ดูหนังออนไลน์
Business

ผงะ! ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ 6 แสนรายชื่อจ่อตกหล่น ยังไม่ได้เงินเยียวยาสักบาท

ผงะ! “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-บัตรคนจน” 6 แสนรายชื่อจ่อตกหล่น ยังไม่ได้เงินเยียวยาสักบาท คาดรายชื่อไปค้างในโครงการเราไม่ทิ้งกัน AI ตรวจสอบแล้วจึงไม่ผ่าน

ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จำนวน 1.14 ล้านคน ที่ไม่เคยได้รับเงินเยียวยาโควิด-19 จากมาตรการอื่นของรัฐบาลมาก่อน เพิ่งได้รับโอนเงินเยียวยาล็อตเก็บตกจำนวน 3,000 บาทไปเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาไวรัสโควิด-19 ล็อตเก็บตก จำนวน 3,000 บาท คือ จะต้องเป็นผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ไม่เข้าข่ายดังต่อไปนี้

1.ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของสำนักงานประกันสังคม โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 คือ ลูกจ้าง ผู้ทำงานให้กับนายจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการ หรือพนักงานเอกชน

2.ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ

3.ไม่เคยได้รับเงินเยียวยาโควิด-19 จากโครงการอื่นๆ ของรัฐบาล ได้แก่

  • โครงการเราไม่ทิ้งกัน ที่ช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวมแล้ว 15,000 บาท ซึ่งปัจจุบันจ่ายเงินครบหมดแล้ว
  • โครงการเยียวยาเกษตรกร จำนวน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวมแล้ว 15,000 บาท ซึ่งปัจจุบันกำลังจะจ่ายเยียวยางวดที่ 3 หรืองวดสุดท้าย ระหว่างวันที่ 15-22 กรกฎาคม 2563
  • โครงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 3 ประเภท ได้แก่ เด็กที่ได้รับสิทธิ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด, ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ซึ่งกลุ่มเปราะบางทั้ง 3 ประเภทนี้กำลังจะได้รับเงินเยียวยา 1,000 บาท จำนวน 3 เดือน รวมแล้ว 3,000 บาท ในเดือนกรกฎาคม 2563

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ถือ บัตรคนจน แต่ไม่ได้เงินเยียวยา

อย่างไรก็ตาม มีผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนหนึ่งเชื่อว่า ตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วนตามโครงการเยียวยาล็อตเก็บตก กลับไม่ได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาทดังกล่าว

The Bangkok Insight จึงได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวกับ กระทรวงการคลัง ซึ่งมีการชี้แจงว่า ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนมีจำนวน 13.9 ล้านคนทั่วประเทศ โดยผู้ถือบัตรฯ ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาในปัจจุบัน มีดังนี้

1.ผู้สูงอายุ ที่ถือบัตรฯ และได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 1.5 ล้านคน และผู้พิการ ที่ถือบัตรฯ และมีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 6.3 ล้านคน รวม 2.13 ล้าน

สาเหตุที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา : ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ถือบัตรฯ ถูกจัดอยู่ใน “โครงการเยียวยากลุ่มเปราะบาง” ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่งกำลังจะได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาทเท่ากันภายในเดือนกรกฎาคมนี้ จึงขอให้กลุ่มนี้รอก่อน

2.ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของสำนักงานประกันสังคม จำนวน 8.4 แสนคน

สาเหตุที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา : ไม่มีโครงการจ่ายเงินเยียวยาในกลุ่มนี้

3.ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ จำนวน 17,000 คน

สาเหตุที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา : ไม่มีโครงการจ่ายเงินเยียวยาในกลุ่มนี้

4.ผู้ถือบัตรฯ ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ใดๆ จำนวน 6 แสนคน

สาเหตุที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา : อาจเกิดจากผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นผู้ลงทะเบียน “โครงการเราไม่ทิ้งกัน” ก่อนหน้านี้ แต่ไม่ผ่านเกณฑ์, สละสิทธิ์ หรือยื่นอุทธรณ์ จึงทำให้มี 6 แสนรายชื่อไปค้างอยู่ในโครงการเราไม่ทิ้งกันและไม่ได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาทล็อตเก็บตกเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม สาเหตุดังกล่าวยังเป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้น เพราะต้องรอความชัดเจนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) อีกครั้งว่า ทำไมจึงมี 6 แสนรายชื่อที่ไม่เข้าเกณฑ์การเยียวยาใดๆ

“ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์โครงการเราไม่ทิ้งกัน ก็จะไม่ผ่านโครงการเยียวยาล็อตเก็บตก 3,000 บาทอย่างแน่นอน เพราะ AI จะ Run Auto ให้ไม่ผ่านแต่แรก เป็นไปได้ว่า รายชื่อค้างอยู่ในระบบโครงการเราไม่ทิ้งกัน ซึ่งเรื่องนี้ต้องรอความชัดเจนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ซึ่งทำหน้าที่คัดกรองรายชื่อผู้รับเงินเยียวยา”

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

3000 บาทไม่เข้า โทรเช็คสาเหตุที่นี่

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาท สามารถตรวจสอบความชัดเจนกับ สศค. ทางเบอร์โทรศัพท์ 02 273 9020 โดย สศค. จะมีรายละเอียดของผู้ถือบัตรฯ แต่ละคนอย่างชัดเจนว่า สาเหตุใดจึงยังไม่ได้รับเงินเยียวยา

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาท เดินทางไปยังกระทรวงการคลังเพื่อสอบถามเรื่องดังกล่าวด้วยตัวเอง นอกจากนี้มีประชาชนจำนวนมากโทรศัพท์ไปสอบถามความชัดเจนกับ สศค. แต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้หรือไม่มีผู้รับโทรศัพท์ ดังนั้น จึงต้องรอ สศค. ว่าจะมีความชัดเจนในประเด็นนี้อย่างไรต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team