ดูหนังออนไลน์
Business

‘การบินไทย’ ยืนยันจะดูแลลูกค้าที่ขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารให้ดีที่สุด!“การบินไทย” จ่อเปิด “e-filling” เพื่อให้ลูกค้า ขอคืนเงินค่าตั๋ว โดยสาร – กดเช็คยอดหนี้ได้ ยันมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดูแลลูกค้าที่ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารอย่างดีที่สุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊ก “Thai Airways” ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้โพสต์ชี้แจงกระบวนการ ยื่นขอรับชำระหนี้ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร โดยระบุว่า ตามที่มีข้อความทางสื่อสังคมออนไลน์ แสดงความเห็นว่า แม้ว่าการบินไทยจะรับรองสิทธิ ของเจ้าหนี้ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร ในแผนฟื้นฟูกิจการไว้

แต่หากเจ้าหนี้ที่มีหนี้ข้างมาก ไม่เห็นชอบกับ แผนฟื้นฟูกิจการ ในหนี้ของเจ้าหนี้ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร และ ขอให้แก้ไขแผนโดยตัดหนี้ หรือ ลดหนี้ของเจ้าหนี้กลุ่มนี้ โดยที่เจ้าหนี้กลุ่มนี้ ไม่ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ไว้ จะทำให้เจ้าหนี้ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารหมดสิทธิ ได้รับเงินค่าบัตรโดยสารคืนนั้น

การบินไทย

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงว่า กระบวนการยื่นขอรับชำระหนี้นั้น จะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น หลังจากการไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการที่จะมีขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 และ ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ และตั้งผู้ทำแผนแล้ว ซึ่งจะมีการประกาศแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

โดยในชั้นไต่สวนคำร้องนี้ ศาลจะพิจารณาเพียงว่า สมควรให้การบินไทย เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือไม่เท่านั้น ดังนั้น ในขั้นตอนดังกล่าว ท่านไม่มีความจำเป็นต้องไปศาล เพื่อแสดงตัวว่า เป็นเจ้าหนี้ หรือ ดำเนินการใดๆ เว้นเสียแต่ว่า ท่านประสงค์ที่จะยื่นคัดค้านว่า บริษัทไม่ควรเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ เพื่อแก้ไขปัญหาทางการเงิน ที่บริษัทเผชิญอยู่

สำหรับที่บริษัทได้แจ้งว่า ลูกค้าที่ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร ไม่จำเป็นต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้นั้น สืบเนื่องมาจากความมุ่งมั่น และตั้งใจอย่างยิ่ง ที่จะดูแลสิทธิของลูกค้า ที่ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารทุกท่านอย่างดีที่สุด เพื่อไม่ให้ลูกค้าต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการว่า จ้างทนายความ เพื่อยื่นคำขอรับชำระหนี้ โดยบริษัท มีนโยบายที่จะรับรองสิทธิของลูกค้า ที่ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร ไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งตามกฎหมาย แผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าว จะต้องได้รับความเห็นชอบโดยเจ้าหนี้ ที่มีจำนวนหนี้รวมกันไม่น้อยกว่า 50% ของภาระหนี้ทั้งหมดของบริษัท

การบินไทย

ดังนั้น สิทธิของเจ้าหนี้ทั้งหลายทั้งหมดทุกราย รวมถึงลูกค้าที่ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร ไม่ว่าจะมายื่นขอรับชำระหนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนแต่ขึ้นอยู่กับ แผนฟื้นฟูกิจการ ที่ต้องได้รับความเห็นชอบ จากเจ้าหนี้เสียงข้างมากทั้งสิ้น ทั้งนี้ เจ้าหนี้รายใหญ่ของบริษัท เป็นเจ้าหนี้ทางการเงิน และตราสารอนุพันธ์ ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้หุ้นกู้ โดยบริษัท อยู่ระหว่างการเจรจา กับเจ้าหนี้รายใหญ่ และจะต้องมีการเสนอแผนฟื้นฟูกิจการ ที่จะได้กำหนดรองรับสิทธิ ของลูกค้า ที่ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารทุกท่าน ให้เจ้าหนี้ทั้งหลายพิจารณาต่อไป

บริษัท ตระหนักดีว่า ลูกค้าหลายท่าน อาจยังมีความกังวล และ ต้องการจะใช้สิทธิ ยื่นคำขอรับชำระหนี้ ซึ่งบริษัท มีความยินดีที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ที่ประสงค์จะยื่นขอรับชำระหนี้ และเพื่อดูแลทุกท่านอย่างดีที่สุดให้ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างทนายความและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท จึงได้เข้าหารือกับ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ถึงความเป็นไปได้ ที่จะจัดเตรียมระบบ การยื่นคำขอรับชำระหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ e-filling สำหรับเจ้าหนี้ ที่เป็นลูกค้า ขอคืนเงินค่าตั๋ว และเจ้าหนี้อื่นๆ ที่มูลหนี้ ไม่มีความซับซ้อน พร้อมทั้งจะเผยแพร่คำแนะนำ ในการกรอกแบบฟอร์ม คำขอรับชำระหนี้ และเอกสารประกอบที่จำเป็น ซึ่งจะทำให้ลูกค้าทุกท่านสามารถยื่นขอรับชำระหนี้ ได้โดยสะดวกที่สุด

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดเตรียม และ พัฒนาระบบออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าที่ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารสามารถ เข้ามาตรวจสอบยอดหนี้ของทุกท่านได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกส่วนหนึ่งด้วย

​การบินไทย มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดูแลลูกค้า ที่ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารทุกท่านอย่างดีที่สุด และ ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้บริษัท ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ เพื่อให้การบินไทยกลับมาเป็นสายการบินที่ทุกคนรักและผูกพันต่อไป

อย่างไรก็ตาม การบินไทย ได้แจ้งปรับเปลี่ยนการเปิดทำการ สำนักงานบัตรโดยสารในกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป จะเปิดทำการเฉพาะสาขาหลานหลวง

เปิดทำการ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08.00 น. – 17.00 น. (หยุดทำการ วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THAI Contact Center โทร. 02-356-1111 (08.00 น.- 20.00 น.)

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team