ดูหนังออนไลน์
Economics

คนไทยโล่ง! ‘กกพ.’ หั่นค่าเอฟทีลง 0.83 สต.สะท้อนเชื้อเพลิงขาลง

“กกพ.” ตามติดสถานการณ์เศรษฐกิจ ประกาศลดค่าเอฟทีลง 0.83 สตางค์ต่อหน่วย ตามภาวะราคาเชื้อเพลิง มองเศรษฐกิจไทยยังมีความไม่แน่นอนจนถึงสิ้นปี

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติให้ปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่าเอฟที) สำหรับการเรียกเก็บเดือน กันยายน – ธันวาคม 2563 ลงอีก 0.83 สตางค์ต่อหน่วย หรือ เรียกเก็บค่าเอฟที -12.43 สตางค์ต่อหน่วย ที่สะท้อนต้นทุนราคาเชื้อเพลิงที่แท้จริง

โดยลดลงจากเดิม เรียกเก็บที่ -11.60 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยลดลงเหลือ 3.63 บาทต่อหน่วย จากปัจจุบันค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.64 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

“ถึงแม้ว่าภาวะราคาเชื้อเพลิงจะลดลง เนื่องจากวิกฤติ โควิด-19 ทำให้ต้นทุน การผลิตไฟฟ้าลดลงก็ตาม แต่ กกพ. ยังคงมีความเป็นห่วง เรื่องปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มลดลง อย่างต่อเนื่อง จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว รวมทั้งความผันผวน ของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น ซึ่งยังคงเป็นแรงกดดัน ให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นได้” นายคมกฤช กล่าว

สำหรับ สาเหตุหลักของการปรับลดค่าเอฟทีงวดนี้ เนื่องมาจาก ราคาก๊าซธรรมชาติ ที่ลดลงก่อนหน้านี้ และมีผลในงวดปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม กกพ. ยังคงต้องประเมิน ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากผลกระทบภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และยังไม่สามารถคาดการณ์ทิศทางปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ชัดเจน ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลในทางลบ และเป็นภาระต่อการประมาณการค่าเอฟทีในงวดถัดไปด้วย

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์

ปัจจัยในการพิจารณาค่าเอฟที ในงวด กันยายน – ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย

1. ความต้องการพลังงานไฟฟ้าในช่วงเดือน กันยายน – ธันวาคม 2563 เท่ากับประมาณ 58,910 ล้านหน่วย ปรับลดลงจากช่วงเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2563 ที่คาดว่าจะมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 69,920 ล้านหน่วย หรือลดลง -15.75% ในขณะที่ความต้องการพลังงานไฟฟ้ารวมในปี 2563 อยู่ที่ประมาณ 193,706 ล้านหน่วย ลดลง -1.62% จากปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ 196,896 ล้านหน่วย

2. สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ้าในช่วงเดือน กันยายน – ธันวาคม 2563 ยังคงใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก 51.13% ถ่านหิน 17.97% และการซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ 20.15% อื่นๆ 10.75%

3. สถานการณ์ราคาเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า โดยรวมราคาเชื้อเพลิงเฉลี่ยแต่ละประเภทลดลงจากงวดที่ผ่านมา ตามการปรับลดลงของภาวะราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลง

4. อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยที่ใช้ในการประมาณการ (วันที่ 1 – 31 พ.ค. 63) เท่ากับ 32 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าลงจากประมาณการในงวดเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ที่ประมาณการไว้ที่ 31.70 บาท/ดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กกพ. จะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นค่าเอฟทีสำหรับการเรียกเก็บประจำเดือนกันยายน – ธันวาคม 2563 ทางเว็บไซต์สำนักงาน กกพ. ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 กรกฎาคม 2563 ก่อนที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team