ดูหนังออนไลน์
COVID-19

จ่าย 3,000 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1.14 ล้านคน 4 ก.ค.นี้ กดได้เลย!!

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตกค้าง 1.14 ล้านคน รอรับเลย 3,000 บาท เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐในช่วงโควิด-19 จ่ายครั้งเดียว 4 กรกฏาคม นี้

นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดี กรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษก กรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลาง ได้ดำเนินการเบิกเงินแทน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อจ่ายเงิน 3,000 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1.14 ล้านคน ที่ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากโครงการใด ๆ ของภาครัฐ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ทั้งนี้ เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบผลการพิจารณา ของคณะกรรมการกลั่นกรองใช้จ่ายเงินกู้ ที่อนุมัติให้ กระทรวงการคลัง ช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการใด ๆ ของภาครัฐ

จากการตรวจสอบของ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พบว่า มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ จำนวนทั้งสิ้น 1.14 ล้านคน โดยผู้มีสิทธิจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เดือนพฤษภาคม กรกฎาคม 2563) รวมเป็นเงินจำนวน 3,000 บาทต่อคน

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1.14 ล้านคนที่ได้รับสิทธิ ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของสำนักงานประกันสังคม และไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ อีกทั้ง ยังไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการใด ๆ ของภาครัฐ ได้แก่ โครงการเราไม่ทิ้งกัน โครงการช่วยเหลือเกษตรกร และ โครงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลาง จะจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ โดยการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 3,000 บาท ซึ่งจ่ายเพียงครั้งเดียว ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ

เปิดรายละเอียดจ่าย 3,000 บาท ใครได้

โครงการจ่ายเยียวยาไวรัสโควิด-19 จำนวน 3,000 บาท สำหรับผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ไม่เคยได้รับการเยียวยาโควิด-19 จากมาตรการอื่นๆ ของรัฐบาลมาก่อน ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563

ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาดังกล่าว มีจำนวน 1,14 ล้านคน โดยจะได้รับเงินจำนวน 1,000 บาท 3 งวด คือ งวดเดือนพฤษภาคม, เดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม 2563 รวม 3,000 บาทแบบอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติม

ขณะที่งบประมาณที่ใช้ในโครงการอยู่ที่ 3,492 ล้านบาท โดยนำมาจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ในส่วนของแผนงานด้านสาธารณสุขและแผนงานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

อย่างไรก็ตาม แม้เงินเยียวยาไวรัสโควิด-19 จำนวน 3,000 บาทในครั้งนี้ จะสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ แต่ที่ผ่านมาก็พบว่า หลายคนจำรหัส ATM บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของตัวเองไม่ได้ ทำให้ไม่สามารถถอนเงินสดจาก ATM

ล่าสุด จึงมีการเพิ่มช่องทางการกำหนดรหัส ATM (PIN 6 หลัก) ใหม่ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลืมรหัส โดยสามารถดำเนินการกำหนดรหัสใหม่ได้ที่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยทุกแห่ง เพื่อให้ผู้ถือบัตรฯ ที่ลืมรหัส สามารถถอนเงินสดจากเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT