Business

กดเลยวันนี้! ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-บัตรคนจน’ เงิน 3,000 บาทออกแล้ว

กดเลยวันนี้! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ – บัตรคนจน วันที่ 4 ก.ค. เงินเยียวยาโควิด-19 จำนวน 3,000 บาท โอนเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน แล้ว ผู้ถือบัตรฯที่มีสิทธิ์จำนวน 1.14 ล้านคน กดเงินสดออกมาได้ทันที

กดเลยวันนี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ข้อมูลจาก Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ระบุว่า ผู้ถือบัตร ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-บัตรคนจน’ สามารถกดเงินได้ ในวันที่ 4 ก.ค. มีการโอนเงินเข้าบัตรฯ แต่ยังไม่ได้ระบุเวลาที่ชัดเจน เพราะขึ้นอยู่กับระบบของธนาคารกรุงไทย น่าจะมีการทยอยโอนเงินเข้า ตลอดทั้งวัน เพราะมีผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือมากถึงจำนวน 1.14 ล้านคน

กดเลยวันนี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ข้อมูลจาก ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เบอร์โทรศัพท์ 02 109 2345 เปิดเผยว่า วันนี้เป็นวันโอนเงิน 3,000 บาทเข้าบัตรฯ ซึ่งเป็นวันเสาร์ ตรงกับวันหยุดยาวผู้สิทธิ์รับเงินเยียวยา มีเงินจับจ่ายใช้สอยกันแล้ว

กดเลยวันนี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบว่า เงินเข้าบัตรฯ หรือไม่ 2 วิธีด้วยกันคือ

  1. นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปตรวจสอบยอดเงินที่เครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทย
  2. ตรวจสอบผ่านระบบอัตโนมัติของศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร 02 109 2345 ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง โดยกด 3 ตรวจสอบยอดวงเงินคงเหลือ ***หมายเหตุ ล่าสุดวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ผู้สื่อข่าวตรวจสอบพบว่า การทำงานของระบบอัตโนมัติ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ฯ ค่อนข้างรวน โดยการตรวจสอบเงินเข้าด้วยวิธีนี้ จะทำได้เฉพาะกรณีที่เมื่อโทรไปแล้ว ระบบอัตโนมัติมีการเกริ่นนำเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาโควิด-19 จำนวน 3,000 บาทเท่านั้น 

ถ้าต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่จะต้องโทรเข้าศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ฯ ในเวลาทำการคือ วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30-17.30 น. เท่านั้น แต่สัปดาห์หน้าติดวันหยุดยาว ผู้ถือบัตรฯ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้อีกครั้งในวันอังคาร ที่ 7 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดี กรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวถึงการจ่ายเงินเยียวยา 3,000 บาทว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองใช้จ่ายเงินกู้ ที่อนุมัติให้กระทรวงการคลังช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการใด ๆ ของภาครัฐ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า มีผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-บัตรคนจน ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ จำนวนทั้งสิ้น 1.14 ล้านคน โดยผู้ถือบัตรฯ กลุ่มนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา เดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน คือเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 รวมเป็นเงินจำนวน 3,000 บาทต่อคน

โดยผู้มีสิทธิ์รับเงิน 3,000 บาท คือ ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1.14 ล้านคน ต้องไม่เป็น

  1. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของสำนักงานประกันสังคม
  2. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ
  3. ยังไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการใด ๆ ของภาครัฐ ได้แก่ โครงการเราไม่ทิ้งกัน โครงการช่วยเหลือเกษตรกร และโครงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

กดเลยวันนี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กดเลยวันนี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ “กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการเบิกเงินแทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ โดยการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ใน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 3,000 บาท ซึ่งจ่ายเพียงครั้งเดียว ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวันเวลาราชการ ” โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษก กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การเปิด ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน รอบใหม่นั้น จะสามารถเปิดให้ลงทะเบียนได้หลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย เพราะต้องดูช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม รวมถึงงบประมาณที่ได้รับด้วย

ปัจจุบันกระทรวงการคลังได้รับงบประมาณจากรัฐ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 40,000-50,000 ล้านบาทต่อปี ส่วนวงเงินงบประมาณที่ต้องใช้สำหรับการ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่นั้น ยังไม่ได้สรุป เนื่องจากมีการปรับเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ถือบัตรฯ ใหม่ เช่น จะพิจารณาตัวเลขรายได้ของครอบครัวผู้ลงทะเบียน แทนการพิจารณาแต่รายได้ส่วนบุคคล

“จำนวนผู้ที่ ลงทะเบียนบัตรคนจน ได้จะมีจำนวนเท่าไรนั้น จะต้องดูหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมด้วย ซึ่งเกณฑ์ประเมินในครั้งนี้ เปลี่ยนมาใช้การพิจารณารายได้รวมจากครัวเรือน แทนการพิจารณารายได้รายบุคคลเช่นแต่ก่อน” นายลวรณกล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติมคลิก

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight