Business

‘บัตรคนจน-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ ปรับเกณฑ์ใหม่ อยากสมัครต้องรอหมดโควิดก่อน

 “คลัง” จ่อปรับเกณฑ์ “ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เปลี่ยนเป็นดูรายรับทั้งครอบครัว ถ้าอยากสมัครต้องรอหมดโควิด-19 ก่อน

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษก กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การเปิด ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน รอบใหม่นั้น จะสามารถเปิดให้ลงทะเบียนได้หลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย เพราะต้องดูช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม รวมถึงงบประมาณที่ได้รับด้วย

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ปัจจุบันกระทรวงการคลังได้รับงบประมาณจากรัฐ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 40,000-50,000 ล้านบาทต่อปี ส่วนวงเงินงบประมาณที่ต้องใช้สำหรับการ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่นั้น ยังไม่ได้สรุป เนื่องจากมีการปรับเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ถือบัตรฯ ใหม่ เช่น จะพิจารณาตัวเลขรายได้ของครอบครัวผู้ลงทะเบียน แทนการพิจารณาแต่รายได้ส่วนบุคคล

“จำนวนผู้ที่ ลงทะเบียนบัตรคนจน ได้จะมีจำนวนเท่าไรนั้น จะต้องดูหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมด้วย ซึ่งเกณฑ์ประเมินในครั้งนี้ เปลี่ยนมาใช้การพิจารณารายได้รวมจากครัวเรือน แทนการพิจารณารายได้รายบุคคลเช่นแต่ก่อน” นายลวรณกล่าว

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับความคืบหน้าในการจ่ายเงินเยียวยาไวรัสโควิด-19 จำนวน 3,000 บาท สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1.1 ล้านคน ซึ่งไม่เคยได้รับเงินเยียวยาจากมาตรการอื่นมาก่อนนั้น ล่าสุด กรมบัญชีกลาง ประกาศจะโอนเงินดังกล่าวเข้าบัตรฯ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 นี้

“กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการเบิกเงินแทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ โดยการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 3,000 บาท ซึ่งจ่ายเพียงครั้งเดียว ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ ” น.ส.วิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางกล่าว

สำหรับโครงการดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ตรวจสอบแล้วพบว่า มีผู้ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ผ่านเกณฑ์จำนวนทั้งสิ้น 1.14 ล้านคน โดยผู้มีสิทธิจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา เดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 งวด คืองวดพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 รวมเป็นเงินจำนวน 3,000 บาทต่อคน

“สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1.14 ล้านคนที่ได้รับสิทธิ ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของสำนักงานประกันสังคม และไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ อีกทั้ง ยังไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการใด ๆ ของภาครัฐ ได้แก่ โครงการเราไม่ทิ้งกัน โครงการช่วยเหลือเกษตรกร และโครงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง” โฆษกกรมบัญชีกลางกล่าว

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกรกฎาคม

9 สิทธิประโยชน์ สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับผู้ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในปัจจุบัน ได้รับสิทธิประโยชน์รวม 8 รายการ และหากรวมเงินเยียวยาไวรัสโควิด-19 จำนวน 3,000 บาท ก็จะเป็น 9 รายการในเดือนนี้ ได้แก่

1.ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ

  • ค่ารถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (รถเมล์ ขสมก.) และรถไฟฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดือน
  • ค่ารถโดยสาร บขส. (รถทัวร์ บขส.) 500 บาทต่อคนต่อเดือน
  • ค่ารถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน

2.วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร ใน ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และร้านค้าอื่นๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด วงเงิน 200-300 บาทต่อเดือน

3.ส่วนลดค่าซื้อก๊าซแอลพีจี (ก๊าซหุงต้ม) 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน

4.ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม ปตท. 100 บาทต่อคนต่อเดือน โดยได้รับสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบอาชีพหาบเร่หรือแผงลอยไว้ก่อนหน้านี้

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกรกฎาคม 2563

5.เงินผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพเพิ่มเติม สำหรับผู้ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม 50-100 บาทต่อเดือน ตามเกณฑ์รายได้

6.คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 5% สำหรับผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เติมเงินเข้าบัตรฯ และใช้เงินจากบัตรฯ รูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC

7.ค่าน้ำประปา 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ได้รับสิทธิ์คือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บาท และลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

8.ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บาท และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

9.เงินเยียวยาไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้  ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการเยียวยาโควิด-19 อื่นๆ ของรัฐบาลมาก่อน จำนวน 3,000 บาท

อ่านข่าวเพิ่มเติมคลิก

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team