสำรวจสถานบริการ ประเภท อาบอบนวด จำนวน 14 แห่ง พบว่า สามารถปฏิบัติตามมาตรการหลักของ ศบค. ได้ทุกข้อ ยกเว้นการเว้นระยะห่าง ทำได้ร้อยละ 86 จึงควรเน้นย้ำให้กำหนดจุด มีการเว้นระยะห่างในการนั่ง ยืน อย่างน้อย 1 เมตร

สำหรับ ผลสำรวจสถานบริการ ประเภท ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต จากการสำรวจ 69 แห่ง พบว่า มีการทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสร่วม เพียงร้อยละ 86 ลดความแออัด ร้อยละ 91 การสวมหน้ากากทุกคน ร้อยละ 93 จึงต้องเน้นย้ำการทำความสะอาดพื้นผิว ที่สัมผัสบ่อย

“พร้อมกันนี่ ยังได้กำชับให้พนักงาน และลูกค้าทุกคน สวมหน้ากากตลอดเวลา และควบคุมจำนวนลูกค้า ไม่ให้แออัด เพราะอาจเสี่ยงต่อ การแพร่เชื้อ โควิด-19 ได้” นายแพทย์บัญชา กล่าว

รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในตอนท้ายว่า การผ่อนปรนกิจการ ในระยะที่ 5 ซึ่งเป็นกิจการ ที่มีความเสี่ยงสูง จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างจริงจัง และ ต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ทั้งต่อ ผู้ประกอบการ และ ผู้ใช้บริการ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่สถานบริการด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT