ดูหนังออนไลน์
Business

ระวัง!! หลอกไปทำงานต่างประเทศ เปิด 5 วิธีไปทำงานถูกกฏหมาย เช็คได้ที่นี่!!

หลอกไปทำงานต่างประเทศ พุ่งจากโควิด-19 เพจไทยคู่ฟ้า เตือนภัยคนตกงานพุ่ง ใช้สื่อออนไลน์โฆษณาจัดหางาน เผย 5 ไปทำงานแบบถูกฏหมาย ตรวจสอบให้แน่ชัด

เพจเฟซบุ๊ก “ไทยคู่ฟ้า” โพสต์เตือนพฤติกรรม การ หลอกไปทำงานต่างประเทศ พร้อมแนะนำ 5 วิธี ไปแบบถูกกฏหมาย โดยระบุว่า

หลอกไปทำงานต่างประเทศ

“#ไทยคู่ฟ้า ขณะนี้พบพฤติกรรม การหลอกลวงแรงงาน ไปทำงานต่างประเทศ โดยเฉพาะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในการโฆษณาจัดหางาน และ อาศัยความเดือดร้อนของประชาชน ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โรคโควิด – 19 ชักชวนคนไปหางานทำ ณ ต่างประเทศ โดยให้จ่ายเงินเกินจริง และอ้างว่า ทำงานในหน่วยงานของรัฐ สามารถพาไปทำงานได้

แอดมิน จึงขอเตือนให้ทุกคน ตรวจสอบให้แน่ชัด เกี่ยวกับสาย นายหน้า หรือบริษัทจัดหางานว่า ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ หรือตรวจสอบข้อมูลประเทศ และตำแหน่งงาน จากเจ้าหน้าที่ ก่อนตัดสินใจจ่ายเงินให้ใคร เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง

สำหรับการไปทำงานต่างประเทศ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย มี 5 วิธี ได้แก่

  • บริษัทจัดหางานจัดส่งไป
  • กรมการจัดหางานจัดส่ง
  • เดินทางไปทำงานด้วยตัวเอง
  • นายจ้างในประเทศไทย พาลูกจ้างไทยไปทำงาน
  • นายจ้างในประเทศไทย ส่งลูกจ้างไทยไปฝึกงาน เพื่อจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี ไม่ถูกนายจ้าง เอารัดเอาเปรียบ และได้รับการดูแล คุ้มครองตามกฎหมาย.

บริษัทจัดหางานที่ทำไม่ถูกต้อง จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ที่หลอกลวงคนหางาน ว่าสามารถหางาน หรือ ส่งไปฝึกงานในต่างประเทศ จะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 3-10 ปี ปรับตั้งแต่ 60,000- 200,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

ผู้สนใจเดินทางไปทำงานต่างประเทศ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด ทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10 หรือ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2

ขณะที่ กรมการจัดหางาน เปิดเผยข้อมูล ช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2561 – 2563) ได้รับเรื่องร้องทุกข์ กรณี สาย นายหน้า หลอกลวงคนหางาน ไปทำงานต่างประเทศ 1,548 ราย คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 102,425,550 บาท และดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษ ตาม พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 แล้ว 881 ราย

สำหรับมาตรการแก้ไขปัญหา นั้น กรมการจัดหางานได้ใช้มาตรการอย่างเข้มข้น ตามนโยบายกระทรวงแรงงาน ได้แก่

1. มาตรการป้องกัน โดยจัดตั้งชุดเฝ้าระวังตอบโต้ ทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อตรวจสอบและติดตามเฟซบุ๊กและไลน์ ของผู้ที่โฆษณาชักชวน รับสมัครคนหางานไปทำงานต่างประเทศ

2. มาตรการปราบปราม บูรณาการความร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจับกุม ดำเนินคดี ผู้ที่ฝ่าฝืน พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยใช้การดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด ในรูปแบบประสานการติดตามการออกหมายจับ จากพนักงานสอบสวน

นอกจากนี้ ยังประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ส่งหมายจับ เข้าระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เพื่อจับกุมผู้ที่มีหมายจับ ในขณะที่จะเดินทาง ออกนอกประเทศ หรือจะเดินทาง เข้ามาในประเทศไทย

3. มาตรการสร้างการรับรู้ โดยการจัดประชุมชี้แจง อบรม ให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน ประชาชน และคนหางานทั่วไป เพื่อให้มีความรู้เรื่องขั้นตอน ของการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศอย่างถูกต้อง รูปแบบ หรือกลวิธีการหลอกลวงของสาย นายหน้า รวมทั้งประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง ผ่านสื่อต่างๆ และเปิดช่องทาง ให้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT