ดูหนังออนไลน์
COVID-19

แจงยิบ! มาตรการเข้มรับ 151 ทหารไทยฝึกร่วมสหรัฐ กลับไทย 23 ก.ค.นี้

ทหารไทยฝึกร่วมสหรัฐ กลับไทย 23 กรกฏาคมนี้ ทบ. แจงละเอียด คุมเข้ม ป้องกันโควิด-19 สวมหน้ากากอนามัย ส่งกักตัวที่พัทยา ทำความสะอาดบยุทโธปกรณ์ ห้ามหนีเที่ยว

พล.อ.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ กองทัพบก ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กองทัพบก (ศบค.ทบ.) เปิดเผยว่า ทบ. ได้เตรียมความพร้อมรับ 151 ทหารไทยฝึกร่วมสหรัฐ หรือฝึกร่วมผสมภายใต้รหัส Lighnting forge 2020 จากมลรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน ญาติพี่น้อง และผู้ปกครองของกำลังพล

ทหารไทยฝึกร่วมสหรัฐ

ทั้งนี้ ในวันที่  23 กรกฏาคม 2563 กำลังพลทั้ง 151 นาย จำนวน 1 กองร้อย ร่วมกับส่วนบังคับบัญชา จัดจากกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 3 (ร.3 พัน.2 ) จ.นครราชสีมา ทั้งในส่วนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ จะเดินทางกลับมาถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เที่ยวบินTG 8087 เวลา 17.40 น.โดยต้องผ่านตรวจคัดกรอง และกักตัวที่สถานที่กักตัวของรัฐ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฏาคม – 5 สิงหาคม ที่ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา

ทั้งนี้ เมื่อกำลังพล เดินทางมาถึง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทุกนายจะสวมใส่หน้ากากอนามัย และแว่นตาป้องกัน เน้นมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Social distancing) โดยดำเนินการคัดกรอง ณ จุดจัดครองด่านควบคุมโรคติดต่อ ภายในอาคารผู้โดยสาร ตามขั้นตอนที่ ศบค. กำหนด

นอกจากนี้ กองทัพบก ยังจัดชุดแพทย์เพิ่มเติม จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ประสานการปฏิบัติกับชุดแพทย์ที่ประจำ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของกระทรวงสาธารณสุข

ส่วนการเคลื่อนย้ายกำลังพล ไปยังพื้นที่กักกันโรค State Quarantine ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ภายในรถโดยสารได้มีการจัดทำกระจกกั้นแยกระหว่างห้องพลขับและห้องผู้โดยสาร โดยจัดเตรียมวิทยุไว้ สำหรับการติดต่อสื่อสาร การจัดเตรียมอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ ประจำรถทุกคัน การจัดที่นั่งมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่มีการแวะพักระหว่างการเดินทาง การจัดรถพยาบาลพร้อมชุดแพทย์จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าติดตามตลอดการเดินทาง

พล.อ.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์

ในส่วนของยุทโธปกรณ์ ที่นำไปทำการฝึกนั้น ได้แยกไปดำเนินการฉีดฆ่าเชื้อ โดยเจ้าหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายไปยัง ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะมีการฉีดฆ่าเชื้อซ้ำอีกครั้ง ก่อนที่จะนำเก็บเข้าไว้ในคลังยุทโธปกรณ์ของหน่วยต่อไป

สำหรับการปฏิบัติ ณ พื้นที่กักกันโรค State Quarantine โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา โดยความรับผิดชอบของมณฑลทหารบกที่ 14 มีการปฏิบัติ ดังนี้

  • จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ทหารเพิ่มเติม จากกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ และโรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี ในการสนับสนุนงานด้านรักษาความปลอดภัย และการรักษาพยาบาล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ ศบค.ประจำ State Quarantine
  • กำลังพลจะได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเจ้าหน้าจากกรมควบคุมโรค จำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 25 กรกฏาคม และ 3 สิงหาคม 2563 มีการวัดไข้และรายงานทุกวัน และมีนักจิตเวช นักจิตวิทยาคอยให้คำปรึกษาตลอดเวลา

ที่สำคัญคือ กำลังพลทุกนาย จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติประจำ อย่างเคร่งครัด กล่าวคือ ไม่อนุญาตให้ออกนอกห้องพัก มีกล้อง CCTV เฝ้าตรวจตลอด 24 ชั่วโมง งดการเยี่ยมญาติ โดยได้ดำเนินการแบ่งการจัดกำลังพลออกเป็นหมวด หมู่ อย่างชัดเจน เพื่อให้การควบคุมบังบัญชา ในห้วงของการกักกันตัว เป็นไปอย่างเข้มงวด และไม่ให้มีการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวโดยเด็ดขาด

จากนั้น เมื่อครบกำหนดการกักตัวในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 กำลังพลทุกนาย จะได้รับหนังสือรับรอง และกองทัพบกจะจัดรถโดยสาร นำกำลังพลส่งกลับภูมิลำเนาต่อไป

“ยืนยันว่ากองทัพบกให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของ ศบค.และกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด และเพิ่มเติมมาตรการเข้มข้นหลายประการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อสาธารณชนโดยทั่วไป”พล.อ.ณฐพนธ์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ผู้บัญชาการทหารบก เป็นห่วงช่วงที่กักตัว 14 วัน จะอยู่กันอย่างไร กลัวไม่มีอะไรทำ ผบ.ทบ.จึงได้ฝากการบ้านให้ทหารที่กักตัว 14วัน จัดทำรายงานถอดบทเรียนการฝึกกันในกรุ๊ปไลน์ หรือผ่านระบบวีทีซี โดยให้ทำอาฟเตอร์รีวิว เพื่อเป็นแผนบทเรียนของกองทัพในการฝึก

พล.อ.ณฐพนธ์ เน้นย้ำว่า ทหารทุกนาย ต้องอยู่ในพื้นที่ควบคุม ระเบียบวินัยเป๊ะ เชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดการหนีเที่ยวแน่นอน และ ตอนอยู่ที่ฮาวายก็ไม่ได้ไปไหน เพราะ เป็นพื้นที่ปิด ไม่ได้หนีเที่ยว อยู่แต่ในค่าย

ด้านพลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก กล่าวว่าในส่วนการปฏิบัติ ณ พื้นที่กักกันโรคStateQuarantine โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา โดยความรับผิดชอบของมณฑลทหารบกที่ 14 มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ทหารเพิ่มเติม จากกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ และโรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี ในการสนับสนุนงานด้านรักษาความปลอดภัย และการรักษาพยาบาล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ ศบค. ประจำ State Quarantine

“กำลังพลทุกนายจะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติประจำอย่างเคร่งครัด ห้ามออกนอกห้องพัก และมีกล้อง CCTV เฝ้าตรวจตลอด 24 ชั่วโมง งดการเยี่ยมญาติ และไม่ให้มีการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวโดยเด็ดขาด และเมื่อครบกำหนดการกักตัวในวันที่ 6 สิงหาคม แล้ว กำลังพลทุกนายจะได้รับหนังสือรับรอง และกองทัพบกจะจัดโดยสารนำกำลังพลส่งกลับภูมิลำเนาต่อไป”พลโท ชาญชัย กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

 

The Bangkok Insight Editorial Team