ดูหนังออนไลน์
General

คนไทยกังวล ‘โควิด’ ลดลง! หวังสิ้นปีนี้สถานการณ์จะกลับมาปกติ

“สวนดุสิตโพล” เผยคนไทยกังวลเรื่องสถานการณ์ “โควิด” ลดลง แต่ยังอยากให้รัฐบาลเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด พร้อมหวังสิ้นปีนี้ สถานการณ์จะกลับมาปกติ

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “การใช้ชีวิตของประชาชน หลังผ่อนคลายมาตรการโควิด-19” กลุ่มตัวอย่าง 1,109 คน สำรวจระหว่างวันที่ 1 – 4 กรกฎาคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

ความวิตกกังวลของประชาชนที่มีต่อสถานการณ์โควิด-19 ณ วันนี้ พบว่า ส่วนใหญ่กังวลลดลง 52.93% โดยประชาชน 39.40% คาดหวังว่าสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติภายในสิ้นปี 2563 ขณะที่ 94.77% คิดว่าตนเองมีส่วนช่วยในการควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ได้โดยสวมหน้ากากอนามัย 94.77% รองลงมา 88.19% คือ ล้างมือบ่อย ๆ

ทั้งนี้ หากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น ประชาชน 77.55% อยากให้รัฐบาลยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างเข้มงวด และ 71.78 อยากให้รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง

กล่าวโดยสรุปประชาชน คือ ถึงแม้จะมีความกังวลต่อสถานการณ์โควิด-19 ลดลง แต่ก็ยังอยากให้เฝ้าระวังกันอย่างเข้มงวด ยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขของไทยอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team