ดูหนังออนไลน์
Business

เราเที่ยวด้วยกัน เปิดขั้นตอนสำคัญ หลังได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียน เช็คเลย!!

เราเที่ยวด้วยกัน 2 วันประชาชนแห่ลงทะเบียนถึง 3.3 ล้านคน ชี้ 1.8 ล้านคนที่ลงทะเบียนสำเร็จเตรียมรับ SMS พร้อมเปิดขั้นตอนสำคัญ หลังยืนยันการลงทะเบียน เช็คเลย!!

จากกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติงบประมาณให้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดำเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว หลังจากได้รับผลกระทบจาก “โควิด” ผ่านโครงการเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ และช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจาก “โควิด” เป็นระยะเวลา 4 เดือน อย่างโครงการ “กำลังใจ” และ “เราเที่ยวด้วยกัน”

ทั้งนี้ โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ใช้กรอบวงเงินงบประมาณ 20,000 ล้านบาท ส่วน “กําลังใจ” ใช้กรอบวงเงินงบประมาณ 2,400 ล้านบาท รวมทั้งสองแพ็คเงินเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 22,400 ล้านบาท มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2563

เราเที่ยวด้วยกัน

ล่าสุด นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า สำหรับการเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น. เป็นวันที่สอง (16 ก.ค.) มีผู้มาลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 3.3 ล้านคน โดยลงทะเบียนสำเร็จ 1.8 ล้านคน ซึ่งขณะนี้กำลังเตรียมทยอยแจ้งผลทางข้อความ sms

อย่างไรก็ตาม จากจำนวนที่ลงทะเบียนเข้ามา อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องกับฐานข้อมูลกรมการปกครอง 1.3 ล้านคน ในขณะคนที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ 200,000 คนนั้น กรณีนี้สามารถลงทะเบียนใหม่ได้

โดยโครงการ “เราเที่ยวด้านกัน” จะสนับสนุนส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก ดังนี้

 • รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน
 • จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 5 ห้อง หรือ 5 คืน
 • เมื่อจองที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการจองหรือเปลี่ยนแปลงภายหลังได้

สนับสนุนส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว ดังนี้

 • รัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวมูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน ให้กับประชาชน เมื่อ check-in โรงแรมสำเร็จ
 • จะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17:00 น. ของวัน check-in โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 23:59 น. ของวัน check-out
 • คูปองอาหาร/ท่องเที่ยวสามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยประชาชนชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง

สนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบิน ดังนี้

 • ประชาชนที่เข้ามากรอกข้อมูลเพื่อรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินจะต้องเป็นผู้ที่จองโรงแรมผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น โดยมีสิทธิในการได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 2 สิทธิผู้โดยสาร ต่อ 1 ห้องโรงแรมที่จอง (แต่ไม่เกิน 10 สิทธิผู้โดยสารต่อประชาชน) ทั้งนี้ เงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อผู้โดยสาร
 • ประชาชนต้องจ่ายเงินค่าตั๋วเต็มจำนวนไปก่อน ณ ตอนจองตั๋วเครื่องบิน และต้องมีการเดินทางในเที่ยวบินนั้นจริง รวมถึง check-in และ check-out ที่โรงแรมที่จองไว้กับโครงการจริง
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นประเภทไปหรือกลับ หรือทั้งไปและกลับจากจังหวัดที่อยู่ภาคเดียวกันจังหวัดที่จองโรงแรม (กรณีขึ้นลงคนละจังหวัดก็สามารถทำได้ กับเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเดียวกันกับจังหวัดที่จองโรงแรม)
 • วันที่เดินทางไปหรือกลับ ต้องไม่ห่างจากวัน check-in หรือ check-out โรงแรมที่จองผ่านโครงการไม่เกิน 5 วัน และการเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวจะต้องอยู่ภายใน 31 ตุลาคม 2563

ทั้งนี้ ประชาชนจะได้รับสิทธิเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ และใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดที่ไม่ใช่ทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ

