ดูหนังออนไลน์
General

รอนานไป!! คนกรุงอยากได้รถเมล์ในฝัน ‘ตรงเวลา-วิ่งถี่ขึ้น-รถใหม่’

รถเมล์ในฝัน คนกรุงเทพอยากเห็น วิ่งตรงเวลา มีรถเพียงพอ และเป็นรถใหม่เพื่อความปลอดภัย จากปัจจุบันต้องรอนาน แถมรถเก่า ชำรุด ทรุดโทรม ปล่อยควันดำ

กรุงเทพโพลล์ โดย ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “รถเมล์แบบไหน ถูกใจคนกรุง” พบว่า รถเมล์ในฝัน ของคนกรุง 61.6% อยากให้รถเมล์มาตรงเวลา ผู้โดยสารไม่ต้องรอนาน จะได้เดินทางรวดเร็วขึ้น

 

ตามด้วย 53.1% อยากได้รถเมล์ใหม่ปรับอากาศทุกคัน และ 51.9% คาดหวังว่าจะมีรถออกถี่ขึ้น มีที่นั่งเพียงพอ ไม่ต้องเบียดกัน หรือเป็น New Normal เว้นระยะห่าง

นอกจากนี้ ยังอยากให้เป็นรถเมล์ NGV และรถ EV ปรับอากาศทุกคัน 48.6% ตามด้วย มีรถเมล์ครอบคลุมทุกเส้นทาง 46.3% อยากได้เป็นรถชานต่ำ เพื่อผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ 37.6% ที่เหลือ เช่น อยากเห็นการจัดระบบเดินรถใหม่ เส้นทางไม่ซ้ำซ้อนกัน ไปจนถึง การชำระค่าบริการผ่าน E-Ticket แทนการใช้เงินสด หรือเหมาจ่าย 30 บาท ต่อวัน เป็นต้น

เมื่อถามถึงความพึงพอใจ ประชาชนส่วนใหญ่ หรือ 46.7% ระบุว่า มีความพึงพอใจ รถเมล์ที่วิ่งอยู่บนท้องถนนในระดับน้อย รองมา 33.0%  ระบุว่า พึงพอใจปานกลาง และ 20.3% ระบุว่า พึงพอใจมาก

ในด้านภาพลักษณ์ของรถเมล์ที่วิ่งอยู่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มองว่า ต้องรอรถเมล์นาน และรถไม่เพียงพอกับความต้องการ 61.1%, รถมีสภาพเก่า ชำรุด ทรุดโทรม 51.7%, ปล่อยควันดำ ส่งผลเสียด้านมลพิษ 41.2%, ขับรถหวาดเสียว ขับรถเร็ว จอดคร่อมเลน ไม่ปฏิบัติตามกฏจราจร 41.1% และที่เหลือเห็นว่า ไม่จอดตามป้าย จอดเลยป้าย, พนักงานพูดจาไม่สุภาพ, มีเส้นทางเดินรถทับซ้อนกัน ทำให้การจราจรติดขัด และราคาค่าโดยสารไม่สอดรับกับค่าครองชีพ

ผลสำรวจดังกล่าว จัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชน โดยสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปี ขึ้นไป ทุกสาขาอาชีพที่ใช้บริการรถเมล์ จำนวน 1,299 คน ระยะเวลาการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2563

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT