ดูหนังออนไลน์
COVID-19

มีหวัง!! วัคซีนป้องกันโควิด เริ่มทดลองในคนแล้ว 23 ชนิด ทดลองในสัตว์ 140 ชนิด“หมอยง” เผยวัคซีนวัคซีนป้องกันโควิด ที่เริ่มทดลองในมนุษย์ ขึ้นบัญชีองค์กรอนามัยโลกแล้ว 23 ชนิด และอยู่ระหว่างทดลองในสัตว์ 140 ชนิด เป็นของไทย 4 ชนิด

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เพจเฟซบุ๊ก “Yong Poovorawan” ถึงการพัฒนา วัคซีนป้องกันโควิด -19 ว่า วัคซีนป้องกันโรค โควิด-19 ที่แจ้งมาอยู่ในบัญชีขององค์การอนามัยโลก กลางเดือนกรกฎาคม
และอยู่ในการทดลองในมนุษย์แล้ว มีถึง 23 ตัว

นอกจากนี้ ยังมีวัคซีน ที่อยู่ระหว่างการทดสอบระยะที่ 3 มี 2 ชนิด เป็นของจีน Sinovac และของ Oxford ร่วมกับ AstraZeneca และที่เหลือส่วนใหญ่จะเป็น การทดสอบระยะที่ 1 และระยะที่ 2 มีของจีน CanSino Biological/Beijing Biological Institue of Biotechnology และของอเมริกา Modera/NIAID ที่มีการเผยแพร่ในวารสารแล้ว และยังมีหลายชนิดที่ทดลองในคน

ส่วนวัคซีนที่อยู่ระหว่างการทดลองในสัตว์ และแจ้งไปยังองค์การอนามัยโลก มีทั้งหมด 140 ชนิด โดยใน 140 ชนิด มีของประเทศไทย อยู่ 4 ชนิด เป็นของจุฬาฯ 2 ชนิด ภาคเอกชน Bionet Asia 1 ชนิด และมหิดลร่วมกับองค์การเภสัช อีกหนึ่งชนิด

จะเห็นได้ว่า ทั่วโลก กำลังพยายามที่จะเอาชนะ โควิด-19

การศึกษาในระยะที่ 3 จะต้องใช้ประชากรกลุ่มใหญ่ และจะให้ได้ผลถึงประสิทธิภาพในการป้องกันโรค จะต้องทำการศึกษา ในประเทศที่เป็นแหล่งระบาด ของโรคสูง โดยแบ่งกลุ่มให้วัคซีน และให้ยาหลอกหรือวัคซีนที่ไม่ใช่โควิด แล้วติดตามการเกิดโรค

ด้วยเหตุนี้ประเทศที่ไม่มีการระบาดของโรค เช่น ประเทศจีน ประเทศไทย จะมีอุปสรรคในการทดลองในประเทศ จำจะต้องไปทำการศึกษานอกประเทศที่มีการระบาดของโรค

และต่อมา ถ้ามีวัคซีนตัวใด มีประสิทธิภาพสูง ในการป้องกันโรคแล้ว วัคซีนตัวอื่นที่จะพัฒนาต่อไป ในการศึกษาระยะที่ 3 จะไม่สามารถแบ่งกลุ่มให้วัคซีนกับยาหลอกได้แล้ว จะต้องใช้วัคซีนที่ผลิตขึ้นมา เปรียบเทียบกับวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ ถ้าไม่เช่นนั้นจะผิดจริยธรรม

ที่สำคัญคือ ผลของวัคซีนที่ผลิตใหม่ จะต้องได้เท่าเทียมกับวัคซีนที่มีอยู่แล้ว หรือดีกว่า

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team