ดูหนังออนไลน์
General

​เตือน!! นายจ้าง แรงงาน อย่าใช้นายหน้าเถื่อน เสี่ยงถูกหลอก ระวังติดโควิด

เตือนนายจ้าง แรงงาน อย่าใช้บริการจากนายหน้าเถื่อน นำเข้าแรงงานต่างด้าว เหตุเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 พ่วงค้ามนุษย์ จ่อปรับ 1 ล้านบาทต่อคนต่างด้าว 1 คน

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดี กรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งการให้ กรมการจัดหางาน ชี้แจงทำความเข้าใจกับนายจ้าง ผู้ประกอบการต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องนำเข้าแรงงานต่างด้าว เข้ามาทำงาน โดยเฉพาะการ เตือนนายจ้าง แรงงาน อย่าใช้นายหน้าเถื่อน และโบรกเกอร์เถื่อน

เตือนนายจ้าง แรงงาน

ทั้งนี้ เนื่องจากพบว่า ความต้องการแรงงานต่างด้าว อาจเป็นช่องทางให้ขบวนการนายหน้า และโบรกเกอร์เถื่อน อ้างกับนายจ้าง ผู้ประกอบการว่า สามารถนำคนต่างด้าว เข้ามาทำงานในประเทศได้ โดยเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายเกินจริง เพราะในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีมาตรการเคร่งครัดในการเข้าประเทศของคนต่างด้าว และยังมีการปิดจุดผ่านแดนเข้าออกประเทศทั้งหมด

กรมการจัดหางานขอแจ้งว่า ผู้ที่จะดำเนินการนำเข้าแรงงานได้นั้นมี 2 กลุ่มคือ 1. นายจ้างดำเนินการด้วยตนเอง และ 2. มอบอำนาจให้บริษัทนำคนต่างด้าว มาทำงานกับนายจ้างในประเทศ (บริษัทนำเข้า) ซึ่งจะต้องได้รับใบอนุญาต จากกรมการจัดหางาน อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นผู้ดำเนินการให้

สำหรับสถานการณ์แรงงานต่างด้าว ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 มีผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศ จำนวน 245 แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็น ผู้รับอนุญาตฯในกรุงเทพฯ 73 แห่ง และส่วนภูมิภาค 172 แห่ง

นอกจากนี้ จะมีการปรับปรุงข้อมูลรายชื่อบริษัทฯ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ สามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมทั้ง รายชื่อบริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าว ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน เพิ่มเติมได้ที่ www.doe.go.th

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล

ขณะเดียวกัน กรมการจัดหางาน ไม่ได้นิ่งนอนใจ เร่งส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และดำเนินคดี กับผู้ที่ทำผิดกฎหมายอย่างจริงจัง โดยมีการประชุม พิจารณาลงโทษทางทะเบียนและดำเนินคดีอาญา บริษัทจัดหางานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างการรับรู้แก่ประชาชน และคนหางาน ที่ต้องการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ

พร้อมกันนี้ ได้มอบหมายให้ จัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด เร่งเตือนภัยรูปแบบกลวิธีการหลอกลวงของสาย-นายหน้า และช่องทางแจ้งเบาะแสร้องเรียน

“ขอย้ำเตือน นายจ้าง ผู้ประกอบการให้ใช้บริการของผู้รับอนุญาตฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น หากผู้ใดพบเห็น หรือ ถูกขบวนการ นายหน้าเถื่อน หลอกลวงดังกล่าว ขอให้แจ้งสำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ในพื้นที่โดยทันที หรือ แจ้งสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2″นายสุชาติ กล่าว

สำหรับผู้กระทำผิด จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยผู้ที่หลอกลวงผู้อื่นว่า สามารถนำคนต่างด้าว มาทำงานกับนายจ้างในประเทศ หรือ สามารถหาลูกจ้าง ซึ่งเป็นคนต่างด้าวให้กับนายจ้าง และได้ไปซึ่ง เงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากผู้ถูกหลอกลวง จะต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปีถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 6 แสนบาท ถึง 1 ล้านบาท ต่อคนต่างด้าว 1 คน หรือทั้งจำทั้งปรับ

สุชาติ พรชัยวิเศษกุล

จากการตรวจสอบข้อมูลกับ กองทะเบียนจัดหางานกลาง และคุ้มครองคนหางาน ของกรมการจัดหางาน พบว่า มีแรงงานไทยถูกหลอก ไปทำงานต่างประเทศจำนวนมาก โดยประเทศที่คนหางานถูกหลอกลวงไปทำงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ และกาตาร์

จนถึงปัจจุบัน (ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563) ได้รับเรื่องร้องทุกข์ กรณีสาย นายหน้าเถื่อน หลอกลวงคนหางานไปทำงานต่างประเทศ จำนวน 177 คน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 16,894,541 บาท ร้องทุกข์กล่าวโทษตาม พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 แล้ว จำนวน 291 ราย

ในส่วนของผู้หางาน ที่ต้องการเดินทางไป ทำงานต่างประเทศ ควรตรวจสอบว่า บริษัทจัดหางานดังกล่าวเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานจริงหรือไม่ หรือตรวจสอบข้อมูลประเทศและตำแหน่งงานจากเจ้าหน้าที่ก่อนตัดสินใจจ่ายเงินให้ใคร เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง

นอกจากนี้ การไป ทำงานต่างประเทศ ต้องไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมี 5 วิธี ได้แก่ 1. บริษัทจัดหางานจัดส่งไป 2. กรมการจัดหางานจัดส่ง 3. เดินทางไปทำงานด้วยตัวเอง 4. นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไทยไปทำงาน และ 5. นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างไทยไปฝึกงาน เพื่อจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี ไม่ถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบ และได้รับการดูแล คุ้มครองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ผู้สนใจเดินทางไป ทำงานต่างประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT