ดูหนังออนไลน์
Business

เยียวยาเกษตรกรตรวจสอบสถานะด่วน! รอรับเงินงวดสุดท้าย 15 ก.ค.นี้

เยียวยาเกษตรกร ตรวจสอบสถานะด่วน! เผย “ธ.ก.ส.” โอนเงินเยียวยา 2 งวดแล้วรวม 73,530.170 ล้านบาท เตรียมพร้อมรอรับเงินงวดสุดท้าย 15 ก.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ข้อมูลล่าสุดจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รายงานว่า ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มียอดจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร รวม 7,730,261 ราย โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ 1 อยู่ที่ 6,763,995 ราย กลุ่มที่ 2 อยู่ที่ 965,657 ราย และกลุ่มอุทธรณ์ 609 ราย

โดยผลการโอนเงินเดือน พฤษภาคม 2563 เกษตรกรได้รับเงินเยียวยา 7,397,282 ราย รวมเป็นเงิน 36,986.410 ล้านบาท ส่วนผลการโอนเงินเยียวยาเดือนที่ 2 เดือนมิถุนายน 2563 เกษตรกรได้รับเงินเยียวยา 7,308,752 ราย รวมเป็นเงิน 36,543.760 ล้านบาท รวมผลการโอนเงินเยียวยาทั้ง 2 เดือนอยู่ที่ 73,530.170 ล้านบาท

เยียวยาเกษตรกร

ส่วนเกษตรกร ที่อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบบัญชี 48,196 ราย สำหรับจำนวนเกษตรกรที่ ธ.ก.ส.ไม่สามารถโอนเงินให้ได้ เนื่องจากเลขบัญชีไม่ถูกต้อง บัญชีปิดไปแล้วมีถึง 151,878 ราย จึงขอให้แจ้งเลขบัญชีใหม่ผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com โดยตรวจสอบผลการโอนเงิน ผ่านเว็บไซต์นี้ได้เช่นกัน

ส่วนเกษตรกรที่ขอคืนสละสิทธิ์ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ส่งรายชื่อให้ 259 รายนั้น อยู่ระหว่างกระบวนการ เรียกเงินคืนผ่านบัญชีธนาคาร

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า สำหรับการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรงวดที่ 3 งวดสุดท้าย ประจำเดือนกรกฎาคมนั้น ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท ให้ตั้งแต่วันที่ 15 – 22 กรกฎาคม 2563 โดยไม่เว้นวันหยุด เพื่อให้เกษตรกรได้รับเงินโดยเร็ว

ธ.ก.ส. ได้เปิดรายละเอียดแผนการจ่ายเงินให้เกษตรกร ในเดือนกรกฎาคม 2563 โดยมีกำหนดโอนเงินเยียวยาเกษตรกร ดังนี้

วันที่ 15 กรกฏาคม 2563 โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย

วันที่ 16 กรกฏาคม 2563 โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย

วันที่ 17 กรกฏาคม 2563 โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย

วันที่ 18 กรกฏาคม 2563 โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย

วันที่ 18 กรกฏาคม 2563 โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย

วันที่ 19 กรกฏาคม 2563 โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย

วันที่ 20 กรกฏาคม 2563 โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย

วันที่ 21 กรกฏาคม 2563 โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย

วันที่ 22 กรกฏาคม 2563 โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 0.596 ล้านราย

เยียวยาเกษตรกร

ขณะที่รายชื่อเกษตรกรยื่นอุทธรณ์ 192,512 รายนั้น ได้ตรวจสอบคัดกรองความซ้ำซ้อนของมาตรการ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 พบว่า มีเกษตรกรที่ผ่านการคัดกรอง ตามข้อกำหนดดังกล่าว 189,663 ราย โดยสามารถจำแนกสถานะการอุทธรณ์ออกเป็นกลุ่มต่างๆ ได้แก่

  • กลุ่มผู้อุทธรณ์ที่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร จำนวน 73,975 ราย
  • กลุ่มผู้อุทธรณ์ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร หรือ ไม่เข้าหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาภายใต้โครงการฯ 108,391 ราย
  • กลุ่มผู้อุทธรณ์ที่ต้องรอผลการพิจารณา จำนวน 7,297 ราย จากการคัดกรอง 10,284 ราย

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถ ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรได้ ผ่านทาง www.เยียวยาเกษตรกร.com ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ตรวจสอบผ่านแอพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile หรือ ผ่านบริการ SMS Alert (การแจ้งเตือนผ่านเอส เอ็ม เอส สามารถสมัครใช้บริการได้ที่สาขา)

ส่วนการเยียวยาเกษตรกรกลุ่มที่ 3 ซึ่งเป็น กลุ่มเกษตรกร ที่ยังไม่ได้ทำการเพาะปลูก แต่ได้มาลงทะเบียน แจ้งความจำนงเพาะปลูกภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และ จะมีการปลูกพืชจริงก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีจำนวนเกษตรกร อยู่ประมาณ 1.3 แสนคน โดยจะได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร ครั้งเดียว 3 เดือน คือ 15,000 บาท

สำหรับการดำเนินการจนถึงตอนนี้นั้น อยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูล ในระบบทะเบียนเกษตรกร หรือ ทบก. โดยจะแล้วเสร็จในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ และ ยืนยันในระบบ ทบก. วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ก่อนส่งข้อมูลให้กับ สํานักเศรษฐกิจการเกษตร และ ธ.ก.ส. ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 จนกระทั่งดำเนินการโอนเงินเยียวยา ให้กับเกษตรกรกลุ่มนี้ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team