ดูหนังออนไลน์
General

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ‘สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย’ สิ้นสภาพ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ “สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย” สิ้นสภาพ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนที่ 1/2563 เรื่องสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยสิ้นสภาพ ระบุว่า ตามที่นายทะเบียนได้รับจดทะเบียนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย เลขทะเบียนที่ สรร. 35 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครนั้น

ราชกิจจานุเบกษา

เนื่องจากกระทรวงการคลังได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ทำให้มีทุนลดลงไม่เกิน 50% จึงมีผลให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พ้นสภาพจากการเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 และเปลี่ยนสภาพเป็นบริษัทเอกชน ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ทำให้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยสิ้นสภาพ ความเป็นสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจในวันเดียวกันด้วย

นายทะเบียนจึงขอประกาศว่า “สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย” ได้สิ้นสภาพตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2563
นายอนันต์บวร เนาวรักษ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นายทะเบียน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team