ดูหนังออนไลน์
COVID-19

สั่งจ่าย เงินอุดหนุนเด็ก ‘ถ้วนหน้า’ เดือนละ 600 บาท ขอแค่มีอายุ 0-6 ปี

เงินอุดหนุนเด็ก อายุ 0-6 ปี ถ้วนหน้า “จุรินทร์” สั่งเตรียมพร้อมจ่ายทุกคน เดือนละ 600 บาท รวม จำนวน 4.1 ล้านคน เริ่มจ่ายปีงบประมาณ 2565

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ ( 2 กรกฏาคม 2563) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก และเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ครั้งที่ 1/2563 โดยที่ประชุมมีมติจ่าย เงินอุดหนุนเด็ก ทุกคน ในปี 2565

เงินอุดหนุนเด็ก

ทั้งนี้ นายจุรินทร์ได้มีข้อกังวล ถึงครอบครัวที่มีเด็กเล็ก เนื่องจากได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มากกว่าครอบครัวที่ไม่มีเด็กเล็ก เพราะรายจ่ายในครอบครัวมีเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก การที่ศูนย์เลี้ยงดูเด็กเล็ก และโรงเรียนปิด รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น จากการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันไวรัส และผู้ปกครองเอง บางส่วนมีรายได้ลดลง หรือขาดรายได้

จากสถานการณ์ดังกล่าว จะมีผลต่อการดูแลเด็ก ให้ได้รับอาหาร และการตรวจสุขภาพ ที่เหมาะสม ดังนั้น ที่ประชุมฯ จึงมีมติเห็นชอบในหลักการ การให้เงินอุดหนุน 600บาทต่อเดือน สำหรับเด็กอายุ 0-6 ปี แบบถ้วนหน้า โดยจะเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นไป

ปัจจุบัน การจ่าย เงินอุดหนุนเด็ก ที่ดำเนินการอยู่ เป็นการให้สำหรับเด็ก เฉพาะครอบครัวที่มีฐานรายได้เฉลี่ย ของสมาชิกในครัวเรือน ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคนต่อปี จึงมีการเสนอให้จ่าย แบบถ้วนหน้า เพื่อแก้ปัญหาการตกหล่นของเด็ก จากครอบครัวยากจน ที่เข้าไม่ถึงสวัสดิการ ซึ่งพบว่า มีสูงถึง30%

สาเหตุที่การสำรวจตกหล่นดังกล่าว เป็นผลมาจาก กระบวนการคัดเลือกมีความยุ่งยาก การตัดสินใจว่าใครจนไม่จน โดยเจ้าหน้าที่ ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง การเข้าใจคลาดเคลื่อน เรื่องคุณสมบัติผู้มีสิทธิ รวมทั้ง ยังพบว่า คนที่ยิ่งจน กลับเป็นผู้ที่ไม่ได้สมัคร บางคนคิดว่าตนเองไม่มีสิทธิ บางคนเตรียมเอกสารไม่ครบ

รัชดา ธนาดิเรก

สำหรับการ จ่ายเงินอุดหนุนเด็ก แบบถ้วนหน้า จะสามารถดูแลเด็กวัย 0-6 ปี จำนวน 4.1 ล้านคน ในปี 2565 เพิ่มขึ้นจาก 1.99 ล้านคน ที่จ่ายแบบปัจจุบัน ด้วยเกณฑ์รายได้ครัวเรือน เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาท ขณะที่จำนวนเด็ก จะค่อย ๆ ลดลง เนื่องจากเด็กเกิดใหม่ในปัจจุบัน เริ่มน้อยลง ทำให้มีที่ต้องจ่ายแบบถ้วนหน้า ประมาณ 3.8 ล้านคน ในปี 2570

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมฯ ได้มอบหมายให้ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ แต่งตั้งคณะทำงาน เตรียมความพร้อม การจัดสวัสดิการเงินอุดหนุน แบบถ้วนหน้า โดยมีผู้แทน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะทำงาน เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ และ จัดทำแผนการดำเนินงาน แผนงบประมาณ กลับมาเสนอคณะกรรมการ กดยช. อีกครั้ง ก่อนเสนอต่อ คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาต่อไป

“รองนายกรัฐมนตรี ย้ำว่า การให้เงินอุดหนุนเด็ก แบบถ้วนหน้า จะเป็นหลักประกันรายได้ เพื่อให้แน่ใจว่า ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก ในประเทศไทย จะสามารถหาสิ่งจำเป็นสำหรับเด็ก ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านอาหาร และการเดินทางไปสถานพยาบาล รวมถึงเป็นการรองรับ ครอบครัวคนจนใหม่ ที่จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลกระทบจากโควิด19” นางสาวรัชดา กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT