ดูหนังออนไลน์
Politics

‘นิด้าโพล’ หนุน ‘บิ๊กตู่’ ปรับครม.ใหม่ทั้งคณะให้คนอื่นลองบริหารบ้าง!

“นิด้าโพล” หนุน “บิ๊กตู่” ปรับคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ ให้คนอื่นลองบริหารงานบ้าง มอง “อุตตม-สนธิรัตน์” ควรถูกปรับออก เหตุผลงานยังไม่เข้าตา

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ปรับ ครม.?” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษาและอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,251 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.)

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ 95.0%

จากการสำรวจเมื่อถามถึงการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 43.09% ระบุว่า ควรปรับ ครม. ทั้งคณะ เพราะ การบริหารงานที่ผ่านมายังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ ยังไม่มีผลงานให้เห็นเด่นชัด และอยากให้ท่านอื่นลองเข้ามาบริหารบ้าง

รองลงมา 39.89% ระบุว่า ควรปรับ ครม. บางตำแหน่ง เพราะบางตำแหน่งยังทำงานไม่ตรงกับตำแหน่งที่ได้รับ อยากได้บุคคลเข้ามาทำงานเหมาะสมกับตำแหน่ง 16.95% ระบุว่า ยังไม่ถึงเวลาปรับ ครม. เพราะ อยากให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 หมดจากประเทศก่อน ขณะที่บางส่วนระบุว่า ดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องปรับ ครม. และ 0.07% ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ด้านการปรับ ดร.อุตตม สาวนายน ออกจากตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 44.76% ระบุว่า ควรถูกปรับออกจากตำแหน่ง เพราะ การบริหารงานมีความล่าช้า ผลงานยังไม่มีความโดดเด่น ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งที่ได้รับ

รองลงมา 38.61% ระบุว่า ไม่ควรถูกปรับออกจากตำแหน่ง เพราะ การทำงานดีอยู่แล้ว นโยบายช่วยเหลือประชาชนดี ควรให้โอกาสในการดำรงตำแหน่งต่อไปก่อน 14.95% ระบุว่า ไม่แน่ใจ ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรี และ 1.68% ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ส่วนการปรับ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ออกจากตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 41.17% ระบุว่า ควรถูกปรับออกจากตำแหน่ง เพราะ ไม่มีผลงานให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ อยากได้บุคคลที่ตรงกับตำแหน่งเข้ามาทำงานมากกว่า

รองลงมา 36.05% ระบุว่า ไม่ควรถูกปรับออกจากตำแหน่ง เพราะ ผลงานที่ผ่านมายังดีอยู่ อยากให้โอกาสอยู่ในตำแหน่งต่อเพื่อดูผลงานต่อไป 19.26% ระบุว่า ไม่แน่ใจ ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรี และ 3.52% ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

สำหรับการปรับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ออกจากตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 37.73% ระบุว่า ไม่ควรถูกปรับออกจากตำแหน่ง เพราะเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ควรให้โอกาสในการดำรงตำแหน่งต่อไปก่อน

รองลงมา 36.45% ระบุว่า ควรถูกปรับออกจากตำแหน่ง เพราะ ผลงานยังไม่มีความโดดเด่นเท่าที่ควร ไม่มีการพัฒนา ไม่มีประสิทธิภาพ 20.78% ระบุว่า ไม่แน่ใจ ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรี และ 5.04% ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความเหมาะสมกับตำแหน่ง หัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรคพลังประชารัฐ ของโฆษกรัฐบาล ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 44.44% ระบุว่า ไม่เหมาะสม เพราะ ยังขาดประสบการณ์การทำงานทางด้านเศรษฐกิจ ผลงานยังไม่มีความโดดเด่นเท่าที่ควร และการทำงานยังสู้หัวหน้าทีมเศรษฐกิจคนเดิมไม่ได้

รองลงมา 32.45% ระบุว่า เหมาะสม เพราะ มีความสามารถในการแจกแจงปัญหาได้ชัดเจน มีเหตุมีผล และอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ดีขึ้น 17.11% ระบุว่า ไม่แน่ใจ และ 6.00% ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team