ดูหนังออนไลน์
Business

เคาะแล้ว! จ่ายครั้งเดียว 15,000 บาท เยียวยา กลุ่มส่งเงินประกันสังคมไม่ถึง 6 เดือน

ครม. เคาะจ่ายเงิน เยียวยา ประกันสังคม ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือน จ่ายทีเดียว 15,000 บาท

วันนี้ (21 ก.ค.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม. อนุมัติการจ่ายเงิน เพื่อชดเชยรายได้ลูกจ้าง ของกิจการ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เป็น ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ยังส่งเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 59,776 คน

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33

ผู้ประกันตนในกลุ่มนี้  เป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาโควิด-19 โดยจ่ายเงินเยียวยา เดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2563 รวมเป็นเงิน 15,000 บาท โดยจ่ายเพียงครั้งเดียว

เยียวยา ประกันสังคม ใครได้เงินบ้าง

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ยังส่งเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จำนวน 59,776 คน เนื่องจากในกลุ่มนี้ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา COVID -19

จ่ายเงินเท่าไร

จ่ายเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2563 รวมเป็นเงิน 15,000 บาท โดยจ่ายเพียงครั้งเดียว

นอกจากนี้ยังอนุมัติให้ใช้เงินกู้ในการฟื้นฟูผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อส่งเสริมการจ้างงาน ใน 3 โครงการ

  • โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในท้องถิ่น

ผ่านกระทรวงมหาดไทยวงเงินไม่เกิน 1,080 ล้านบาท ระยะจ้างงาน 2 เดือน โดยได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้ดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ กรกฎาคม 2563 ถึงกันยายน 2564

  • โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ

วงเงินไม่เกิน 2,701 ล้านบาท จ้างผู้จบปริญญาตรี ในการเก็บข้อมูล ระดับท้องถิ่น เพื่อรวบรวมให้ภาครัฐ จัดทำแผนงานต่อไป โดยมีอัตราเปิดรับทั้งประเทศ 14,510 คนหรือตำบลละ 2 คน

  • โครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟ

วงเงินไม่เกิน 247 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน 9,137 คนโดยผู้เข้ารับอัตราขึ้นต่ำ 300 บาทต่อวัน และลดความเสี่ยงในการเกิดไฟป่า

ทั้งนี้ มติครม. ดังกล่าว เป็นไปตามที่ คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ ใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท มีมติเห็นชอบ โครงการจ่ายเงินเยียวยาโควิด-19 สำหรับกลุ่มผู้ประกันตน ที่อยู่ในระบบประกันสังคม ไม่ถึง 6 เดือน หรือเพิ่งตกงาน ในประมาณเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา จำนวนเกือบ 60,000 คน

เนื่องจากผู้ประกันตนกลุ่มนี้ ไม่ได้รับเงินทดแทนจากกองทุน ประกันสังคม ในกรณีว่างงานหรือถูกเลิกจ้าง เพราะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ไม่ถึง 6 เดือนตามเงื่อนไข

กระทรวงแรงงาน จึงเสนอให้จ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท แก่ผู้ประกันตนกลุ่มนี้ เป็นเวลา 3 เดือน หรือรวมแล้ว 15,000 บาท ต่อคน คิดเป็นการใช้งบประมาณรวม 900 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณส่วนนี้ จะนำมาจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ในส่วนของแผนงานด้านสาธารณสุข และแผนงานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team