ดูหนังออนไลน์
Business

กลุ่มเปราะบางรออีก 5 วัน 20 ก.ค. นี้ ได้เงินเยียวยา 3,000 บาทแล้ว

เงินเยียวยา กลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท ใกล้เข้าบัญชีแล้ว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ยืนยัน จ่ายเงินภายในวันที่ 20 กรกฎาคมนี้ พบตัวเลขผู้ได้รับทั้งสิ้นกว่า 6.7 ล้านคน

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติให้ สำนักงานปลัด กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินโครงการ เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) แล้วนั้น

กลุ่มเปราะบาง เงินเยียวยา

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยถึง มาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบ จากวิกฤติไวรัสโควิด 19 ที่จะได้รับการจ่ายเงินเยียวยา 3,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ว่า ขณะนี้ได้รับการยืนยันจากกรมบัญชีกลางแล้ว จะดำเนินการจ่ายเงินภายในวันที่ 20 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้

ในการจ่ายเงินเยียวยาดังกล่าว เนื่องจากล่าช้ามาจากกำหนดเดิม ที่จะต้องแบ่งจ่ายเป็นเดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน คือ ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคมนั้น  ทำให้การจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ที่ผ่านการอนุมัติมาแล้วนี้ จะนำเงินเข้าบัญชี ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ ครั้งเดียว 3,000 บาทเลย

 3 กลุ่มเปราะบาง ที่จะได้เงินเยียวยา นั้น รวมทั้งสิ้น 6,781,881 คน แบ่งเป็น

  • เด็ก ที่ได้รับสิทธิ์โครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 1,394,756 คน
  • ผู้สูงอายุ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,056,596 คน
  • ผู้พิการ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ 1,330,529 คน

กลุ่มเปราะบางทั้ง 3 กลุ่ม เป็นกลุ่มเป้าหมายของ พม. ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย และอยู่ในครอบครัว ที่ประสบภาวะทางเศรษฐกิจ ซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะว่างงาน ของสมาชิกครอบครัว

ผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางทั้งหมด จะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการอื่น ทั้งจากกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ และกระทรวงแรงงาน และต้องเป็นกลุ่มที่อยู่ในฐานข้อมูลของพม. ที่ได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนอยู่แล้ว

หลักเกณฑ์รับสิทธิเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง

1. ต้องเป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยา จากมาตรการช่วยเหลือเยียวยา ของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงแรงงาน (สำนักงานประกันสังคม)

2. เป็นกลุ่มที่อยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวงฯซึ่งได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนอยู่แล้ว จึงไม่ต้องมีการลงทะเบียนในการขอรับสิทธิอีก

ขณะข้อมูลจากเฟซบุ๊กเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ระบุไว้ว่า ในส่วนของกลุ่มเด็กแรกเกิดนั้น ผู้ที่จะได้รับสิทธิ เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท จะต้องอยู่ใน กลุ่มที่ได้รับเงินอุดหนุน เพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในงวดเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมาด้วย ถ้าหากว่ายังไม่ได้รับเงินในงวดดังกล่าว หรืออยู่ในขั้นตอน ของการลงทะเบียน ก็จะไม่ได้รับเงินในส่วนนี้ 

นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่ผู้สูงวัย ได้ไปลงทะเบียนใช้สิทธิ ในโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” รับเงินเยียวยา 5,000 บาท 3 งวดแล้วนั้น จะไม่มีสิทธิรับเงินเยียวยา กลุ่มเปราะบาง 3,000 บาทแต่อย่างใด

กลุ่มเปราะบาง เงินเยียวยา

กลุ่มเปราะบาง เงินเยียวยา  3,000 บาท เข้า 2 ช่องทาง

  • ช่องทางที่ 1

กรมบัญชีกลางโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาโดยตรงไปยังบัญชีธนาคารของกลุ่มเป้าหมายที่เคยได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนผ่านบัญชีธนาคารอยู่เดิม

  • ช่องทางที่ 2

กรมบัญชีกลางโอนเงินไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะนำจ่ายเป็นเงินสด ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่รับเงินอุดหนุนรายเดือนเป็นเงินสดอยู่เดิม

ในกรณีที่ไม่ได้รับสิทธิ เงินเยียวยา กลุ่มเปราะบาง หรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัด หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team