เราเที่ยวด้วยกัน

สำหรับวิธีการลงทะเบียน “เราเที่ยวด้วยกัน” มีดังนี้

 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com
 • อ่านและกดยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
 • กรอกข้อมูลและยืนยันรหัส OTP ที่ได้รับ
 • รอ SMS แจ้งผลการลงทะเบียน (ภายใน 3 วันหลังจากการยืนยันการลงทะเบียน)
 • ดาวน์โหลด ติดตั้ง แอปฯ เป๋าตัง และยืนยันตัวตน (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมี G-Wallet) เพื่อเตรียมใช้จ่ายสำหรับโครงการ

เราเที่ยวด้วยกัน

ส่วนขั้นตอนใช้สิทธิ์ “เราเที่ยวด้วยกัน” หลังได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ ดังนี้

การลงทะเบียนแอปฯ เป๋าตัง

 • ระบุเบอร์มือถือ
 • ยืนยัน OTP 6 หลักที่ได้รับจาก SMS ตามเบอร์ที่กรอกในหน้าแรก
 • กดเลือกยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการและกด ตกลง
 • ระบุ PIN เป็นตัวเลข 6 หลัก เป็นรหัสที่ต้องใช้ในการทำรายการทุกครั้ง
 • ยืนยันการตั้งค่ารหัส PIN 6 หลัก
 • หน้าจอผูกบัญชีเพื่อใช้งาน สามารถผูกบัญชี หรือเปิดวอลเล็ตได้จากหน้านี้

ขั้นตอนจองโรงแรมได้ 2 วิธี ดังนี้

จองโดยตรงกับโรงแรม

 • ติดต่อเพื่อจองที่พักผ่านช่องทางต่างๆ โดยโรงแรมจะเป็นผู้บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
 • ได้รับ Notification ผ่านทางแอปฯ เป๋าตัง
 • รายการ การจองโรงแรมปรากฏบนแอปฯ เป๋าตัง
 • ลูกค้าตรวจสอบข้อมูลการจองก่อนชำระเงิน
 • ชำระเงินและรับ Voucher เพื่อใช้ check-in บนแอปฯ เป๋าตัง

จองผ่าน Online Travel Agency (OTA)

 • เข้าสู่ช่องทางการจองของ OTA ที่ร่วมโครงการ (ทั้งนี้ ความพร้อมในการเปิดให้จองโรงแรมผ่าน OTA ขึ้นอยู่กับการดำเนินการของ OTA แต่ละแห่ง และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โปรดติดตามช่องทางการจองผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com อีกครั้ง)
 • กรอกข้อมูลการจองผ่านช่องทาง OTA
 • เลือกวิธีการชำระเงิน และชำระเงินผ่านช่องทาง OTA
 • รับ Voucher เพื่อใช้ check-in บนแอปฯ เป๋าตัง

ขั้นตอน Check in ด้วยแอปฯ เป๋าตังเพื่อรับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว

 • เข้าสู่เมนู เราเที่ยวด้วยกัน เพื่อเช็กอินโรงแรมที่จองไว้
 • กด เช็กอิน เพื่อรับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว
 • แสดง QR ให้ โรงแรมใช้แอปฯ ถุงเงิน สแกนเพื่อเช็กอิน
 • ได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว

ขั้นตอนการใช้คูปองอาหาร/ท่องเที่ยว

 • กดปุ่มใช้คูปองอาหาร/ท่องเที่ยว
 • กดปุ่มสแกน QR เพื่อใช้คูปอง
 • สแกน QR ร้านค้า ถุงเงิน
 • แสดงยอดเงินที่ต้องชำระ โดยคำนวณสัดส่วน Co-Payment 60:40
 • เลือกช่องทางชำระเงินได้ทั้ง G-Wallet หรือ บัตรเครดิต/เดบิต (รองรับบัตรเครดิต VISA MasterCard JCB และ Local Debit Card ในประเทศ)
 • ยืนยันการชำระเงิน
 • ใส่รหัส PIN 6 หลัก
 • ทำรายการสำเร็จและบันทึก Slip
 • คูปองอาหาร/ท่องเที่ยว จะใช้ได้ถึงสิ้นวันที่ Check out (เวลา 23.59 น.) เท่านั้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team