Economics

จบสิ้น!! พาณิชย์ระบายข้าวค้างสต๊อกล็อตสุดท้ายหมดแล้ว

“กระทรวงพาณิชย์” ระบายข้าวค้างสต๊อกสมัยโครงการรับจำนำข้าวสำเร็จ พร้อมปิดการขายล็อตสุดท้ายวันนี้

นางมนัสนิตย์ จิรวัฒน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า กรมการค้าต่างประเทศเปิดให้ผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต๊อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน และสัตว์ กลุ่มที่ 3 ล็อตสุดท้าย ปริมาณกว่า 22,000 ตัน จากการเปิดซองเบื้องต้น พบว่ามีผู้เสนอซื้อสูงสุด 5 ราย จาก 12 รายที่มายื่นซอง ซึ่งคิดปริมาณทั้งหมดที่เปิดประมูล โดยราคาเฉลี่ย 4,584 บาทต่อตัน คิดเป็นมูลค่าเสนอซื้อรวม 114 ล้านบาท

และข้าวสารในสต๊อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน กลุ่มที่ 2 อีก 240,000 ตัน ที่เปิดประมูลเมื่อวานนี้ (29 ส.ค.) พบว่ามีผู้เสนอซื้อสูงสุด 5 ราย ในปริมาณทั้งหมดเช่นกัน โดยราคาเฉลี่ย 6,670 บาทต่อตัน คิดเป็นมูลค่าเสนอซื้อรวม 1,655 ล้านบาท รวมทั้ง 2 กลุ่มคิดเป็นมูลค่ากว่า 1,769 ล้านบาท โดยจะต้องรวบรวมผลการยื่นซองเสนอราคาดังกล่าวเข้าคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวพิจารณา ก่อนนำเสนอประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว หรือ นบข.พิจารณาอนุมัติ

อย่างไรก็ตาม ประเมินว่า การระบายข้าวครั้งนี้ถือว่าราคาดีกว่าครั้งที่ผ่านมา และส่งผลให้ภารกิจระบายข้าวหมดลงแล้ว จากปริมาณการตรวจสอบตัวเลขทางบัญชีของหน่วยงานที่เก็บข้าวในสต๊อกทั้งองค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) มีสูงถึง 18.7 ล้านตัน แต่มีการจัดทีมลงตรวจสอบสต๊อกข้าวทั่วประเทศ พบตัวเลขข้าวที่มีอยู่จริง 17.76 ล้านตัน ทำให้มีตัวเลขส่วนต่างทางบัญชีหายไปกว่า 940,000 ตัน อยู่ระหว่างการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

ส่งผลทำให้ปริมาณตั้งต้นการระบายข้าวของกรมการค้าต่างประเทศเริ่มที่ 17.76 ล้านตัน ซึ่งในจำนวนนี้มีภาระผูกพันกับการขายข้าวของรัฐบาลที่แล้วประมาณ 850,000 ตัน ทยอยส่งมอบทั้งหมดแล้ว แต่ไม่ได้มีการรายงานตัวเลขของมูลค่าตรงนี้ให้กรมการค้าต่างประเทศ ดังนั้น กรมฯ สามารถระบายผ่านการประมูลได้ทั้งหมดแล้ว รวม 32 ครั้ง ปริมาณ 16.91 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าที่ส่งกลับคืนคลัง 146,176 ล้านบาท

ทั้งนี้ ปริมาณข้าวที่ทำสัญญาก่อนส่งมอบได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 15 .9 ล้านตัน แต่มีการรับมอบไปเพียง 12 .6 ล้านตัน ยังเหลือที่ยังไม่รับมอบอีกประมาณ 2.99 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวเพื่อบริโภคประมาณ 650,000 ตัน ที่เหลือเป็นข้าวกลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 รวมกัน หากไม่มีการรับมอบตามสัญญาที่กำหนดอาจจะต้องมีการนำกลับมาประมูลใหม่อีกครั้ง ดังนั้น ถือได้ว่ากรมการค้าต่างประเทศสามารถระบายสตอกข้าวของรัฐบาลที่ผ่านมาจบแล้ว ส่วนที่จะนำข้าวที่อยู่ระหว่างเจรจาส่งมอบเพิ่มหรือไม่ ต้องให้ นบข.พิจารณากันต่อไป

สำหรับสถานการณ์ราคาข้าวไทยในตลาดโลกขณะนี้มีราคาเฉลี่ยเกิน 410 ดอลลาร์ต่อตัน ราคาข้าวเปลือกในประเทศอยู่ที่ 7,700-8,000 บาทต่อตันขึ้นไป โดยยอดการส่งออกข้าวไทยไปตลาดโลกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 29 สิงหาคม 2561 สามารถส่งออกได้แล้วทั้งสิ้นกว่า 7.4 ล้านตันคิดเป็นปริมาณเพิ่มขึ้น 1.67% คิดเป็นมูลค่ากว่า 3,756 ล้านดอลลาร์ คิดเป็นเพิ่มขึ้น 18.42%

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight