ดูหนังออนไลน์
General

‘บิ๊กตู่’ สั่ง เร่งพัฒนา ดาต้าเซ็นเตอร์ – คลาวด์ สานเป้าหมาย ‘รัฐบาลดิจิทัล’

รัฐบาลดิจิทัล เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ “นายกรัฐมนตรี” ย้ำเร่งพัฒนา ดาต้า เซ็นเตอร์ และ คลาวด์ เพิ่มความสามารถการแข่งขันประเทศ ย้ำให้ความสำคัญกับสิทธิส่วนบุคคล 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมประชุม โดยเน้นการก้าวสู่ รัฐบาลดิจิทัล

รัฐบาลดิจิทัล

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า  นายกรัฐมนตรีได้ย้ำความสำคัญ ในการพัฒนา เทคโนโลยีดิจิทัล ของประเทศ โดยที่ผ่านมารัฐบาลได้วาง แพลตฟอร์ม ต่างๆ เพื่อมุ่งสู่อนาคต ทั้งการพัฒนา ดาต้า เซ็นเตอร์ และ คลาวด์ ที่มีมาตรฐานและปลอดภัย ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ ในการให้บริการข้อมูลภาครัฐ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

นอกจากนี้ ยังเป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึง การใช้ข้อมูลในการบริหารราชการ ให้สอดคล้องกับงบประมาณของประเทศที่มีอยู่เพื่อความโปร่งใส คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยทุกหน่วยราชการต้องมีข้อมูลที่ทันสมัย เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการใช้ข้อมูลในการบริหารราชการให้สอดคล้องกับ งบประมาณของประเทศที่มีอยู่ เพื่อความโปร่งใส คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยทุกหน่วยราชการ ต้องมีข้อมูลที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย

ในโอกาสนี้ ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ในระดับรัฐ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต ให้ดาวเทียมต่างชาติ ให้บริการในประเทศเชิงพาณิชย์ พ.ศ. ….  เพื่อกระตุ้นการลงทุนจากผู้ประกอบการ ทั้งไทยและต่างชาติ

ขณะเดียวกัน ยังเป็นการตอบสนองความต้องการใช้ ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ ที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย สามารถใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ ในการให้บริการ เพื่อให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจ อย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการดีอี ยังสนับสนุนตามที่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เสนอเส้นทาง การนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในเส้นทางที่การไฟฟ้านครหลวงไม่มีการรื้อถอนเสาไฟฟ้าและไม่มีสภาพบังคับ จำนวน 12 เส้นทางรวมระยะทาง 48.7 กิโลเมตร

ที่ประชุม ยังได้รับทราบผลการจัดอันดับความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ IMD ของสถาบัน IMD World Competitiveness Center ในภาพรวมประจำปี 2563 โดยไทยถูกจัดอยู่ที่ 29 จาก 63 ประเทศ เป็นอันดับที่ 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย

ผลการจัดอันดับกลุ่มปัจจัยย่อย ด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง เทคโนโลยีดิจิทัล ของไทย ปรับตัวดีขึ้น 4 อันดับ ในลำดับที่ 34 จาก 63 ประเทศ โดยตัวชี้วัดที่มีอันดับโดดเด่น อาทิ ตัวชี้วัดผู้ลงทะเบียนใช้งานอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ การพัฒนาและเปิดตัวเว็บไซต์ www.bigdata.go.th เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรภาครัฐ และประชาชนทั่วไป เรื่องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่

ที่สำคัญ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงดิจิทัลฯ ยังสนับสนุนภารกิจ โดยจัดทำแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” “ไทยชนะ” “AOT Airport Card2U” “อาสาสมัครดิจิทัล” และกองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ เปิดให้ยื่นข้อเสนอโครงการสนับสนุน เยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 วงเงิน 1 พันล้านบาท ซึ่งได้อนุมัติจำนวน 42 โครงการ

นายกรัฐมนตรี ยังย้ำถึงแผนพัฒนา เทคโนโลยีดิจัล ของประเทศ ว่า ต้องส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและข้อมูล ได้อย่างเหมาะสม ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) การค้าออนไลน์ สุขภาพ การศึกษา การท่องเที่ยว คมนาคม โดยกำชับให้คำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคล ยึดความต้องการของประชาชนเป็นเป้าหมายในการทำงาน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT