Business

1.14 ล้านคนได้ครบยัง? หลายคนโพสต์ 3,000 บาทเข้า ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ แล้ว

เมื่อวานนี้ (4 ก.ค. 63) เป็นวันที่ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอ เพราะรัฐบาลจะโอนเงินเยียวยาไวรัสโควิด-19 มูลค่า 3,000 บาท ให้แก่ผู้ถือบัตรฯ ที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการเยียวยาอื่นๆ มาก่อน จำนวน 1.14 ล้านคน

แต่ช่วงเช้าของวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 หลายคนที่ตั้งใจไปกดเงิน 3,000 บาทออกมาใช้จ่าย กลับต้องพบความผิดหวัง เนื่องจากไม่มีเงินโอนเข้าบัตรฯ อย่างที่มีการแจ้งไว้

ในช่วงสายของวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการโอนเงิน จึงได้ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ก กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department ว่า เกิดความคลายเคลื่อนเกี่ยวกับข้อมูลผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดังนั้น จึงต้องเลื่อนการจ่ายเงิน 3,000 บาท เป็นเวลา 15.00 น. แทน แต่ยืนยันว่าผู้ถือบัตรฯ จะได้รับเงินในวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 อย่างแน่นอน

“ประกาศเพื่อทราบ!!

เนื่องจากมีข้อคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับข้อมูลผู้มีบัตรสวัสดิการฯ บางราย ที่มีรายชื่อได้รับเงินซ้ำซ้อนกับกลุ่มเกษตรกร!!

ดังนั้น จึงต้องดำเนินการคัดกรองอีกครั้ง…ทำให้การโอนเงินเยียวยา 3,000 บาท ให้ผู้มีบัตรสวัสดิการฯ ต้องล่าช้าออกไป โดยจะดำเนินการโอนวันนี้ (4 ก.ค.63) ในเวลาประมาณ 15.00 น.

สำหรับผู้มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่เคยได้รับเงินเยียวยาจากโครงการใดๆ ของรัฐ จะได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาท และจะโอนเข้าบัตรสวัสดิการฯ ในวันนี้ แน่นอน!!

ทั้งนี้…สามารถตรวจสอบยอดเงินในบัตรได้ในช่วงเวลา 15.00-16.00 น.โดยประมาณ

แอดมิน CGD” เฟซบุ๊กกรมบัญชีกลางฯ โพสต์

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

บัตรคนจน : บางคนเงินเข้าแล้ว บางคนยังไม่ได้

ต่อมาผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลายคนโพสต์ว่า ได้ไปตรวจสอบวงเงินในบัตรฯ แล้วหลังเวลา 15.00 น. ของวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 แต่ไม่มีการโอนเงินเข้าบัตรฯ โดยบางคนโพสต์ว่า ตรวจสอบในเวลา 20.00 น. ก็ยังไม่มีเงินโอนเข้า

ในขณะที่บางโพสต์วิจารณ์ว่า ภาครัฐควรมีความชัดเจนเรื่องเวลาการโอนเงิน เนื่องจากหลายคนต้องเสียเวลาและเสียค่าเดินทางหลายรอบ เพื่อไปตรวจสอบวงเงินที่ธนาคารหรือตู้ ATM

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ในขณะที่ผู้ถือบัตรฯ หลายคนโพสต์ว่า ได้รับวงเงิน 3,000 บาทดังกล่าวแล้ว และสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

โดยก่อนหน้านี้ ข้อมูลจาก Call Center กรมบัญชีกลาง โทร 02 270 6400 ชี้แจงว่า ผู้ถือบัตรฯ แต่ละคน จะได้รับเงินในเวลาที่แตกต่างกัน เนื่องจากมีผู้ได้รับความช่วยเหลือมากถึง 1.14 ล้านคนและการโอนเงินจะขึ้นอยู่กับระบบของธนาคารกรุงไทย ซึ่งจะทยอยโอนเงินเข้าบัตรฯ ตลอดทั้งวัน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ที่มาโครงการจ่าย 3,000 บาท

นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดี กรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงการจ่ายเงินเยียวยา 3,000 บาทว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองใช้จ่ายเงินกู้ ที่อนุมัติให้กระทรวงการคลังช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการใด ๆ ของภาครัฐ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ตรวจสอบแล้วพบว่า มีผู้ถือ บัตรคนจน ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ จำนวนทั้งสิ้น 1.14 ล้านคน โดยผู้ถือบัตรฯ กลุ่มนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา เดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน คือเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 รวมเป็นเงินจำนวน 3,000 บาทต่อคน

โดยผู้มีสิทธิ์รับเงิน 3,000 บาท คือ ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1.14 ล้านคน ซึ่งไม่เข้าข่ายดังนี้

  • ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของสำนักงานประกันสังคม
  • ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ
  • ไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการใด ๆ ของภาครัฐ ได้แก่ โครงการเราไม่ทิ้งกัน โครงการช่วยเหลือเกษตรกร และโครงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

“กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการเบิกเงินแทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ โดยการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 3,000 บาท ซึ่งจ่ายเพียงครั้งเดียว ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวันเวลาราชการ ” น.ส.วิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางกล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติมคลิก

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team