ดูหนังออนไลน์
Business

‘กยศ.’ อัดเงินกู้เพิ่มเป็น 3.4 หมื่นล้าน รับมือพิษไวรัสกระทบเปิดเทอม 63

เปิดเทอม 63 “กยศ.” เตรียมปล่อยเงินกู้เพิ่มเป็น 3.4 หมื่นล้านบาท รับมือผู้ปกครองขาดรายได้จากพิษโควิด-19 พร้อมคาดปีนี้ชำระหนี้ลดลง 20%

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า การเปิดเรียนภาคการศึกษา 2563 ในเดือนกรกฎาคมนี้ กองทุนฯ ได้เตรียมวงเงินสำหรับให้ผู้ปกครอง รวมถึงนักเรียน/นักศึกษากู้ยืม เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาจำนวน 34,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6,000 ล้านบาท เนื่องจากปัจจุบันมีสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจและทำให้ผู้ปกครองบางส่วนออกไปทำงานไม่ได้ จึงขาดรายได้และมีความจำเป็นต้องกู้ยืมมากขึ้น

กยศ.

ในปีนี้ กองทุนฯ ยังได้ผ่อนปรนเกณฑ์รายได้ของครอบครัวผู้กู้ยืมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้เข้ามากู้ยืมได้เพิ่มขึ้น จากเดิมกำหนดให้มีรายได้ไม่เกินครัวเรือนละ 200,000 บาทต่อปี เพิ่มเป็นไม่เกินครัวเรือนละ 360,000 บาทต่อปี เพื่อผ่อนปรนให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสเข้ามากู้ยืมเพิ่มขึ้น รวมถึงเพิ่มค่าครองชีพผู้กู้ยืมเพิ่มอีกรายละ 600 บาทต่อเดือน ดังนี้

  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากเดิม 1,200 บาท เป็น 1,800 บาทต่อเดือน
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี จากเดิม 2,400 บาท เป็น 3,000 บาทต่อเดือน

ดังนี้ กองทุนฯ จึงเตรียมวงเงินสำหรับปล่อยกู้ในปีนี้เพิ่มขึ้น เพราะคาดว่าการผ่อนปรนหลักเกณฑ์ต่างๆ จะทำให้มีผู้กู้ยืมเพิ่มขึ้นด้วย

“ผู้ปกครองมีลูกหลานเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปลาย, ปวช., ปวส., อนุปริญญา จนถึงระดับปริญญาตรี ไม่ต้องกังวลใจไปว่าจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินจากที่อื่น เพื่อหาเงินมาใช้จ่ายเป็นค่าเล่าเรียน เพราะ กยศ. พร้อมเป็นแหล่งเงินกู้ยืมช่วยเหลือประชาชนเพื่อใช้ในการศึกษาเล่าเรียน โดยได้เตรียมวงเงินสำหรับปล่อยกู้มากขึ้นจากปีก่อน 6,000 ล้านบาท เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และคิดดอกเบี้ยต่ำเพียง 1% ต่อปี อีกทั้งหลังจบการศึกษายังปลอดหนี้ใน 2 ปีแรก และผ่อนชำระได้ยาวถึง 15 ปี” นายชัยณรงค์ กล่าว

ด้านการชำระหนี้กองทุนฯ ของผู้กู้ในปีนี้คาดว่า น่าจะมีการชำระหนี้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 20% ซึ่งมีการชำระหนี้อยู่ที่ 32,000 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ผู้กู้มีเงินชำระหนี้ลดลง แต่คาดว่าปีหน้าการชำระหนี้จะดีขึ้นตามเดิม

กู้เงิน กยศ.

ปรับกำหนดการกู้ยืม กยศ.

นายชัยณรงค์กล่าวต่อว่า เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ยังได้เห็นชอบให้มีการปรับกำหนดการกู้ยืมในปีการศึกษา 2563 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการเลื่อน เปิด-ปิดภาคเรียนของสถานศึกษา จากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด

สำหรับสถานศึกษาทั่วไป ในภาคเรียนที่ 1 ขอให้ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ลงทะเบียนขอรหัสล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 สิงหาคม 2563 ส่วนผู้กู้ยืมรายเก่าไม่จำเป็นต้องยื่นลงทะเบียน และสามารถยื่นแบบขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan ได้จนถึง 30 กันยายน 2563 จากนั้นสถานศึกษาประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้กู้ยืมไม่เกิน 31 ตุลาคม 2563

ภาคเรียนที่ 2 ผู้กู้ยืมสามารถยื่นแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2563 จากนั้นสถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันแบบลงทะเบียนไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2564

ภาคเรียนที่ 3 ผู้กู้ยืมสามารถยื่นแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์-31 มีนาคม 2564 จากนั้นสถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันแบบลงทะเบียนไม่เกินวันที่ 30 เมษายน 2564f

กยศ.

สำหรับสถานศึกษาอาเซียน ภาคเรียนที่ 1 ได้กำหนดกรอบเวลาเช่นเดียวกับสถานศึกษาทั่วไป

ภาคเรียนที่ 2 ให้ผู้กู้ยืมยื่นแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563- วันที่ 31 มกราคม 2564 จากนั้นสถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันแบบลงทะเบียนไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2564

ภาคเรียนที่ 3 ผู้กู้ยืมสามารถยื่นแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน-31 พฤษภาคม 2564 จากนั้นสถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันแบบลงทะเบียนไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติมคลิก

The Bangkok Insight Editorial Team