ดูหนังออนไลน์
General

วิ่งฉิว! ยกเว้น ‘ค่าทางด่วน’ 5 สาย ต้อนรับวันหยุดยาวปลายเดือน ก.ค.

เฮ! ยกเว้น “ค่าทางด่วน” 5 เส้นทาง รับวันหยุดยาวปลายเดือน ก.ค. ผู้ใช้ทางวิ่งฉิว

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม แจ้งว่า จะยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ (ทางด่วน) ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องจำนวน 2 เส้นทาง ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 รวม 6 วัน ได้แก่

  • ทางด่วนบูรพาวิถี สายบางนา-ชลบุรี
  • ทางด่วนกาญจนาภิเษก บางพลี-สุขสวัสดิ์

แนวทางดังกล่าว สอดคล้องกับกรมทางหลวง (ทล.) ที่ยกเว้นค่าผ่านทางของทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 7 และหมายเลข 9 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและช่วยแก้ปัญหาการจราจรหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ

ฟรีค่าทางด่วน

นอกจากนี้ การทางพิเศษฯ จะยกเว้นค่าผ่านทาง 3 เส้นทาง ในวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ได้แก่

  • ทางด่วนเฉลิมมหานคร
  • ทางด่วนศรีรัช
  • ทางพิเศษอุดรรัถยา

เนื่องจากการทางพิเศษฯ, บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ (NECL) ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางด่วนศรีรัชรวมถึงส่วน D) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางด่วนอุดรรัถยา) ฉบับแก้ไขใหม่

ทั้งนี้ ในระหว่างวันหยุดต่อเนื่องดังกล่าว การทางพิเศษฯ ได้เตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางของประชาชนผู้ใช้ทางพิเศษด้วยมาตรการต่างๆ เช่น มาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย  ด้านการจราจร มาตรการเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง มาตรการอำนวยความสะดวกด้านการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร แก่ผู้ใช้ทางพิเศษผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ทั้งพนักงานกู้ภัย พนักงานจัดการจราจร พนักงานประจำศูนย์ควบคุมทางพิเศษ พนักงานประจำศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center 1543 คอยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE