ดูหนังออนไลน์
Business

เปิดขั้นตอนลงทะเบียน ‘เราเที่ยวด้วยกัน’ ที่นี่ พร้อมเปิดชิงสิทธิ์ 15 ก.ค.นี้

เปิดขั้นตอนลงทะเบียน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com พร้อมเปิดวิธีรับเงินท่องเที่ยว E-Voucher อีกคืนละ 600 บาท เตรียมพร้อมก่อนเปิดชิงสิทธิ์ 15 ก.ค. ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

จากกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติงบประมาณให้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดำเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว หลังจากได้รับผลกระทบจาก “โควิด” ผ่านโครงการ กำลังใจ เราเที่ยวด้วยกัน และเที่ยวปันสุข เพื่อกระตุ้นให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ และช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจาก “โควิด” เป็นระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2563

ล่าสุด นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการแถลงข่าวมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวใน โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว โดยกล่าวว่า สำหรับแพ็คเกจ “เราเที่ยวด้วยกัน” ลงทะเบียนผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายโรงแรมที่พักในลักษณะร่วมจ่าย (Co-pay) ให้ 40% ของค่าที่พัก แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน ในการเข้าพักในโรงแรมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่า ด้วยโรงแรมและโฮมสเตย์ที่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เราเที่ยวด้วยกัน

นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวจะได้รับเงินท่องเที่ยว E-Voucher อีกคืนละ 600 บาท สำหรับใช้จ่ายเป็นค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวในลักษณะร่วมจ่ายเช่นกัน ซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนการใช้จ่ายในอัตรา 40% เช่นกัน

ส่วนของสายการบิน รัฐบาล จะสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบินบางส่วน ในลักษณะการจ่ายคืน (Redeem) สําหรับผู้จองที่พัก ที่เดินทางโดยสายการบิน โดยผู้จองที่พักจะต้องดําเนินการจอง และชําระ ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเต็มจํานวน ผ่านทางเว็บไซต์ของสายการบิน และรัฐบาลจะจ่ายเงินคืนในอัตรา 40% ของค่าบัตรโดยสาร แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อที่นั่ง เข้าสู่แอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ของผู้จองที่พัก ภายหลังการเช็คเอาท์ สามารถนําไปใช้จ่าย หรือ ถอนเงินสดได้ โดยไม่มีการกําหนดระยะเวลา

สำหรับแพ็คเกจ “กําลังใจ” เป็นแพ็คเกจที่จะขอบคุณอาสาสมัครสาธารณสุข ประจําหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) และ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เที่ยวในประเทศ 2 วัน 1 คืน คนละไม่เกิน 2,000 บาท

ทั้งนี้ โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ใช้กรอบวงเงินงบประมาณ 20,000 ล้านบาท ส่วน “กําลังใจ” ใช้กรอบวงเงินงบประมาณ 2,400 ล้านบาท รวมทั้งสองแพ็คเงินเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 22,400 ล้านบาท มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2563 โดยทั้งสองแพ็คเกจสามารถใช้สิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.เที่ยวปันสุข.ไทย และ www.เราเที่ยว ด้วยกัน.com

เราเที่ยวด้วยกัน

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เปิดให้ผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ส่วนประชาชนทั่วไปจะเปิดให้ลงทะเบียนใน วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

ส่วนแพ็คเกจ “กําลังใจ” จะเปิดให้ผู้ประกอบการนําเที่ยวลงทะเบียนผ่าน www.เที่ยวปันสุข.ไทย ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ส่วนบุคลากรในกลุ่ม อสม., อสส. และ รพ.สต. สามารถเข้าไปลงทะเบียน ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 และเดินทางท่องเที่ยวได้ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารได้พัฒนาแพลตฟอร์มการลงทะเบียน และการชําระเงินแบบดิจิทัลผ่าน www.เราเที่ยว ด้วยกัน.com เชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง ประชาชนกับผู้ประกอบการ เข้าไว้ด้วยกัน โดยยืนยันว่า ไม่ยุ่งยากซับซ้อน

ทั้งนี้ เว็บไซต์ www.เราเที่ยว ด้วยกัน.com และตัวแอป “เป๋าตัง” สามารถรองรับปริมาณได้ถึง 1 แสน 6 หมื่นทรานแซคชั่นต่อวินาที โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียน ดังนี้

1. ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ www.เราเที่ยว ด้วยกัน.com ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ตอนนี้เริ่มมีรายชื่อโรงแรมและร้านอาหารทยอยเข้ามาในระบบบ้างแล้ว ประชาชนสามารถค้นหาโรงแรมและร้านอาหารได้แล้วบางส่วน อีกทั้งสามารถติดต่อสอบถามไปที่โรงแรมที่ต้องการเข้าพักได้โดยตรง ว่าโรงแรมนั้นๆ เข้าร่วมแพ็คเกจ “เราเที่ยว ด้วยกัน” หรือไม่

จากนั้นให้ประชาชนอ่านเงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ แล้วกด “ยินยอม” จากนั้นกรอกชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขหลังบัตรประชน และเบอร์โทรสัพท์มือถือ จากนั้นกดปุ่ม “ลงทะเบียน” แล้วระบบจะถามหาเลข OTP ให้คุณกดขอเลขรหัส OTP

จากนั้นจะมีเลขรหัส OTP ส่งมาให้ที่เบอร์มือถือที่คุณกรอกไปก่อนหน้า จากนั้นกรอกรหัส OTP ลงไป แล้วกด “ยืนยัน” แค่นี้การลงทะเบียนในเว็บไซต์ก็เสร็จสมบูรณ์ จากนั้นให้รอ sms ยืนยันอีกครั้งภายใน 3 วัน

2. ติดตั้งแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”

เมื่อติดตั้งแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เรียบร้อยแล้ว จะได้รับ SMS ยืนยันว่า ได้ลงทะเบียนสำเร็จและได้รับสิทธิ์แล้ว จากนั้นให้เข้าไปที่ แอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เพื่อยืนยันตัวตน สำหรับคนที่มี G-wallet ก็สามารถใส่พิน 6 หลักแล้วใช้ยืนยันได้เลย หรือใครยังไม่มีก็สามารถยืนยันตัวตนด้วยการใช้ “บัตรประชาชน” ในการยืนยันตัวตนได้ ก็จะมีขั้นตอน ได้แก่ การถ่ายรูปบัตรประชาชน ถ่ายรูปใบหน้าเจ้าของบัตร จากนั้นก็สามารถเริ่มจองโรงแรมได้ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

3. จองห้องพักโรงแรม

สามารถเลือกการจองโรงแรมได้ 2 วิธี คือ 1. จองโดยตรงกับโรงแรมได้เลย 2. จองผ่าน OTA (Online Travel Agency) โดยไม่คิดค่าคอมมิชชั่นกับโรงแรม ทำให้ได้ราคาห้องพักที่ถูกลง ซึ่งก็สามารถกดจองได้เหมือนปกติเลย โดย OTA แต่ละเจ้าก็มีกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อรองรับโครงการ “เราเที่ยว ด้วยกัน” แตกต่างกันไป ก็สามารถกดจองห้องพัก และระบุจำนวนคืนที่อยากจะพักได้ตามต้องการ แต่สูงสุดไม่เกิน 5 คืน

4. ชำระเงินค่าห้องโรงแรม

เมื่อกดจองห้องพักเสร็จแล้ว จะมีข้อมูลโดยสรุปโชว์ขึ้นมาให้ตรวจสอบอีกครั้ง เช่น จอง 1 ห้อง 2 คืน ระบบจะโชว์เลยว่าเราต้องจ่ายเท่าไหร่ในราคาที่ลดแล้ว ก็คือราคาที่คุณต้องจ่ายเพียง 60% จากนั้นก็ทำการชำระเงินตามช่องทางที่โรงแรมนั้นๆ เตรียมไว้ให้ พอกดชำระเงินเสร็จแล้ว ประชาชนก็จะได้รับโค้ด สำหรับนำไปยื่นเช็คอินกับโรงแรมในวันเดินทางจริง

5. เช็คอินเข้าห้องพักโรงแรม

เมื่อถึงวันที่เดินทางไปยังโรงแรม ให้ทำการเช็คอินเข้าพักในโรงแรมที่จองไว้ เมื่อยื่นเช็คอินทางโรงแรมก็จะเช็คข้อมูลต่างๆ ของคุณว่ามีการลงทะเบียน “เราเที่ยว ด้วยกัน” ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ จากนั้นโรงแรมก็จะกดยืนยัน เราก็จะได้โค้ดแถบสีส้มขึ้นมา เป็นโค้ด “E-Voucher” เงินเที่ยว 600 บาทต่อคืน

ทั้งนี้ จะได้รับเงิน “E-Voucher” แบบวันต่อวันตามจำนวนคืนที่เข้าพัก ผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” โดยจะได้รับเงินในเวลา 17.00 น.เท่านั้น หากวันแรกใช้เงินไม่หมด สามารถนำไปทบใช้ในวันถัดไปได้)

สำหรับการใช้เงิน “E-Voucher” ให้คลิกปุ่มสีส้ม ขึ้นมาก็จะเห็นว่าได้เงิน 600 บาทอยู่ในระบบ สามารถกดใช้เงินดังกล่าวได้ที่ร้านค้าที่มีบริการแอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน” โดยเป็นลักษณะที่รัฐร่วมจ่ายกับประชาชน ประชาชนจ่ายเพียง 60% แบ่งทยอยใช้จ่ายได้ มีการเพิ่มฟังก์ชั่นลงไปในแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ให้สามารถผูกกับบัตรเครดิตแล้วเอาไปใช้จ่ายในร้านค้าที่ร่วมรายการได้ หรือ จ่ายผ่าน G-wallet ได้ด้วยเช่นกัน เพียงใส่รหัสพิน 6 หลัก ก็สามารถจ่ายได้ง่ายๆ

6. การเช็คเอาท์ และการใช้เงินหลังเช็คเอาท์

หลังจากเช็คเอาท์ หากเงินเที่ยว “E-Voucher” ยังเหลืออยู่ ก็ยังสามารถใช้เงินได้จนถึงเวลา 23.59 น. ในวันที่เช็คเอาท์ และสามารถใช้ตามรายทางที่ต่างจังหวัดได้ แต่ไม่สามารถใช้เงินในพื้นที่ภูมิลำเนาของคุณได้

7. การขอเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบิน 40%

ส่วนเรื่องการใช้สิทธิ์สายการบิน เมื่อท่านซื้อตั๋วเครื่องบินและเที่ยวมาแล้ว ท่านสามารถกลับเข้ามาเว็บไซต์ www.เราเที่ยว ด้วยกัน.com เพื่อขอเงินคืนได้ โดยจะมีปุ่มกดในเมนู “ของเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบิน 40%” ก็ให้ใส่ชื่อ นามสกุล และเลขบุกกิ้งตั๋วเครื่องบินลงไป เพื่อขอเงินคินค่าส่วนลดตั๋วเครื่องบินได้ 40% เริ่มขอเงินคืนได้ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team