COVID-19

‘ศักดิ์สยาม’ กำชับขนส่งสาธารณะ สแกนคิวอาร์โค้ดไทยชนะ ทุกครั้ง

สแกนคิวอาร์โค้ดไทยชนะ กรมการขนส่งทางบก แนะผู้โดยสาร สแกนทุกครั้ง ที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดี กรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ดำเนินมาตรการเข้มงวด ป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคในระบบขนส่งสาธารณะ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการ สแกนคิวอาร์โค้ดไทยชนะ

สแกนคิวอาร์โค้ดไทยชนะ

กรมการขนส่งทางบก จึงกำชับไปยัง ผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ให้บริการขนส่ง ด้วยรถโดยสารสาธารณะ ทุกประเภท รวมถึง ผู้ให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง ดำเนินการตามนโยบาย และมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม อย่างเคร่งครัด โดยให้สำนักงานขนส่งทุกแห่ง จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ในวันนี้ (12 กรกฎาคม 2563) สำนักงานขนส่งจังหวัด เช่น หนองคาย ลพบุรี อุทัยธานี สิงห์บุรี จันทบุรี อุบลราชธานี เลย ระยอง ตราด ลำพูน พะเยา ราชบุรี อำนาจเจริญ มุกดาหาร กาญจนบุรี ศรีสะเกษ เพชรบูรณ์ ชุมพร ขอนแก่น ชัยภูมิ นครสวรรค์ สุรินทร์ กาฬสินธุ์ พัทลุง อุตรดิตถ์ บึงกาฬ บุรีรัมย์ ลำปาง ฉะเชิงเทรา สระบุรี มหาสารคาม สระแก้ว แม่ฮ่องสอน นครปฐม พิษณุโลก นครนายก ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท

นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้ดำเนินการ ตามมาตรการทางด้านสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด ตรวจวัดอุณหภูมิของ ผู้โดยสาร ไม่ให้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ควบคุมการใส่หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด ตลอดการเดินทาง และจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ สำหรับล้างมือ ไว้ภายในรถ หรือสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก ได้ให้ผู้ประกอบการขนส่ง ลงทะเบียนเข้าใช้ แอปพลิเคชันไทยชนะ หรือ แพลตฟอร์มไทยชนะ และจัดพิมพ์ QR Code เพื่อให้ผู้โดยสารลงทะเบียนเช็คอิน-เช็คเอาท์ ทุกครั้งที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ และเข้าใช้บริการ ที่สถานีขนส่ง ผู้โดยสาร

ในส่วนของ การให้บริการที่สำนักงานขนส่งทุกแห่ง มีการปรับรูปแบบดำเนินการ แบบ New Normal ตามมาตรการด้านสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด ดังนี้

  • จองคิวดำเนินการล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เพื่อบริหารจัดการเว้นระยะห่าง (Social Distancing)
  • ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ผู้โดยสาร ก่อนเข้าอาคารสำนักงาน
  • ดำเนินการตามมาตรการ Social Distancing โดยเว้นระยะห่าง ของที่นั่งพักคอยของ ผู้โดยสาร กำหนดระยะห่าง ของตำแหน่งการยืนคอยรับบริการ ติดตั้ง Table Shield กั้นระหว่าง ผู้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่
  • ด้านอาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก ในหน่วยงาน ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ให้บริการ ภายในสำนักงานขนส่งทุกวัน โดยเฉพาะ จุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น เคาน์เตอร์บริการ ที่จับประตู ที่จับราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น รวมถึงห้องอบรม และ ห้องทดสอบภาคทฤษฎี และ ภายในรถที่ใช้ในการทดสอบขับรถด้วย

  • จัดให้มีสบู่ในห้องน้ำ เจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างเพียงพอ
  • การขอรับใบอนุญาตขับรถ มีการปรับรูปแบบการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย โดยลดการสัมผัสกับอุปกรณ์ทดสอบเฉพาะเท่าที่จำเป็น และมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์ สถานที่ ที่นั่งพักคอย เคาน์เตอร์ อย่างสม่ำเสมอ การจัดสถานที่เว้นระยะห่างตามมาตรการ Social Distancing
  • ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าในการติดต่อราชการ และปฏิบัติตามคำแนะนำ ของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยง ในการติดต่อแพร่กระจายของโรค

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team