ดูหนังออนไลน์
General

‘พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’ พระราชทาน Cessna 182T เข้าประจำการกองทัพบก

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” พระราชทาน Cessna 182T เข้าประจำการกองทัพบก เตรียมบรรจุประจำการที่กองพันบินที่ 21 ลพบุรี “ผบ.ทบ.” ย้ำจะนำออกปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด

วานนี้ (8 ก.ค.) พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธานในพิธีรับอากาศยานพระราชทานแบบ Cessna 182T จำนวน 3 ลำ เข้าประจำการในกองทัพบก เพื่อปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันประเทศ และช่วยเหลือประชาชน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของข้าราชการกองทัพบก

ทั้งนี้ อากาศยานแบบ Cessna 182T ที่รับพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผลิตโดยบริษัท Textron Aviation ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเครื่องบินแบบเครื่องยนต์ลูกสูบจำนวน 1 เครื่องยนต์ 4 ที่นั่ง สมรรถนะสูง มีความทันสมัย ประหยัดเชื้อเพลิง ซ่อมบำรุงง่าย บินได้นาน มีความคล่องตัวสูง สามารถบินลาดตระเวนตรวจการณ์ทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถลงในพื้นที่เป็นลานที่ไม่ใช่สนามบินได้ โดยมีคุณลักษณะขีดความสามารถที่สำคัญ คือ

  • พิสัยบิน หรือ ระยะปฏิบัติการบิน 1,695 กิโลเมตร
  • ความเร็วสูงสุด 280 กิโลเมตร/ชั่วโมง
  • ความเร็วบินเดินทาง 269 กิโลเมตร/ชั่วโมง
  • เพดานบิน (ความสูงขณะบินเดินทาง) 5,500 เมตร
  • น้ำหนักบรรทุก 503 กิโลกรัม (ประมาณครึ่งตัน)

สำหรับเครื่องบินดังกล่าว กองทัพบกสามารถนำไปใช้ในภารกิจต่างๆ โดยเฉพาะการช่วยเหลือประชาชน สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น กล้องถ่ายภาพ เครื่องขยายเสียง ขณะภารกิจที่สามารถนำอากาศยานไปใช้งาน ได้แก่

  • การบินลาดตระเวนและตรวจการณ์ทางอากาศ เพื่อตรวจสอบ ยืนยัน พิสูจน์ทราบ สนับสนุนกองกำลังป้องกันชายแดน ป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้, การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย, การลักลอบขนยาเสพติด และการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ ในพื้นที่ชายแดน ป่า เขา ภูมิประเทศยากลำบาก
  • การส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศ (รับ-ส่ง ผู้บาดเจ็บ/เจ็บป่วยจากพื้นที่แนวหน้าไปยังโรงพยาบาลส่วนหลัง)
  • การค้นหาช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบภัยเมื่อเกิดสาธารณภัย หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ
  • การปฏิบัติการบินสนับสนุนให้กับส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น
ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ก Wassana Nanuam

อย่างไรก็ตาม กองทัพบก มีแผนจะบรรจุมอบอากาศยานแบบ Cessna 182T ให้กับ กองพันบินที่ 21 ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของศูนย์การบินทหารบก มีที่ตั้งอยู่ ณ ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และจะพิจารณาใช้อากาศยานที่ได้รับพระราชทานมานี้ให้ได้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด สมดังปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานให้กองทัพบกไว้ใช้ในราชการ ซึ่งกองทัพบกยังคงยืนหยัดและดำรงความมุ่งหมายในการปฏิบัติภารกิจตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ในการป้องกันประเทศ และช่วยเหลือประชาชน เพื่อความมั่นคงมั่งคั่งของประเทศชาติและประชาชนให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team